Aktuality
O nás
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
  Učebnice
  Časopisy
  Články na konf.
  Špeciálne publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
prof. Ing. Rafajdus Pavol, PhD.
E -mail:  pavol.rafajdus(at)feit.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 2158
Miestnosť:  BD208 (ND208)
<<<<
 Doktorandi:
 Ing. Kováčik Michal,  Ing. Staňo Michal
 Ing. Martin Šušota, PhD.,  Ing. Šušota Martin, PhD.,  Ing. Kalamen Lukáš, PhD.
 Ing. Dubravka Peter, PhD.,  Ing. Diko Milan, PhD.,  Ing. Peniak Adrián, PhD.
 Ing. Sovička Pavel, PhD.,  Ing. Sumega Martin, PhD.,  Ing. Kočan Štefan, PhD.
 Ing. Furmanik Marek, PhD.
 Návštevy v zahraničí:
 ZCU Plzen - 2 dní v roku: 2016
 TU Liberec, CZ - 2 dní v roku: 2016
 Technical University of Cluj-Napoca, Rumunsko - 4 dní v roku: 2012
 Conference LVEM, Brno-Šlapanice - 2 dní v roku: 2008
 IEEE Conference ICEM, Villamoura, Portugal - 6 dní v roku: 2008
 IEEE conference SPEEDAM, Ischia, Italy - 5 dní v roku: 2008
 Západočeská univerzita v Plzni - 7 dní v roku: 2008
 VUT, Brno, konferencia LVEM - 2 dní v roku: 2007
 Univerzita obrany, Brno - 3 dní v roku: 2007
 CVUT, Praha, konferencia ISEM - 3 dní v roku: 2007
 University of Darmstad, Germany - 2 dní v roku: 2007
 University of Catania, Italy - 7 dní v roku: 2007
 ZČU Plzeň - 3 dní v roku: 2005
 TU Bochum - 7 dní v roku: 2005
 TU of Lodz, Poľsko - 3 dní v roku: 2004
 University of Patras, Grécko - 7 dní v roku: 2004
 Helsinki University of Technology - 7 dní v roku: 2003
 TU Dresden - 7 dní v roku: 2002
 Universita degli studi Catania, IT - 56 dní v roku: 2001
 Publikácie:
  2024 - 2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
A. Peniak, J. Makarovič, P. Rafajdus, P. Dúbravka: Optimization of Switched Reluctance Motor for Drive System in Automotive Applications, ICPE 2014 : International Conference on Power Engineering, Rome, Italy, 2014, 09, 18-19, AAA, str.: 895-902, eISSN: 1307-6892, EN.
M. Brandt, A. Peniak, J. Makarovič, P. Rafajdus : A Novel Approach of Power Transformer Diagnostic Using 3D FEM Parametrical Model, ICPE 2014 : International Conference on Power Engineering , Rome, Italy, 2014, 09, 18-19, AAA, str.: 887-894, eISSN: 1307-6892, EN.
Rafajdus Pavol: Spínaný reluktančný motor, EDIS, vedecká monografia, Zilina, 2014, AAB, str.: 189, 978-80-554-0836-1, SK.
Rafajdus, P., Vavrúš, V., Kúdelčík, J., Dobrucký, B.: Investigation of DC and AC Energy Transfer Transients for Ultra Deep Wells, TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENGINEERING, Vol. 3 (2014), No. 2, , 2014, ADE, str.: 28-33, ISSN 1805-3386, EN.
Peniak A., Makarovič J., Rafajdus P.:  Investigation of power transformer full equivalent circuit using 3D FEM parametrical model, DESAM 2014: Diagnostic of Electrical Machines and Materials, Papradno, Slovak Republic, 2014, 07, 19.-20, AEC, str.: 88-92, ISBN 978-80-554-0888-0, EN.
Rafajdus, P., Peniak, A., Dúbravka, P., Makyš, P., Szabó, L.: Optimization of Switched Reluctance Motor Design Procedure for Electrical Vehicles, 14th International Conference on OPTIMIZATION OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT, OPTIM 2014, Brasov, Romania, 2014, 05, 22.-24., AEC, str.: 397-404, ISBN 978-1-4799-5183-3, EN.
Szabó, L., Ruba, M., Fodorean, D., Rafajdus, P., Dúbravka, P.: Direct Instantaneous Torque Controlled Modular Switched Reluctance Motor Designed for Automotive Applications, 10th International Conference ELEKTRO 2014, Rajecké Teplice, Slovakia, 2014, 05, 19.-20., AED, str.: 239-244, ISBN 978-1-4799-3720-2, EN.
Diko, M., Rafajdus, P., Makyš, P., Dúbravka, P., Szabó, L., Ruba, M.: A Novel Design Conception of Switched Reluctance Motor for Electrical Vehicles, 10th International Conference ELEKTRO 2014, Rajecké Teplice, Slovakia, 2014, 05, 19.-20., AED, str.: 273-278, ISBN 978-1-4799-3720-2, EN.
P. Dúbravka, P. Rafajdus, P. Makyš, V. Hrabovcová, A. Peniak, L. Szabó, M. Ruba: Design of fault tolerant control technique for SRM drive, EPE´14-ECCE Europe: 16th European conference on power electronics and applications, Lappeenranta, Finland, 2014, 08, 26.-28., AFC, ISBN 978-1-4799-3014-2; 978-9-0758-1520-7, EN.
Rafajdus P., Dúbravka P., Peniak A., Saitz J., Szabó L.: Design procedure of Switched Reluctance Motor used for electric car drive, SPEEDAM 2014 international symposium on power electronics, electrical drives, automation and motion, Italy, 2014, 06, 18.-20., AFC, str.: 112-117, ISBN 978-1-4799-4750-8, EN.
  2013 a skôr
 Projekty:
KEGA 045ŽU-4/2019 Innovation of the educational process by modernization of Electrical Machines Laboratory
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Pavel Lehocký, Juraj Makarovič, Rudolf Madaj, Martin Sumega, Pavel Sovička

