Aktuality
O nás
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
  Medzinárodná
  Na Slovensku
  Návštevy v zahraničí
  Návštevy zo zahraničia
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
prof. Ing. Rafajdus Pavol, PhD.
E -mail:  pavol.rafajdus(at)feit.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 2158
Miestnosť:  BD208 (ND208)
<<<<
 Doktorandi:
 Ing. Kováčik Michal,  Ing. Furmanik Marek,  Ing. Staňo Michal
 Ing. Martin Šušota, PhD.,  Ing. Šušota Martin, PhD.,  Ing. Kalamen Lukáš, PhD.
 Ing. Dubravka Peter, PhD.,  Ing. Diko Milan, PhD.,  Ing. Peniak Adrián, PhD.
 Ing. Sovička Pavel, PhD.,  Ing. Sumega Martin, PhD.,  Ing. Kočan Štefan, PhD.
 Návštevy v zahraničí:
 ZCU Plzen - 2 dní v roku: 2016
 TU Liberec, CZ - 2 dní v roku: 2016
 Technical University of Cluj-Napoca, Rumunsko - 4 dní v roku: 2012
 Conference LVEM, Brno-Šlapanice - 2 dní v roku: 2008
 IEEE Conference ICEM, Villamoura, Portugal - 6 dní v roku: 2008
 IEEE conference SPEEDAM, Ischia, Italy - 5 dní v roku: 2008
 Západočeská univerzita v Plzni - 7 dní v roku: 2008
 VUT, Brno, konferencia LVEM - 2 dní v roku: 2007
 Univerzita obrany, Brno - 3 dní v roku: 2007
 CVUT, Praha, konferencia ISEM - 3 dní v roku: 2007
 University of Darmstad, Germany - 2 dní v roku: 2007
 University of Catania, Italy - 7 dní v roku: 2007
 ZČU Plzeň - 3 dní v roku: 2005
 TU Bochum - 7 dní v roku: 2005
 TU of Lodz, Poľsko - 3 dní v roku: 2004
 University of Patras, Grécko - 7 dní v roku: 2004
 Helsinki University of Technology - 7 dní v roku: 2003
 TU Dresden - 7 dní v roku: 2002
 Universita degli studi Catania, IT - 56 dní v roku: 2001
 Publikácie:
  2021 - 2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010 a skôr
Hrabovcová, V., Lipták, M., Rafajdus, P.: Optimalizácia magnetického obvodu spínaného reluktančného generátora, International Review of Electrical Engineering (IREE), , 2010, July-August , ADE, str.: 1571-1579, EN.
Rafajdus, P., Braciník, P., Hrabovcová V.: The Current Transformer Parameters Investigation and Simulation, Journal of ELECTRONICS AND ELECTRICAL ENGINEERING, 4(100), Litva, 2010, 04, ADE, str.: 29 - 32, EN.
Rafajdus, P., Braciník, P., Altus, J.: Transient Analysis of Voltage Transformer in Order to Fault Location in Medium Voltage Network, 2010 IEEE 26th Convention of Electrical and Electronics Engineers, Eilat, Izrael, 2010, 11, 17.-20., AEC, str.: 741-744, EN.
Dobrucky, B., Frivaldsky, M., Prazenica, M., Spanik, P., M., Hrabovcová, V., Sekerák, P., Kalamen, L., Rafajdus, P.: Two-Phase Power Electronic Drive with Split - Single- Phase Induction Motor, 36th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Glendale, AZ, USA, 2010,11,07.-10., AFC, str.: 163, EN.
Kalamen L., Rafajdus P., Hrabovcová V., Sekerák P.: Transient Analysis of Series-Compensated Three-Phase Self-Excited Induction Generator Feeding Induction Motor Load, LVEM 2010 Conference, Brno, 2010, 11, 8.-9., AFC, str.: CD ROM, EN.
Sekerák, P., Hrabovcová, V., Rafajdus, P., Kalamen, L.: EMPTY SLOT EFFECT IN INTERIOR PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR, LVEM 2010, Brno, Czech republik, 2010,11,08.-09., AFC, str.: CD-ROM, EN.
Sekerák, P., Hrabovcová, V., Rafajdus, P., Kalamen, L., Praženica, M.: Behaviour of Two-Phase Machine Under Non-Harmonic Supply, OWD 2010, Wisla, Poland, 2010,10,23.-26., AFC, str.: 181-185, EN.
Rafajdus, P., Braciník, P., Hrabovcová, V., Saitz, J., Kankula, L.: Current Transformer Analysis under Transient Conditions, XIX. International Conference on Electric Machines, Rím, Taliansko, 2010, 09, 6.-8., AFC, str.: 7, EN.
Sekerák, P., Hrabovcová, V., Rafajdus, P., Kalamen, L.: Interior Permanent Magnet Synchronous Motor Parameters Identification, Scientific Conference ISEM 2010, Prague, 2010, 09, 8.-9., AFC, str.: 107 - 116, EN.
Kalamen, L., Rafajdus, P., Hrabovcová, V., Sekerák, P.: Investigation of Wound Rotor Induction Machine Parameters, Scientific Conference ISEM 2010, Prague, 2010, 09, 8.-9., AFC, str.: 85 - 93, EN.
Hrabovcová, V., Kalamen, L., Sekerák, P., Rafajdus, P.:  Determination of Single Phase Induction Motor Parameters, SPEEDAM 2010, Pisa, Taliansko, 2010, 06, 14. - 16., AFC, str.: 6, EN.
Hrabovcová, V., Rafajdus, P., Franko, M., Hudák, P.: : Meranie a modelovanie elektrických strojov, druhé vydanie, EDIS ŽU v Žiline, Žilina, second edition, 2009, ACB, str.: 335, in slovak language, SK.
Hrabovcová, V., Rafajdus, P.: Elektrické stroje. Teória a príklady, EDIS ŽU v Žiline, Žilina, 2009, ACB, str.: 415, in slovak language, SK.
Rafajdus, P., Braciník, P., Hrabovcová, V.: Investigation of Current Transformer Performances Under Steady State and Transient Conditions, International Conference LVEM 2009, Brno, Czech Republic, 2009, 11, AED, str.: 43-46, EN.
Rafajdus, P., Braciník, P., Hrabovcová, V.: Mathematical Model of Current Transformer, XVII. Scientific Conference ISEM 2009, Praha, Czech Republic, 2009, 09, 9.-10., AED, str.: 229-234, EN.
Kalamen L., Rafajdus P.: Analýza prechodových dejov blokového transformátora použitého vo veternej elektrárni, ALER 2009, Liptovský Ján, 2009, 10, 8.-9., AFD, str.: 46 - 63, SK.
