Aktuality
O nás
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
  Medzinárodná
  Na Slovensku
  Návštevy v zahraničí
  Návštevy zo zahraničia
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Kočan Štefan, PhD.
Absolvent
Dátum obhajoby:  20. 8. 2021
Téma:  Konštrukčný návrh elektrického stroja reluktančného typu pre vysokorýchlostné aplikácie
Školiteľ:  prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
<<<<
 Publikácie:
  2020
  2019
  2018
Kočan, Š., Rafajdus, P., Makyš, P., Bašťovanský, R.: Design of High Speed Switched Reluctance Motor, INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXPOSITION ON ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING, EPE 2018, Iasi, Romania, 2018,10,18.-19., AFC, str.: 1-6, ISBN 978-1-5386-5061-5, EN.