VEGA 1/0615/19 Scientific research of high-speed drive with minimal torque ripple
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Pavol Makyš, Valéria Hrabovcová, Vladimír Vavrúš, Lukáš Gorel, Pavel Lehocký, Marek Štulrajter, Juraj Makarovič, Martin Sumega, Patrik Varecha, Šimon Zoššák

ITMS2014+: 313012N944 Výskum a vývoj nového plazmového frézovacieho systému PLASMABIT BHA pre účinné a ekologické uzatváranie vrtov a zavedenie nového produktu do produkčného procesu
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Pavol Rafajdus, Branislav Dobrucký, Michal Frivaldsky, Michal Praženica, Slavomír Kačšák, Vladimír Vavrúš, Marek Höger, Daniela Franeková

VEGA 1/0774/18 Research of high speed and high efficiency electric drive
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Makyš
Spoluriešitelia: Pavol Rafajdus, Vladimír Vavrúš, Lukáš Gorel, Marek, Štulrajter, Ján Vittek, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Makarovič, Slavomír Kaščák, Jozef Šedo, Ľuboš Struharňanský, Milan Diko, Pavel Sovička

VEGA 1/0957/16 Scientific research of new construction designs for electrical reluctance machines used as main electrical vehicle traction drive
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Pavol Makyš, Vladimír Vavrúš, Juraj Makarovič, Milan Diko, Adrian Peniak

VEGA 1/0610/15 Scientific research of fractional winding of synchronous machines with permanent magnets
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valeria Hrabovcová, PhD.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Pavol Makyš, PhD., Ing. Milan Diko, Ing. Lukáš Gorel, PhD., Ing. Pavel Sovička, Ing. Juraj Makarovič, PhD.