Lipták M., Hrabovcová V., Rafajdus P.: Náhradná schéma spínaného reluktančného generátora založená na jednosmernom sériovom dyname, Journal of Electrical Engineering, Bratislava, 2008, 01, ADF, str.: Vol. 59, 2008 No. 1 str. 23-28, EN.
Zrak, I. Hrabovcová, V., Rafajdus, P.: Vyšetrovanie prechodových a ustálených javov rotačných záložných zdrojov, EE - Časopis pre elektroenergetiku a energetiku, časopis, ročník 14, 1/2008, 2008, AED, str.: 26-30, SK.
Novak, M., Otčenášová, A., Rafajdus, P., Hrabovcová, V., Braciník, P.: Posúdenie vplyvu generátorov VTE na lokalizáciu miesta poruchy v sieťach 22 kV, Zborník z konferencie ALER 2008, Liptovský Ján, 2008, 10, 9.-10., AED, str.: 101-110, SK.
Susota, M., Rafajdus, P.: Parameter Investigation of Switched Reluctance Motor, LVEM2008, Slapanice-Brno, 2008, 11, AFC, str.: 112-115, EN.
Rafajdus, P., Hrabovcova, V., Labaj, J., Susota, M.: Fluent Analysis of Traction Superconducting Transformer, LVEM 2008, Slapanice-Brno, 2008, 11, AFC, str.: 98-101, EN.
Ferková, Ž., Franko, M., Kuchta, J., Rafajdus, P.: Elektromagnetický návrh lineárneho synchrónneho motora s permantnými magnetmi, International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, Ischia, Italy, 2008, June, 11.-13., AFC, str.: 721-726, EN.
Rafajdus, P., Hrabovcová, V., Šušota, M., Vojenčiak, M. : Návrh supravodivého trakčného transformátora a jeho tepelná analýza, International Conference on Electrical Machines, Vilamoura, Portugal, 2008, September, 6.-9., AFC, str.: CD, EN.
Hrabovcová, V., Rafajdus, P., Vojenčiak, M., Šušota, M.: Tepelná analýza supravodivého trakčného transformátora, Internation Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, Ischia, Italy, 2008, June, 11.-13., AFC, str.: 1223-1228, EN.
Lipták, M., Hrabovcová, V., Rafajdus, P., Zigmund, B.: Switched Reluctance Machine with Asymmetric Power Converter in Generating Mode, Journal, Acta Electrotechnica et Informatica, Košice, Slovak Republic, 2007, No.1, Vol.7, ADF, str.: 5-10, EN.
Šušota, M., Rafajdus, P.: IDENTIFICATION OF ROTOR POSITION IN SWITCHED RELUCTANCE MOTOR (SRM), International Symposium on Electric Machinery, Prague, Czech Republic, 2007, 09, 5.-6., AFC, str.: CD, EN.
Hrabovcová, V., Rafajdus, P., Gilan, J.: Transformer Thermal Model, ISEM 2007, Prague, 2007, 5-6 September, AFC, str.: 48-57, EN.
Zrak, I., Hrabovcová, V., Rafajdus, P.: STEADY STATE AND TRANSIENT ANALYSIS OF ROTATING UPS, Low Voltage Electrical Machines, LVEM07, Brno-Slapanice, CR, 2007, 11-12, November, AFC, str.: CD, EN.
Šušota,M., Rafajdus, P.: VARIOUS METHODS OF SWITCHED RELUCTANCE MOTOR TORQUE RIPPLE MINIMIZATION, Low Voltage Electrical Machines, LVEM07, Brno-Slapanice, CR, 2007, 11-12, November, AFC, str.: CD, EN.
Rafajdus, P., Hrabovcová, V.: SUPERCONDUCTING TRANSFORMER THERMAL MODEL, Low Volatge Electrical Machines, LVEM07, Brno-Slapanice, CR, 2007, 11-12, November, AFC, str.: CD, EN.
Hrabovcová, V., Rafajdus, P.: Radial Magnetic Forces of Single-Phase Permanent Split-Capacitor Motor, Journal of Electrical Engineering, Volume 57, 2006, 2006, 07, ADF, str.: 185-192, EN.
Rafajdus, P.- Hrabovcová, V.- Lipták, M.- Šušota, M.: Switched Reluctance Machine - Its History, Presence and Future, International Conference on Low Voltage Electrical Machines, Brno-Šlapanice, 2006, November, AFA, str.: 30-40, EN.
LIPTÁK, M., RAFAJDUS, P., HRABOVCOVÁ, V.: Converter for Switched reluctance Generator with Variable DC-Link Voltage for High Speed Applications, 17th International Conference on Electrical machines, ICEM 2006, Chania, Crete Island, Greece, 2006, 09, 2-5, AFC, str.: PTM4-23, EN.
RAFAJDUS, P., HRABOVCOVÁ, V., HUDÁK, P.:: Investigation of Losses and Efficiency in Switched Reluctance Motor, 12th Internation Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2006, Portorož, Slovenia, 2006, 08, AFC, str.: T4-309, EN.
HUDÁK, P., HRABOVCOVÁ, V., RAFAJDUS, P.:: Geometrical Dimension Influence of Multi-Barrier Rotor on Reluctance Synchronous Motor Performances, International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, SPEEDAM 2006, Taormina, Italy, 2006, 05, 23-26, AFC, str.: pp. S42-26-29, EN.
GREGOR J., HRABOVCOVÁ V., RAFAJDUS P.: TORQUE OF RELUCTANCE SYNCHRONOUS MOTOR SUPPORTED BY PERMANENT MAGNETS, ISEM 2006, Prague, Czech republic, 2006, 09, 6-7, AFC, str.: CD, EN.
Rafajdus, P.; Šušota, M.; Hrabovcová, V.: Investigation of Tourqe Ripple in Schwitched Reluctance Motor (SRM), ISEM 2006, Praha, 2006, 09, 6. -7., AFC, str.: CD, EN.
Belicová, E. - Rafajdus, P. - Hrabovcová, V.: Thermal Analysis of Switched Reluctance Motor, International Conference on Low Voltage Electrical Machines , Brno-Šlapanice, 2006, November, AFC, str.: 41-47, EN.
Gregor, J. - Hrabovcová, V. - Rafajdus, P.: Small Reluctance Synchronous Motors, International Conference on Low Voltage Electrical Machines, Brno-Šlapanice, 2006, November, AFC, str.: 81-86, EN.
