Aktuality
O nás
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
  Učebnice
  Časopisy
  Články na konf.
  Špeciálne publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
Špeciálne Publikácie
Otčenášová A., Repák M.: Estimácia vybraných parametrov kvality elektrickej energie v distribučnej sieti, 1. vyd. Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, 2020, AAB, str.: 180, ISBN 978-80-554-1645-8, SK.

Pyrhonen,J.,Hrabovcová,V., Semken, R.S.: Riadenie elektrických strojov v elektrických pohonoch- úvod, WILEY, UK, Chichester, West Sussex, UK, 2016, AAA, str.: 504, 9781119260455, EN.

Altus, J., Pokorný, M., Braciník, P.: Renewable Energy Sources vs Control of Slovak Electric Power System, Renewable Energy - Trends and Application, INTECH Open Access Publisher, Croatia, Rijeka, 2011, 10, ABC, str.: 101 - 122, ISBN 978-953-307-939-4, EN.

Beran,J., Bůžek,M.: Problematika určenia životnosti elektromechanických prvkov , In: Elektrorevue : informačný spravodaj, , apríl - jún 2011, BDF, str.: 5, ISSN 1336-8559, SK.

Matěj Pácha, Karel Kubátka, Milan Pospíšil: Lokomotivní trenažér OpenRails - simulační model lokomotivy ř. ČD 240 , In: VL. Sešit katedry elektrotechniky, Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2011, BEE, str.: 45-48, ISBN 978-80-248-2432-1, CZ.

Jiří Drábek, Matěj Pácha: Rozvoj produkce a exportu elektrických výzbrojí a hnacích vozidel ve Škoda Plzeň , In: VL. Sešit katedry elektrotechniky, Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2011, BEE, str.: 41-44, ISBN 978-80-248-2432-1, SK.

Marek Höger : Model prevádzky a riadenia elektrickej stanice pre napájanie jednofázovej trakcie 25 kV, 50 Hz , dizertačná práca, Žilinská univerzita v Žiline, 31.05.2011, DAI, str.: 100, , SK.

Drábek, J.:: Recenzný posudok článku Beňo, P., Cyprian, J.: Vplyv lomu sklonu nivelety koľaje na návrh trakčného vedenia., KVES ŽU Žilina pre redakciu časopisu Nová železniční technika., KVES ŽU Žilina, 2010, Juni, AAA, str.: 2 strany, ISSN 1210-3942, SK.

Pácha, M., Karták, J., Svěrák, L., Novak, D., Plhák, J.: Oprava vozu TKV-1, Studie proveditelnosti, Česká Třebová, 2010,11,10, GAI, str.: 15, , CZ.

Drábek, J.:: Expertný posudok vyžiadaný firmou Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o. Praha, Těšnov 1 (CZ), na: Projekt výzkumu a vývoje společnosti ŠKODA Transportation, a.s. „Vývoj tříčlánkové čtyřpodvozkové tramvaje typu 15T s rozchodem 1524 mm.“, KVES ŽU Žilina pre Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o. Praha., KVES ŽU Žilina, 2010-03-28, GII, str.: 10 strán, -, CZ.

Drábek, J.:: A villamos elektromos energia fogyasztása (EEF). Znalecký posudok pre električku ŠKODA 22T a električku firmy CAF k tendri pre Debrecen (HU). , KVES ŽU Žilina pre ŠKODA Transportation, KVES ŽU Žilina, 2010-03-10, GII, str.: 6 strán, -, SK.

Drábek, J.:: Spotřeba elektrické energie (SEE) pro jízdu tramvaje. Znalecký posudek pro tramvaj ŠKODA 22T a tramvaj firmy CAF k tendru pro Miskolc (HU). , KVES ŽU Žilina pre ŠKODA Electric., KVES ŽU Žilina, 2010-03-30, GII, str.: 6 strán, -, CZ.

Drábek, J.:: Recenzný posudok na príspevok konferencie ELEKTRO‘2010: Wojciechowski, J., Kwiecień, K., Łukasik, Z., Olczykowski, Z.: Modelling changes in load traction in DC traction systems., ELEKTRO' 2010 proceedings., ŽU Žilina, 2010-05-24.-25., GII, str.: 1, ISBN 978-80-554-0196-6., SK.