SK-RO-0028-12 Switched reluctance machines for advanced automotive applications
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavol Makyš, Vladimír Vavrúš, Pavel Lehocký, Juraj Makarovič, Peter Dúbravka, Marek Mušák, Adrián Peniak

VEGA 1/0940/13 Vedecký výskum a analýza vlastností spínaných reluktančných strojov pre využitie v automobilových aplikáciách
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavol Makyš, Pavel Lehocký, Vladimír Vavrúš, Matúš Onufer

APVV SK-RO-0016-10 – 06K1199 Zlepšenie vlastností spínaných reluktančných strojov pre zvýšenie bezpečnosti priemyselných procesov
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Peter Sekerák, Lukáš Kalamen, Vladimír Vavrúš

APVV-0560-07 Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím prvkov umelej inteligencie
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Marek Höger, Matej Hraško

APVV SK-CN-0020-09 Výskum elektromagnetického návrhu lineárneho spínaného reluktančného motora
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Peter Sekerák, Lukáš Kalamen

ITMS 26220120003 Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Ján Vittek, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Altus, Peter Braciník, Marek Roch

ITMS 26220120046 Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty II
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Ján Vittek, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Altus, Peter Braciník, Marek Roch, Matěj Pácha, Vladimír Vavrúš

ITMS 26220220088 Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnych zdrojov energie pre ultra vysoko tlakové impulzy
Zodpovedný riešiteľ: Ecoland, s.r.o.
Spoluriešitelia: Pavol Rafajdus, Branislav Dobrucký, Vladimír Vavrúš, Jozef Kúdelčík, Martin Vaculík

ITMS 26110230004 Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia:

VEGA 1/0474/09 Výskum topológie a riadenia výkonového elektronického napájacieho systému s jednofázovým vf. vstupom a dvojfázovým ortogonálnym výstupom pre dvojfázové SM/AM elektrické motory
Zodpovedný riešiteľ: Branislav Dobrucký
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavol Rafajdus

APVV-0530-07 Výskum a vývoj striedavého trakčného pohonu medzného výkonu
Zodpovedný riešiteľ: EVPÚ Nová Dubnica
Spoluriešitelia: Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus

APVV-0560-07 Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím prvkov umelej inteligencie
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

V-08-007-00 Skúmanie potrebného rezervovaného výkonu v prenosovej sústave Slovenska po odstavení blokov Atómovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice a dodržaní kritéria N-1
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

HECTOR HElicopter fuselage Crack moniToring and prognosis through on-board sensOR
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Róbert Hudec, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Marek Štulrajter, PhD., Ing. Pavol Makyš, PhD.

SK-RO-0016-10 Zlepšenie vlastností spínaných reluktančných strojov pre zvýšenie bezpečnosti priemyselných procesov
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Peter Sekerák, Lukáš Kalamen, Vladimír Vavrúš

APVV-0560-07 Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím prvkov umelej inteligencie
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

APVV-0530-07 Výskum a vývoj striedavého trakčného pohonu medzného výkonu
Zodpovedný riešiteľ: EVPÚ Nová Dubnica
Spoluriešitelia: Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus

VEGA 1/0474/09 Výskum a topológie a riadenia výkonového elektronického napájacieho systému s jednofázovým vf. vstupom a dvojfázovým ortogonálnym výstupom
Zodpovedný riešiteľ: Branislav Dobrucký
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavol Rafajdus

V-08-007-00 Skúmanie potrebného rezervovaného výkonu v prenosovej sústave Slovenska po odstavení blokov Atómovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice a dodržaní kritéria N-1
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

V-08-007-00 Skúmanie potrebného rezervovaného výkonu v prenosovej sústave Slovenska po odstavení blokov Atómovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice a dodržaní kritéria N-1
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger

APVV-0560-07 Fault Location in 22 kV Power Network by Using the Elements of Artificial Intelligence
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Peter Braciník, PhD., doc. Ing. Milan Novak, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Höger, Ing. Petr Hečko, Ing. Matej Hraško

ELCOR Vplyv veterných elektrární na elektrizačnú sústavu SR
Zadávateľ: SEPS, a.s. Bratislava
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus

VEGA 1/3086/06 Výskum nových metód modelovania, riadenia a simulácie mechatronických systémov
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD., doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.

