Aktuality
O nás
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
  Učebnice
  Časopisy
  Články na konf.
  Špeciálne publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Sovička Pavel, PhD.
Absolvent
Dátum obhajoby:  22. 8. 2019
Téma:  Riadenie spínaného reluktančného motora bez snímača polohy
Školiteľ:  prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
<<<<
 Návštevy v zahraničí:
 ČVUT Praha, Konference KOPES 2019 - 3 dní v roku: 2019
 Technical Computing Camp 2018 Brno - 2 dní v roku: 2018
 12th International Conference ELEKTRO 2018, Mikulov, Czech Republic - 2 dní v roku: 2018
 University of Catania, IT - 88 dní v roku: 2018
 ZČU Plzeň, Konference KOPES - 3 dní v roku: 2018
 8th IEEE International Symposium on Sensorless Control for Electrical Drives Catania - 5 dní v roku: 2017
 Setkání Kateder Elektrotechniky SELEK2017 Dolní Lomná - 1 dní v roku: 2017
 Konference IYCE 2017 Budapešť - 4 dní v roku: 2017
 Czech Raildays Ostrava - 1 dní v roku: 2017
 VÚT Brno, Konference KOPES - 3 dní v roku: 2017
 Shanghai Jiao Tong University - 3 dní v roku: 2016
 Innotrans Berlin - 1 dní v roku: 2016
 Publikácie:
  2020
Sovička, P., Rafajdus, P., Vavrúš, V.: Switched reluctance motor drive with low-speed performance improvement, Electrical Engineering, vol. 102, iss. 1, , 2020, ADC, str.: 27-41, ISSN 0948-7921, EN.
Sovička, P., Rafajdus, P., Vavrúš, V.: Self sensing control of Switched Reluctance Drive with Sliding Mode Observer using phase voltage calculation, 2020 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, SPEEDAM 2020, Sorento, Italy (Virtual meeting), 2020, 06, 24. - 26., AEC, str.: 730-735, ISBN 978-1-7281-7018-3, EN.
  2019
  2018
  2017
  2015
 Projekty:
KEGA 045ŽU-4/2019 Innovation of the educational process by modernization of Electrical Machines Laboratory
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Pavel Lehocký, Juraj Makarovič, Rudolf Madaj, Martin Sumega, Pavel Sovička

VEGA 1/0774/18 Research of high speed and high efficiency electric drive
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Makyš
Spoluriešitelia: Pavol Rafajdus, Vladimír Vavrúš, Lukáš Gorel, Marek, Štulrajter, Ján Vittek, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Makarovič, Slavomír Kaščák, Jozef Šedo, Ľuboš Struharňanský, Milan Diko, Pavel Sovička

APVV SK-CN-2015-0007 Progressive electric drives for automotive fault tolerant applications
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol MAkyš, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Marek Štulrajter, PhD., Prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.,Ing. Juraj Makarovič, MTD, Ing. Pavel Sovička

VEGA 1/0610/15 Scientific research of fractional winding of synchronous machines with permanent magnets
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valeria Hrabovcová, PhD.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Pavol Makyš, PhD., Ing. Milan Diko, Ing. Lukáš Gorel, PhD., Ing. Pavel Sovička, Ing. Juraj Makarovič, PhD.