Rafajdus, P. - Hrabovcová, V.: Prepojenie elektrických generátorov a výkonovej elektroniky vo veterných elektrárňach, Odborná konferencia Alternatívne zdroje energie, Liptovský Mikuláš, 2006, Október, 19, BEF, str.: 23-30, SK.
Lipták, M., Rafajdus, P., Hrabovcová, V.: Converter for Switched Reluctance Generator with Variable DC-Link Voltage for High Speed Applications, Book of Abstracts, ICEM 2006, Chania, Greece, 2006, 09, 2-5,, BFA, str.: 491, EN.
Rafajdus, P.: Zhášanie elektrického oblúka v elektrických prístrojoch, Odborný seminár PETZ, Strečno, 2006, September, ONA, SK.
RAFAJDUS, P.; HRABOVCOVÁ, V.; HUDÁK, P.: Investigation of Iron Losses in Switched Reluctance Motor, Acta Electrotechnica et Informatica, No. 1, Vol. 5,, Košice, 2005, ADF, str.: 27-33, EN.
RAFAJDUS, P., HRABOVCOVÁ, V.: Stepper Motor as a Part of Mechatronic System, 8th International symposium on Mechatronics, Mechatronika 05, Trenčianske Teplice, 2005, 05, 19-21,, AED, str.: 102-106, EN.
Vavrúš, V., Rafajdus, P., Vittek, J.: Návrh statického výkonového meniča pre spínaný reluktančný motor, Transcom 2005, Žilina, 2005, 06, 27.-29., AFD, str.: 93-96, EN.
HRABOVCOVÁ, V.; RAFAJDUS, P.; HUDÁK, P; FRANKO, M: Meranie a modelovanie elektrických strojov, EDIS – Žilinská univerzita v Žiline,, Žilina, 2004, ACB, str.: 335.
RAFAJDUS, P.; HRABOVCOVÁ, V.; ZRAK, I.:: Návrh a analýza parametrov spínaného reluktančného motora s permanentnými magnetmi, Advances in Electrical and Electronic Engineering, No.2, Vol. 3/2004,, Žilina, 2004, ADF, str.: 35-38.
HUDÁK, P.; HRABOVCOVÁ, V.; RAFAJDUS, P.; MIHOK, J.:: Analýza strát v železe synchrónneho reluktančného motora s bariérovým rotorom, Journal of Electrical Engineering, No. 9-10, Vol.55, Bratislava, 2004, ADF, str.: 273-276.
RAFAJDUS, P.; ZRAK, I.; HRABOVCOVÁ, V.:: Analytická analýza parametrov spínaného reluktančného motora, Journal of Electrical Engineering, Vol. 55, NO.7-8, Bratislava, 2004, ADF, str.: 195-200.
Lipták, M.; Rafajdus, P.; Hrabovcová, V.; Zrak, I.: Optimal Excitation Parameters of a Single-Phase SR Generator, ICEM 2004, Krakow, Poľsko, 2004, 09, 5.-8., AEC, str.: 6.
RAFAJDUS, P.; HRABOVCOVÁ, V.; LIPTÁK, M.; ZRAK, I.: New Design of Switched Reluctance Motor to Improve its Efficiency, ICEM 2004, Cracow, Poland , 2004, 09, 5.-8., AEC, str.: CD.
Hrabovcová, V., Rafajdus, P.: Točivé elektrické stroje. Časť 14: Mechanické vibrácie určitých strojov s výškou osi od 56 mm. Meranie, hodnotenie a medzné hodnoty vibrácií, Prevzatie európskych noriem (EN, ETS) do STN prekladom, STN EN 60034-14, SÚTN Bratislava, 2004, BGG, str.: 18.
Lipták, M.; Hrabovcová, V.; Rafajdus, P.: ApplicatIon of Switched Reluctance Motor in domestic appliances, EDPE 2003, Podbanské, 2003, 09, 24.-26., AED, str.: 300-305.
Lipták, M.; Rafajdus, P.: Optimization of Conduction Angle in Switched Reluctance Motor for Torque Ripple Minimization, Transcom 2003, Žilina, 2003, 06, 23.-25., AED, str.: 131-134.
Lipták, M.; Rafajdus, P.; Bubenka, M.: Investigation of Switched Reluctance Generator , ISEM 2003, Praha, 2003, 09, 10.-11., AEE, str.: 30-37.
Ševčík, S.; Ondrášková, A.; Turňa, Ľ.; Kostecký, P.; Rosenberg, L.; Blažek, D.; Kúdelčík, J.; Kohút, I.; Rafajdus, P.: Magnetický snímač pre meranie Schumannových rezonancií a jeho optimalizácia, Journal of Electrical Engineering, NO 10/S, VOLUME 53, Bratislava, 2002, 09, ADF, str.: 149-152.
Ševčík, S.; Ondrášková, A.; Turňa, Ľ.; Kostecký, P.; Rosenberg, L.; Blažek, D.; Kúdelčík, J.;Kohút, I.; Rafajdus, P.: Pozorovanie Schumannových rezonančných magnetických komponentov a ich interpretácia, Journal of Electrical Engineering, NO 10/S, VOLUME 53, Bratislava, 2002, 09, ADF, str.: 1-4.
RAFAJDUS, P.; HRABOVCOVÁ, V.; HUDÁK, P.; FRANKO, M.:: Niektoré metódy vyšetrovania spriahnutého magnetického toku v spínanom reluktančnom motore, Journal of Electrical Engineering, NO 10/S, VOLUME 53, , 2002, ADF, str.: 158-160.
Hrabovcová,V.; Rafajdus, P.; Hudák, P.; Franko, M.; Mihok, J.: Design Method of Reluctance Synchronous Motor with Axially Laminated Rotor, EPE-PEMC 2002, Dubrovník, HR, 2002, 09, AEC, str.: P.1-P.8.
Hudák, P.; Hrabovcová,V.; Rafajdus, P.; Franko, M.: Analytical Approach to the Synchronous Reactance Calculation of the Reluctance Synchronous Motor, OWD 02‘, Istebna – Zalozie, PL, 2002, 10, AEC, str.: 283-288.
Rafajdus, P.; Hrabovcová,V.; Hudák, P.; Franko, M.: Vybrané meracie metódy magnetického toku spínaného reluktančného motora., Proceedings of the IV. Scientific conference “New ways in diagnostics and repairs of electric machines and equipment” , Žilina, 2002, 05, AED, str.: 197-202.
Franko, M.; Hrabovcová,V.; Rafajdus, P.; Hudák, P.: Alternatívne meracie metódy parametrov elektrických strojov, Proceedings of the IV. Scientific conference “New ways in diagnostics and repairs of electric machines and equipment”, Žilina, 2002, 05, AED, str.: 185-190, SK.
Hudák, P.; Hrabovcová,V.; Rafajdus, P.; Franko, M.; Mihok, J.: Netradičné metódy merania synchrónnych reaktancií, Proceedings of the IV. Scientific conference “New ways in diagnostics and repairs of electric machines and equipment”, Žilina, 2002, 05, AED, str.: 191-196.