APVV-51-045605 Superconducting wires in the conditions of power electric devices
Zodpovedný riešiteľ: Gomory Fedor,
Spoluriešitelia: Hrabovcová Valéria, Rafajdus Pavol, Gilan Ján, Šušota Martin

VEGA 1/2052/05 Improvement of chosen electrical qualitative factors by means of permanent magnets employment and theoretical analysis of their performances
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Martin Lipták, Ing. Eva Belicová, Ing. Ivan Zrak, Ing. Marek Štulrajter, Ing. Martin Šušota

2003 SP 51/028 09 00/028 09 05 Zlepšovanie kvality a využívania elektrickej energie v priemyselných, trakčných a všeobecných aplikáciách
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radovan Ovcarčík
Spoluriešitelia: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD., prof. Ing. Ján Vittek, PhD., Ing. Mariana Beňová, Ing. Martin Lipták, Ing. Ján Duda, Ing. Marek Franko, Ing. Roman Holček, Ing. Martin Hrasko, Ing. Gabriel Kácsor, Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Zsolt Csépe, Ing. Marek Roch, Ing. Rastislav Pavlanin, Ing. Daniel Vaňko, Ing. Rastislav Kaštier

APVT/03/603 Vedecký výskum vlastností a parametrov elektrických strojov reluktančného typu
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Rafajdus, PhD.,
Spoluriešitelia: Ing. Martin Lipták, Ing. Eva Belicová, Ing. Ivan Zrak, Ing. Marek Franko

44/603 Elektrické a tepelné matematické modely elektrických strojov s permanentnými magnetmi
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.,
Spoluriešitelia: Ing. Pavol Rafajdus, PhD, Ing. Marek Franko, Ing. Martin Lipták, Ing. Ivan Zrak, Ing. Eva Belicová, Anna Žuffová

32/603-XII/04 Nové druhy elektrických strojov na premenu mechanickej energie na elektrickú – spínaný reluktančný motor
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Rafajdus, PhD.,
Spoluriešitelia: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD., Ing. Marek Franko, Ing. Martin Lipták, Ing. Ivan Zrak, Ing. Eva Belicová, Anna Žuffová

16/603-02-XII/03 Identifikácia parametrov a vyšetrovanie vlastností elektric. strojov
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Pavol Rafajdus, Ing. Marek Franko, Ing. Peter Hudák, Anna Žuffová

VEGA 1/8259/01 Výskum bezsnímačových metód určovania polohy rotora polohového servomechanizmu so zameraním na pohon so synchrónnym motorom s PM a maticovým meničom, v spriahnutom (on-line) režime
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.
Spoluriešitelia: Prof. Ing. Ján Vittek, PhD. (zástupca), Prof. Ing. Mikuláš Alexík, PhD., Doc. Ing.Valéria Hrabovcová, PhD., Doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., Doc. Ing. Pavol Špánik, PhD., Ing. Marek Roch, Ing. Daniel Vaňko, Ing. Pavol Rafajdus, Ing. Peter Balažovič, Ing. Peter Cabaj, Ing. Ivan Feňo, Ing. Tibor Baculák, MSc. Mahmud. A.R. Abdalmoula, Ing. Roman Filka, Ing. Roman Holček

14/603-01-XII/02 Vyšetrovanie vlastností spínaného reluktančného motora (SRM) s novým konštrukčným usporiad. Rotora
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Pavol Rafajdus, Ing. Ladislav Janoušek, Ing. Peter Hudák, Anna Žuffová

VEGA 1/6111/99 Výskum a vývoj a vývoj nových rýchlostne riadených bezsnímačových pohonov s predpísanou spätnoväzobnou dynamikou pre trakčné aplikácie
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Vittek, PhD.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD., doc. Ing. Rastislav Tabaček, PhD., Ing. Daniel Vaňko, Ing. Slavomír Seman, Ing. Ján Valuška, Ing. Ladislav Janoušek, Ing. Peter Roško, Ing. Tibor Baculák, Ing. Ladislav Makovic, PhD., Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Anna Žuffová