Drábek, J.:: Spotřeba elektrické energie (SEE) pro jízdu tramvaje. Znalecký posudek pro tramvaj ŠKODA 22T a tramvaj firmy CAF k tendru pro Debrecen (HU). , KVES ŽU Žilina pre ŠKODA Electric., KVES ŽU Žilina, 2010-03-10, GII, str.: 6 strán, -, CZ.

Drábek, J.:: Oponentský posudek písomnej práce k dizertačnej skúške: Kubátka, Karel: Počítačová podpora optimalizace jízdy vlaku., KVES ŽU Žilina., KVES ŽU Žilina, 2010-04-20, GII, str.: 2 strany, -, SK.

Drábek, J.:: Preklad Dohody o pracovnej činnosti medzi ETF Paris a VTS pri ŽU, (Kontrakt č.2009 16b ETF – ZSSK, ETF-B126P2), z nemčiny., KVES ŽU Žilina pre VTS pri ŽU., KVES ŽU Žilina, 2010, January, GII, str.: 6 strán, -, SK.

Drábek, J.:: villamos elektromos energia fogyasztása (EEF). Znalecký posudok pre električku ŠKODA 22T a električku firmy CAF k tendri pre Miskolc (HU). Preklad do maďarčiny., KVES ŽU Žilina pre ŠKODA Electric., KVES ŽU Žilina, 2010-03-30, GII, str.: 6 strán, -, SK.

Altus, J. a kol.: Transforming Europe's Electricity Supply - An Infrastructure Strategy for a Reliable, Renewable and Secure Power System, Správa pre EÚ, London, UK, 2009, 05, AGI, str.: 41 , , EN.

Drábek, J.:: Moderné trojfázové trakčné pohony., Časť správy o postupe prác na projekte APVV–0549 – 06: „Výskum a vývoj komponentov trakčných výzbrojí pre modernizáciu vybraných rušňov pre nový trakčný systém V. koridoru“ v r. 2008. , ŽU Žilina, 2009-01-23, GII, str.: 11 - 19 + 8 súborov na CD, -, SK.

Drábek, J.:: Jmenovité účinnosti elektrických hnacích vozidel (EHV). , Časť správy o postupe prác na projekte APVV–0549 – 06: „Výskum a vývoj komponentov trakčných výzbrojí pre modernizáciu vybraných rušňov pre nový trakčný systém V. koridoru“ v r. 2009., ŽU Žilina, 2009-07-10, GII, str.: 8 - 14, -, SK.

Drábek, J.:: Záverečná správa k úlohe: Vykonanie výpočtov jazdnej doby a spotreby motorovej jednotky podľa Súťažných podmienok tendra – Nákup medziregionálnych motorových jednotiek., Spracované na objednávku ŽOS Vrútky č. 053/2009 z 27.1.2009. , KVES ŽU žilina, 2009-02-04, GII, str.: 28 strán, -, SK.

Drábek, J.:: Zadání zakázky na zástavbu vlakového zabezpečovače ETCS do lokomotiv ČD řady 380. Znalecký posudok vyžiadaný GŘ ČD Praha, O12. , KVES ŽU Žilina pre GŘ ČD Praha, KVES ŽU Žilina, 2009-11-05, GII, str.: 4 strany, -, CZ.

Drábek, J.:: Přednosti kolejové dopravy a výroba kolejových vozidel v ČR a SR. , SVTS pri GR ŽSR, Bratislava, 2008, 06, 26., BFB, str.: 49, , CZ.

Drábek, J.:: Expertný posudok vyžiadaný firmou Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o. Praha, Těšnov 1, na: Projekt výzkumu a vývoje společnosti ŠKODA Electric s.r.o.: „Elektrická výzbroj a systém nadřazeného řízení pro elektrickou třísystémovou lokomotivu 109 E“. , Appraisals services, s.r.o., Praha, 2008. 05, 30, GII, str.: 9, , CZ.

Braciník, P.: Model prenosového súboru elektrickej stanice a jeho využitie v riadení elektrických staníc, dizertačná práca, Žilina, 2008, 05, GII, str.: 139, , SK.

Drábek, J.:: Návrh textu znaleckého posudku na posúdenie správnosti fakturácie dodávok TEE od ŽSR v roku 2007., ÚSI ŽU , Žilina, 2008, 11, 6., GII, str.: 6, , SK.