Rafajdus, P.; Hrabovcová,V.; Hudák, P.; Franko, M.: Torque Optimization of Switched Reluctance Motor, Workshop on Variable Reluctance Electrical Machines, Technical University of Cluj, Cluj, RO, 2002, AEE, str.: 2-5.
Hudák, P.; Hrabovcová,V.; Rafajdus, P.; Franko, M.: Reluctance Synchronous Motor with Barriers Rotor and its Parameters Estimation, ISEM 2002, Praha, CZ, 2002, 09, AEE, str.: 45-52.
Franko, M.; Hrabovcová,V.; Rafajdus, P.; Hudák, P.: Automatic Identification Procedure of the Induction Motor Parameters, ISEM 2002, Praha, CZ, 2002, 09, AEE, str.: 90-95.
Hrabovcová,V.; Rafajdus, P.; Hudák, P.; Franko, M.: Some Methods of Switched Reluctance Motor Flux Linkage Investigation, Joint Congres XVIth Electromagnetic Fields and Materials & Magnetic Measurements‘ 02, Bratislava, 2002, 09, nezaradene, str.: 115.
HRABOVCOVÁ, V.; JANOUŠEK, L.; RAFAJDUS, P.; LIČKO, M.: Moderné elektrické stroje, vysokoškolská učebnica, EDIS Žilinská univerzita,, Žilina, 2001, 05, ACB, str.: 265.
RAFAJDUS, P.; HRABOVCOVÁ, V.; JANOUŠEK, L.; HUDÁK, P.: Spínaný reluktančný motor a jeho využitie v trakčnej aplikácii, Vedecké listy Žilinskej univerzity, Komunikácie 2/3, Žilina, 2001, ADF, str.: 38-47.
HRABOVCOVÁ, V., RAFAJDUS, P., JANOUŠEK, L., HUDÁK, P., MIHOK, J.: Návrh axiálne vrstveného rotora dvojpólového synchrónneho reluktančného motora, V zborníku z medzinárodnej konferencie 6th International Conference on Engineering of Modern Electric Systems, Oradea - Rumunsko, 2001, 05, 24-26, AEC, str.: 351-360.
HRABOVCOVÁ, V., MIHOK, J., JANOUŠEK, L., RAFAJDUS, P., HUDÁK, P.: Analytický prístup rozloženia magnetického poľa v synchrónnom reluktančnom motore s axiálne vrstveným rotorom, 4th International Symposium on Advanced Electromechanical Motion Systems, ELECTROMOTION’01, Volume II, Bologna - Taliansko, 2001, 07, 19. - 20., AEC, str.: 361-366.
JANOUŠEK, L., HRABOVCOVÁ, V., RAFAJDUS, P., HUDÁK, P.: Off-line deterministická identifikácia parametrov indukčného stroja, V zborníku z medzinárodnej konferencie Elektro’01, Žilinská univerzita, Žilina, 2001, 05, 22.-23., AED, str.: 122-127.
HRABOVCOVÁ, V., MIHOK, J., JANOUŠEK, L., RAFAJDUS, P., HUDÁK, P.: Vplyv usporiadania axiálne vrstveného rotora 4-pólového synchrónneho motora na pomer indukčností, V zborníku z International Workshop on Electrical Machines Parameters, Cluj - Rumunsko, 2001, 05, 26, AEE, str.: 1-8.
RAFAJDUS, P.; KOSTECKÝ, P.; HRABOVCOVÁ, V.; KOHÚT, I.: Analýza elektromagnetických polí metódou konečných prvkov vyššieho rádu , Compel, The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Volume 19, Number 2, UK, 2000, ADC, str.: 323-331.
HRABOVCOVÁ, V.; LIČKO, M.; RAFAJDUS, P.; MIHOK, J; JANOUŠEK, L.: Kvaliratívne zlepšenie parametrov synchrónneho reluktančného motora, International Conference on Electrical Machines, Espoo, Finland, Helsinki University of Technology, 2000, 08, 28-30, AEC, str.: 1590-1594.
HRABOVCOVÁ, V.; LIČKO, M.; MIHOK, J; RAFAJDUS, P.; JANOUŠEK, L.: Vlastnosti synchrónneho reluktančného motora s axiálne vrstveným rotorom, 9th International Conference and Exhibition on Power Electronics and Motoin Control EPE-PEMC 2000, Košice, 2000, 09, 5-7, AED, str.: 5.149-5.154.
JANOUŠEK, L.; HRABOVCOVÁ, V.; RAFAJDUS, P.; MIHOK, J.: Matematický model synchrónneho reluktančného motora s axiálne vrstveným rotorom, VIII. International Workshop on Electric Machines, Prague, 2000, 09, 13-14, AEE, str.: 80-88.
HRABOVCOVÁ, V.; LIČKO, M.; JANOUŠEK, L.; :RAFAJDUS, P.; MIHOK, J.: Metóda určenia parametrov synchrónneho motora s klietkovým rotorom a ich porovnanie, ELECTROMOTION, Volume 6, Number 1-2, , 1999, 01-06, ADE, str.: 13-18.
Hrabovcová, V., Rafajdus, P., Janoušek, L., Ličko, M.: Metóda konečných prvkov ako nástroj monitorovania elektromagnetického poľa v elektrických strojoch, Journal of Electrical Engineering, , 1999, ADF, str.: 89-92.
HRABOVCOVÁ, V.; RAFAJDUS, P.; KOSTECKÝ, P.; KOHÚT, I.: Aplikácia vyšieho rádu met´dy konečných prvkov elektromagnetických polí v elektromagnetických obvodoch, International Symposium on Electromagnetic Fields in Electrical Engineering, Pavia, Italy, 1999, 09, 23-25,, AEC, str.: 24-27.
HRABOVCOVÁ, V.; LIČKO, M.; JANOUŠEK, L.; :RAFAJDUS, P.; MIHOK, J: Metóda určenia parametrov synchrónneho reluktančného motora s klietkou na rotore a ich porovnanie, 3rd International Symposium on Advanced Electromechanical Motion System ELECTROMOTION ’99, University of Patras, Patras, Greece, 1999, 07, 8-9,, AEC, str.: 131-136.
HRABOVCOVÁ, V.; LIČKO, M.; RAFAJDUS, P.; JANOUŠEK, L.: Asynchrónna prevádzka synchrónneho reluktančného motora s klietkou na rotore, 3rd International Scientific Conference ELEKTRO ’99, Žilina, 1999, 05, 25-26,, AED, str.: 39-45.
RAFAJDUS, P.; HRABOVCOVÁ, V.: Vplyv tvaru rotorovej spínaného reluktančného motora na straty stroja, 3-rd European Concerence of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications, TRANSCOM ’99, Žilina, 1999, 06, 29.-30., AED.
HRABOVCOVÁ, V.; JANOUŠEK, L.; RAFAJDUS, P.; LIČKO, M.: Optimalizácia identifikácie parametrov indukčného stroja založenej na ustálenom stave, International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, EDPE’99, High Tatras, Slovakia, 1999, 10, 5.-7., AED, str.: 129-134.
