Riešiteľský kolektív

Riešiteľský kolektív je tvorený pracovníkmi Katedry výkonových elektrotechnických systémov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (KVES).

V rámci projektu je však realizovaná aj medzinárodná spolupráca s pracovníkmi Ústavu elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technológií Vysokého učení technické v Brně, Česká republika (ÚEN).