Jiří Drábek: Recenzný posudok na článok “Driving energy consumption of electric traction vehicles”, 9 strán v angličtine, vyžiadaný šéfredaktorom časopisu Komunikácie – Vedecké listy ŽU Prof. Poledňákom., -, Žilina, 2007, 12, 07, GII, str.: 9, , SK.

Drábek, J.: Záverečná správa ku “Zadaniu počítačovej simulácie jazdy Pn vlaku po trati Košice - Třinec”. , Na objednávku EVPÚ Nová Dubnica, a.s., KVES Žilina., 2006, 03, 09., AGI, str.: 16 + CD s grafmi., , SK.

Drábek, J.: Štúdia Vzor rozhodnutia URSO pre stanovenie cien za distribúciu pre nasledujúce roky. , Na objednávku ŽSR, a.s. Bratislava., KVES Žilina, 2006, 08, 26., BGG, str.: 15, , SK.

Drábek, J.: Expertné stanovisko k postupu výpočtu strát zo strany Železníc Slovenskej republiky pri dodávke trakčnej elektriny pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. , Na objednávku ŽSSK, a.s. Bratislava., KVES Žilina., 2006, 02, 28., BGG, str.: 10, , SK.

Drábek, J.: Review of an Application for a Standard Grant Project Reg. No.: 102/07/0397. , Posudok vyžiadaný Grantovou agentúrou ČR., KVES Žilina, 2006, 05., EDI, str.: 5, , EN.

Drábek, J.: Moderné trakčné pohony a vozidlá v Česku a na Slovensku, Text prednášky na seminári, IEW TU Darmstadt, DE, 2006, 06, 27., OMA, str.: 31, , EN.

Rafajdus, P.: Zhášanie elektrického oblúka v elektrických prístrojoch, Odborný seminár PETZ, Strečno, 2006, September, ONA, , SK.

Lanáková, G.: Vznik, priebeh a vypínanie skratových prúdov v elektrickej trakcii, Odborný seminár PETZ, Strečno, 2006, 09, 29, ONA, , SK.

Drábek, J.: Záverečná správa ku “Zadaniu počítačovej simulácie trakčného prúdu”. , VTS pri ŽU Žilina, objednávateľ ŽSR – VVÚŽ Žilina/Vrútky, Žilina, 2005, 03, AGI, str.: 9 strán + CD s výsledkami simulácií, , SK.

Hrabovcová, V., Rafajdus, P.: Točivé elektrické stroje. Časť 14: Mechanické vibrácie určitých strojov s výškou osi od 56 mm. Meranie, hodnotenie a medzné hodnoty vibrácií, Prevzatie európskych noriem (EN, ETS) do STN prekladom, STN EN 60034-14, SÚTN Bratislava, 2004, BGG, str.: 18, .

Drábek, J.: Recenzný posudok na článok: Dohnal, P., Urban, F., Valenta, J.: Automated substation short-current evaluation. , Posudok článku určeného na publikáciu v zborníku konferencie ELEKTRO´04 a v časopise AEEE, vyžiadaný šéfredaktorom časopisu AEEE Prof. RNDr. P. Burym, PhD.,, Žilina, 2004, nezaradene, , EN.

Drábek, J.: Recenzný posudok na článok: Drążek, Z., Maciolek, T.: Technical benefits of tram vehicle energy accumulation. , Posudok článku určeného na publikáciu v zborníku konferencie ELEKTRO´04 a v časopise AEEE, vyžiadaný šéfredaktorom časopisu AEEE Prof. RNDr. P. Burym, PhD., Žilina, 2004, nezaradene, , EN.

Drábek, J.: Recenzný posudok na článok: Mayer, D., Jedlička, M.: Lift and drag force pn magnetically suspended high-speed trains. , Posudok článku určeného na publikáciu v zborníku konferencie ELEKTRO´04 a v časopise AEEE, vyžiadaný šéfredaktorom časopisu AEEE Prof. RNDr. P. Burym, PhD., Žilina, 2004, nezaradene, , EN.

Hrabovcová, V.: Točivé elektrické stroje,Časť 8: Označovanie svoriek a smer otáčania točivých strojov, Prevzatie európskych noriem (EN, ETS) do STN prekladom, STN EN 60034:8, SÚTN Bratislava, 2003, BGG, str.: 35, .