HRABOVCOVÁ, V.; JANOUŠEK, L.; RAFAJDUS, P.; LIČKO, M.: Vyšetrovanie parametrov indukčného stroja založené na meraní hodnôt v ustálenom stave počas prevádzky, International Workshop on Electric Machines, Prague, 1999, 09, 8.-9., AEE, str.: 25-32.
HRABOVCOVÁ, V.; RAFAJDUS, P.; JANOUŠEK, L.: Elektrické stroje v teórii a príkladoch, vysokoškolská učebnica, vydala Žilinská univerzita,, Žilina, 1998, ACB, str.: 183.
HRABOVCOVÁ, V.; JANOUŠEK, L.; RAFAJDUS, P.; LIČKO, M.: Synchrónny generátor s permanentnými magnetmi, Zeszyty Naukowe, Elektryka Nr. 92, Lodz-Arturowek, 1998, 06, 15-18, ADE, str.: 185-192.
HRABOVCOVÁ, V.; RAFAJDUS, P.; LIČKO, M.; JANOUŠEK, L.: Vplyv konštrukcie na moment spínaného reluktančného motora, 8th International Power Electronics& Motion Control Conference PEMC’98, Praha, 1998, 09, 8-10, AEC, str.: Volume 6, p. 151 – 155.
HRABOVCOVÁ, V.; LIČKO, M.; RAFAJDUS, P.; JANOUŠEK, L.: Určenie parametrov a simulácia synchrónneho reluktančného motora, 8th International Power Electronics& Motion Control Conference PEMC’98, Prague - Czech Republic, 1998, 09, 8-10, AEC, str.: 166 – 171.
HRABOVCOVÁ, V.; JANOUŠEK, L.; RAFAJDUS, P.; LIČKO, M.: Identifikácia parametrov indukčného motora, SPEEDAM’98, Sorrento, Italy, 1998, 06, 3-5, AEC, str.: P3-27 – P3-32.
HRABOVCOVÁ, V.; RAFAJDUS, P.; LIČKO, M.; JANOUŠEK, L.: Modelovanie dynamickej prevádzky spínaného reluktančného pohonu v Simulinku, SPEEDAM’98, Sorrento, Italy, 1998, 06, 3.-5., AEC, str.: P1-61 – P1-66.
HRABOVCOVÁ, V.; RAFAJDUS, P.; JANOUŠEK, L.; LIČKO, M.: Striedavé motory v trakčnej aplikácii, Communications on The Edge of The Millenniums, 10th International Scientific Conference, Žilina, 1998, 09, 9-11, AED, str.: 77-80.
HRABOVCOVÁ, V.; RAFAJDUS, P.; JANOUŠEK, L.; LIČKO, M.: Elektrické stroje s permanentnými magnetmi a ich aplikácie, International Workshop on Electric Machines, Praha, 1998, 09, 7-8., AEE, str.: 39-47 .
HRABOVCOVÁ, V.; RAFAJDUS, P.; WIAK, S.: Analýza metódou konečných prvkov a meraním charakteristík spínaného reluktančného motora, ISEF’97, Gdansk, Poland, 1997, 09, 25-27, AEC, str.: 102-105.
RAFAJDUS, P; V. HRABOVCOVÁ, V.: Spínaný reluktančný motor a jeho vyvíjaný moment, TRANSCOM ’97, Volume 2, Žilina, 1997, 06, 25-26., AED, str.: 157-160.
HRABOVCOVÁ, V.; KRÁL, R.; RAFAJDUS, P.: Modelovanie prechodných stavov Krokového motora, 2nd International Scientific Conference ELEKTRO’ 97, Žilina, Slovak Republic, 1997, 06, 23 – 24,, AED, str.: 61-66.
HRABOVCOVÁ, V.; HRUŠOVSKÝ, F.; RAFAJDUS, P.:: Náhradná schéma súmerných zložiek symetrickej a nesymetrickej trojfázovej záťaže, Práce a štúdie, Žilina, 1996, ADF, str.: 23-34.
HRABOVCOVÁ, V.; HRUŠOVSKÝ, F.; RAFAJDUS, P.:: Meranie reaktancií trojvinuťových transformátorov, 1.vedecká a odborná konferencia ,,Nové smery v diagnostike a opravách elektrických strojov a zariadení’’ VŠDS Žilina, Žilina, 1996, 05, 28-29., AED, str.: 161-164.
HRABOVCOVÁ, V.; RAFAJDUS, P.; FERKOVÁ, Ž.: Meranie a simulácia charakteristík spínaného reluktančného motora, EDPE, The High Tatras, Slovakia, 1996, 10, 1-3., AED, str.: 516-520.
HRABOVCOVÁ, V.; RAFAJDUS, P.; LIČKO, M.; HRUŠOVSKÝ, F.: Simulácia vlastností synchrónneho reluktančného motora, International Symposium on Electrical Machines, Workshop,, Praha, 1996, 09, 11-12, AEE, str.: 73-81.
HRABOVCOVÁ, V.; HRUŠOVSKÝ, F.; RAFAJDUS, P.: Nesúmerná sieť s transformátormi, Colloquium of Electrical Machines, VŠDS Žilina, Súľov, 1996, 01, 16-18., AEF, str.: 63-71.
HRABOVCOVÁ, V.; HRUŠOVSKÝ, F.; RAFAJDUS, P.: Meranie statických charakteristík spínaného reluktančného motora, Medzinárodná vedecká konferencia, Ostrava, 1995, 09, 12-15, AEC, str.: 23-28.
RAFAJDUS, P.:: Vyšetrovanie parametrov spínaného reluktančného motora, Medzinárodná študentská odborná konferencia, Bratislava, FEI, Bratislava,, 1995, 06, 21.-22., AEF, str.: 47-53.
Pavol Rafajdus, Valeria Hrabovcova, Pavel Lehocky, Pavol Makys, Filip Holub: Effect of Saturation on Field Oriented Control of the New Designed Reluctance Synchronous Motor, Energies, Switzerland, 11, 2018, ADC, str.: 1-10, EN.
Dúbravka, Peter, Rafajdus, Pavol ; Makyš, Pavol ; Szabo, Lorand: Control techniques for torque ripple minimization in switched reluctance drives under faults, Power electronics, electrical drives, automation and motion, International symposium SPEEDAM, Capri, Italy, , 22nd-24th June, 2016, AFC, str.: USB, EN.
Adrian Peniak and Juraj Makarovič, Pavol Rafajdus: Replacing of DC motor in the first Slovak electric car by an optimized switched reluctance motor, ELEKTRO 2016, 11th international conference IEEE, Štrbské Pleso - High Tatras, Slovak Republic, May 16-18, 2016, AFD, str.: CD-ROM, s. 92-95, EN.
 Projekty:
KEGA 045ŽU-4/2019 Innovation of the educational process by modernization of Electrical Machines Laboratory
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Pavel Lehocký, Juraj Makarovič, Rudolf Madaj, Martin Sumega, Pavel Sovička