Drábek, J. : Comparison of energy supply needs by different transport systems. , Syllabus prednášok prednesených v rámci týždňového pobytu SOCRATES/ERASMUS na IEW TU-Darmstadt, Technische Universität Darmstadt, DE, 2003, 07, nezaradene, str.: 16, , EN.

Drábek, J.: Recenzný posudok na článok Pavlásek, P.: Mechatronical Aided Concept (MAC) in Intelligent Transport Vehicle Design“. , Posudok vyžiadaný šéfredaktorom časopisu ADVANCES Prof. RNDr. P. Burym, PhD., Žilina, 2003, nezaradene, str.: 5, , EN.

Drábek, J.: Posudok pre prognostický prieskum v rámci panelu „Priemyselné výrobky a technológie“. , Vyžiadaný expertný posudok pre Centrum pre rozvoj elektrotechniky a informačných technológií, výkonné v EVP a.s. Nová Dubnica., Žilina, 2003, nezaradene, str.: 10, , SK.

Drábek, J., Dobrucký, B.: Beschreibung des Traktionsleitungssystem Re 200 – Popis trakčného vedenia systému Re 200. , Preklad technického popisu z nemčiny v rámci PČ EF/34/2003 pre ELZA Žilina., Žilina, 2003, nezaradene, str.: 56 (podiel Drábek: 28)., , DE.

Drábek, J., Fecura, M., Gombitová, J.: Trakční výpočty k odbornému posudku návrhu technického řešení studie ČD DDC „Optimalizace tratě Krasíkov – Česká Třebová - změna trasy“ – Aktualizace. , Zpráva k úloze č. EF/3/2003 řešené na základě objednávky VB ŽS Brno č. 20 01-0009/03., Žilina/Brno, CZ, 2003, nezaradene, str.: 32 stran, 84 graf. příloh., , CZ.

Drábek, J.: STN EN 50152-2: 2002 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Zvláštne požiadavky na spínacie zariadenia striedavého prúdu. Časť 2: Jednofázové odpojovače, uzemňovače a spínače s Um nad 1 kV., Prevzatie EN do STN prekladom z českého jazyka (prekladateľ + spracovateľ normy)., SÚTN Bratislava, 2002, nezaradene, str.: 20, , SK.

Drábek, J.: STN EN 61377: 2002 Elektrická trakcia. Vozidlá. Spoločné skúšanie motorov na striedavý prúd napájaných z meničov a ich riadenia., Prevzatie EN do STN v anglickom jazyku (spracovateľ normy)., SÚTN Bratislava, 2002, nezaradene, str.: 2, , EN.

Drábek, J.: Vyžiadaná expertiza: Posouzení možných principů zapojení elektrické jednotky 471. , Posudek vyžádaný ŠKODA Dopravní technika s.r.o. Plzeň dopisem/faxem ze 14.11.2002. , ŠKODA Plzeň, CZ, 2002, nezaradene, str.: 5 stran, 1 obr., , CZ.

KÁCSOR, G., - ŠPÁNIK, P. a kol: Analýza vlastností perspektívnych meničov s mäkkou komutáciou pre použitie v napájacich zdrojoch., Správa o riešení úlohy EF 44/02, Žilina, 2002, 12, nezaradene, .

Drábek, J.: European Frame Project FP 5 – Part: „UserGroup and InfoBank to support rail interoperability GMA2 2000“ – a) České dráhy (ČD) – Czech Railways b) Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). , Správa o zabezpečovacích zariadeniach, pevných a pohyblivých trakčných zariadeniach ČD a ŽSR pre Centre of Excellence, Politechnika Warszawa, ako súčasř uvedenej úlohy 5. FP., Varšava, PL, 2002, nezaradene, str.: 53 strán, 18 obr., 45 tab. , , EN.

Drábek, J.: Vyžiadaný posudok na článok: Kuchta, J., Fulier, M.: Electrical transmission of modernized locomotives of independent traction power (Elektrické prenosy výkonu modernizovaných rušňov nezávislej trakcie)., Komunikácie/Communications č. 2– /2001, s. 76 – 88., Žilina, 2001, nezaradene, , EN.

Drábek, J.: Vyžiadaný posudok na článok: Lieskovský, A., Myslivec, I.: Fuzzy logic in railway vehicle control – a necessity or a mode? (Fuzzy logika v riadení železničných vozidiel – nutnosť alebo móda?), Komunikácie/Communications č. 2–3/2001, s. 29 – 37., Žilina, 2001, nezaradene, , EN.