VEGA 1/0615/19 Scientific research of high-speed drive with minimal torque ripple
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Pavol Makyš, Valéria Hrabovcová, Vladimír Vavrúš, Lukáš Gorel, Pavel Lehocký, Marek Štulrajter, Juraj Makarovič, Martin Sumega, Patrik Varecha, Šimon Zoššák

ITMS2014+: 313012N944 Výskum a vývoj nového plazmového frézovacieho systému PLASMABIT BHA pre účinné a ekologické uzatváranie vrtov a zavedenie nového produktu do produkčného procesu
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Pavol Rafajdus, Branislav Dobrucký, Michal Frivaldsky, Michal Praženica, Slavomír Kačšák, Vladimír Vavrúš, Marek Höger, Daniela Franeková

VEGA 1/0774/18 Research of high speed and high efficiency electric drive
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Makyš
Spoluriešitelia: Pavol Rafajdus, Vladimír Vavrúš, Lukáš Gorel, Marek, Štulrajter, Ján Vittek, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Makarovič, Slavomír Kaščák, Jozef Šedo, Ľuboš Struharňanský, Milan Diko, Pavel Sovička

VEGA 1/0957/16 Scientific research of new construction designs for electrical reluctance machines used as main electrical vehicle traction drive
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Pavol Makyš, Vladimír Vavrúš, Juraj Makarovič, Milan Diko, Adrian Peniak

VEGA 1/0610/15 Scientific research of fractional winding of synchronous machines with permanent magnets
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valeria Hrabovcová, PhD.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Pavol Makyš, PhD., Ing. Milan Diko, Ing. Lukáš Gorel, PhD., Ing. Pavel Sovička, Ing. Juraj Makarovič, PhD.

SK-RO-0028-12 Switched reluctance machines for advanced automotive applications
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavol Makyš, Vladimír Vavrúš, Pavel Lehocký, Juraj Makarovič, Peter Dúbravka, Marek Mušák, Adrián Peniak

VEGA 1/0940/13 Vedecký výskum a analýza vlastností spínaných reluktančných strojov pre využitie v automobilových aplikáciách
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavol Makyš, Pavel Lehocký, Vladimír Vavrúš, Matúš Onufer

APVV SK-RO-0016-10 – 06K1199 Zlepšenie vlastností spínaných reluktančných strojov pre zvýšenie bezpečnosti priemyselných procesov
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Peter Sekerák, Lukáš Kalamen, Vladimír Vavrúš

APVV-0560-07 Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím prvkov umelej inteligencie
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Marek Höger, Matej Hraško

APVV SK-CN-0020-09 Výskum elektromagnetického návrhu lineárneho spínaného reluktančného motora
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Peter Sekerák, Lukáš Kalamen

ITMS 26220120003 Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Ján Vittek, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Altus, Peter Braciník, Marek Roch

ITMS 26220120046 Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty II
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Ján Vittek, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Altus, Peter Braciník, Marek Roch, Matěj Pácha, Vladimír Vavrúš

ITMS 26220220088 Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnych zdrojov energie pre ultra vysoko tlakové impulzy
Zodpovedný riešiteľ: Ecoland, s.r.o.
Spoluriešitelia: Pavol Rafajdus, Branislav Dobrucký, Vladimír Vavrúš, Jozef Kúdelčík, Martin Vaculík

ITMS 26110230004 Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia:

VEGA 1/0474/09 Výskum topológie a riadenia výkonového elektronického napájacieho systému s jednofázovým vf. vstupom a dvojfázovým ortogonálnym výstupom pre dvojfázové SM/AM elektrické motory
Zodpovedný riešiteľ: Branislav Dobrucký
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavol Rafajdus

APVV-0530-07 Výskum a vývoj striedavého trakčného pohonu medzného výkonu
Zodpovedný riešiteľ: EVPÚ Nová Dubnica
Spoluriešitelia: Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus

APVV-0560-07 Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím prvkov umelej inteligencie
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

V-08-007-00 Skúmanie potrebného rezervovaného výkonu v prenosovej sústave Slovenska po odstavení blokov Atómovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice a dodržaní kritéria N-1
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

HECTOR HElicopter fuselage Crack moniToring and prognosis through on-board sensOR
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Róbert Hudec, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Marek Štulrajter, PhD., Ing. Pavol Makyš, PhD.