Drábek, J.: Vyžiadaný posudok na článok: Binder, A., Werle, Th.: Linear motors utilization for both Maglev and railway vehicles (Využitie lineárnych motorov pri vozidlách s magnetickou levitáciou a pri železničných vozidlách)., Komunikácie/Communications č. 2–3/2001, s. 61 – 67, Žilina, 2001, nezaradene, , EN.

Drábek, J.: STN EN 50123-3: 2001 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Prístroje na spínanie jednosmerného prúdu. Časť 3: Jednosmerné odpojovače a odpájače., Prevzatie EN do STN prekladom z českého jazyka (prekladateľ + spracovateľ normy)., SÚTN Bratislava, 2001, nezaradene, str.: 24, , SK.

Drábek, J.: STN EN 50123-6:2001 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Prístroje na spínanie jednosmerného prúdu. Časť 6: Zostavy spínacích prístrojov na jednosmerný prúd., Prevzatie EN do STN prekladom z českého jazyka (prekladateľ + spracovateľ normy)., SÚTN Bratislava, 2001, nezaradene, str.: 32, , SK.

Drábek, J.: STN EN 50123-2: 2001/A1 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Prístroje na spínanie jednosmerného prúdu. Časť 2: Jednosmerné vypínače. Zmena A1., Prevzatie EN do STN prekladom z českého jazyka (prekladateľ + spracovateľ normy)., SÚTN Bratislava, 2001, nezaradene, str.: 8, , SK.

Drábek, J.: STN EN 50123-2: 2001 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Prístroje na spínanie jednosmerného prúdu. Časť 2: Jednosmerné vypínače, Prevzatie EN do STN prekladom z českého jazyka (prekladateľ + spracovateľ normy)., SÚTN Bratislava, 2001, nezaradene, str.: 32, , SK.

Drábek, J.: Posudok na STN ENV 50123-7-1: Elektrické dráhy. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia na js prúd. Časť 7: Meracie,. ovládacie a ochranné zariadenia na osobitné použitie v js trakčných systémoch. Oddiel 1: Smernice na použitie, SÚTN Bratislava, Bratislava, 2000, nezaradene, , EN.

Lanáková, G., Kopecky, P., Pospíšil, M., Drábek, J.: Nosný systém MHD v Bratislave. Program na automatizované výpočty napájania metra Bratislava, Manuál a správa k úlohe EF/4/2000, Žilina, 2000, nezaradene, str.: 10 + program, .

Drábek, J.: Vyžiadaný posudok na STN ENV 50123-7-2: Elektrické dráhy. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia na js prúd. Časť 7: Meracie,. ovládacie a ochranné zariadenia na osobitné použitie v js trakčných systémoch. Oddiel 2: Oddeľovacie meniče prúdu a iné prístroje na meranie prúdu., SÚTN Bratislava, Bratislava, 2000, nezaradene, , SK.

Drábek, J.: Vyžiadaný posudok na STN ENV 50123-7-3: Elektrické dráhy. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia na js prúd. Časť 7: Meracie,. ovládacie a ochranné zariadenia na osobitné použitie v js trakčných systémoch. Oddiel 3: Oddeľovacie meniče napätia a iné prístroje na meranie napätia., SÚTN Bratislava, Bratislava, 2000, nezaradene, , SK.

Drábek, J.: Fahrdynamik des Schienenverkehrs, Energetik der Zugfahrt, Elektrische Triebfahrzeuge der Slowakischen Bahnen, Elektrische Triebfahrzeuge der Slowakischen Bahnen, SOCRATES/ERASMUS týždňový prednáškový pobyt (8 hodín výučby) na HTW Dresden, DE, Dresden, DE, 2000, 07, nezaradene, str.: 95, , DE.

Drábek, J. + kol.: Nosný systém MHD v Bratislave. Časti: 1. Rešerš vozidiel metra. 2. Koncepcia zabezečovacích a riadiacich systémov. 3. Posúdenie výhod a nevýhod napájania. 4. Úprava programu na trakčné výpočty (tachogram). , Záverečná správa k úlohe EF/3/2000 pre Dopravoprojekt a.s. Bratislava. , Žilina, 2000, nezaradene, str.: 221, , SK.