SK-RO-0016-10 Zlepšenie vlastností spínaných reluktančných strojov pre zvýšenie bezpečnosti priemyselných procesov
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Peter Sekerák, Lukáš Kalamen, Vladimír Vavrúš

APVV-0560-07 Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím prvkov umelej inteligencie
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

APVV-0530-07 Výskum a vývoj striedavého trakčného pohonu medzného výkonu
Zodpovedný riešiteľ: EVPÚ Nová Dubnica
Spoluriešitelia: Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus

VEGA 1/0474/09 Výskum a topológie a riadenia výkonového elektronického napájacieho systému s jednofázovým vf. vstupom a dvojfázovým ortogonálnym výstupom
Zodpovedný riešiteľ: Branislav Dobrucký
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavol Rafajdus

V-08-007-00 Skúmanie potrebného rezervovaného výkonu v prenosovej sústave Slovenska po odstavení blokov Atómovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice a dodržaní kritéria N-1
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

V-08-007-00 Skúmanie potrebného rezervovaného výkonu v prenosovej sústave Slovenska po odstavení blokov Atómovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice a dodržaní kritéria N-1
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger

APVV-0560-07 Fault Location in 22 kV Power Network by Using the Elements of Artificial Intelligence
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Peter Braciník, PhD., doc. Ing. Milan Novak, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Höger, Ing. Petr Hečko, Ing. Matej Hraško

ELCOR Vplyv veterných elektrární na elektrizačnú sústavu SR
Zadávateľ: SEPS, a.s. Bratislava
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus

VEGA 1/3086/06 Výskum nových metód modelovania, riadenia a simulácie mechatronických systémov
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD., doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.

APVV-51-045605 Superconducting wires in the conditions of power electric devices
Zodpovedný riešiteľ: Gomory Fedor,
Spoluriešitelia: Hrabovcová Valéria, Rafajdus Pavol, Gilan Ján, Šušota Martin

VEGA 1/2052/05 Improvement of chosen electrical qualitative factors by means of permanent magnets employment and theoretical analysis of their performances
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Martin Lipták, Ing. Eva Belicová, Ing. Ivan Zrak, Ing. Marek Štulrajter, Ing. Martin Šušota

2003 SP 51/028 09 00/028 09 05 Zlepšovanie kvality a využívania elektrickej energie v priemyselných, trakčných a všeobecných aplikáciách
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radovan Ovcarčík
Spoluriešitelia: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD., prof. Ing. Ján Vittek, PhD., Ing. Mariana Beňová, Ing. Martin Lipták, Ing. Ján Duda, Ing. Marek Franko, Ing. Roman Holček, Ing. Martin Hrasko, Ing. Gabriel Kácsor, Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Zsolt Csépe, Ing. Marek Roch, Ing. Rastislav Pavlanin, Ing. Daniel Vaňko, Ing. Rastislav Kaštier

APVT/03/603 Vedecký výskum vlastností a parametrov elektrických strojov reluktančného typu
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Rafajdus, PhD.,
Spoluriešitelia: Ing. Martin Lipták, Ing. Eva Belicová, Ing. Ivan Zrak, Ing. Marek Franko

44/603 Elektrické a tepelné matematické modely elektrických strojov s permanentnými magnetmi
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.,
Spoluriešitelia: Ing. Pavol Rafajdus, PhD, Ing. Marek Franko, Ing. Martin Lipták, Ing. Ivan Zrak, Ing. Eva Belicová, Anna Žuffová

32/603-XII/04 Nové druhy elektrických strojov na premenu mechanickej energie na elektrickú – spínaný reluktančný motor
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Rafajdus, PhD.,
Spoluriešitelia: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD., Ing. Marek Franko, Ing. Martin Lipták, Ing. Ivan Zrak, Ing. Eva Belicová, Anna Žuffová

16/603-02-XII/03 Identifikácia parametrov a vyšetrovanie vlastností elektric. strojov
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Pavol Rafajdus, Ing. Marek Franko, Ing. Peter Hudák, Anna Žuffová

VEGA 1/8259/01 Výskum bezsnímačových metód určovania polohy rotora polohového servomechanizmu so zameraním na pohon so synchrónnym motorom s PM a maticovým meničom, v spriahnutom (on-line) režime
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.
Spoluriešitelia: Prof. Ing. Ján Vittek, PhD. (zástupca), Prof. Ing. Mikuláš Alexík, PhD., Doc. Ing.Valéria Hrabovcová, PhD., Doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., Doc. Ing. Pavol Špánik, PhD., Ing. Marek Roch, Ing. Daniel Vaňko, Ing. Pavol Rafajdus, Ing. Peter Balažovič, Ing. Peter Cabaj, Ing. Ivan Feňo, Ing. Tibor Baculák, MSc. Mahmud. A.R. Abdalmoula, Ing. Roman Filka, Ing. Roman Holček

14/603-01-XII/02 Vyšetrovanie vlastností spínaného reluktančného motora (SRM) s novým konštrukčným usporiad. Rotora
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Pavol Rafajdus, Ing. Ladislav Janoušek, Ing. Peter Hudák, Anna Žuffová

VEGA 1/6111/99 Výskum a vývoj a vývoj nových rýchlostne riadených bezsnímačových pohonov s predpísanou spätnoväzobnou dynamikou pre trakčné aplikácie
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Vittek, PhD.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD., doc. Ing. Rastislav Tabaček, PhD., Ing. Daniel Vaňko, Ing. Slavomír Seman, Ing. Ján Valuška, Ing. Ladislav Janoušek, Ing. Peter Roško, Ing. Tibor Baculák, Ing. Ladislav Makovic, PhD., Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Anna Žuffová