Aktuality
O nás
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
  KEGA 053ŽU-4/2021
  Inoving
  Smart Grids
  VIPIES
  SPOZUTU
  KVES CUBE
  E-SCOOTER
  Elearning
  LOKMIPO22
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
Návštevy v zahraničí
doc. Ing. Braciník Peter, PhD.
RAMBOLL UK Ltd., Glasgow, UK - výskumná stáž   31 dní v roku 2019

Ing. Kajanová Martina, PhD.
University of California, Berkeley   160 dní v roku 2019

Ing. Varecha Patrik
Electrimacs 2019, Salerno. Italy   4 dni v roku 2019

Ing. Belány Pavol
INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXPOSITIONS ON ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING, Iasi, Rumunsko   5 dní v roku 2018

Ing. Vidlák Michal
University of Catania   152 dní v roku 2018

Ing. Sovička Pavel
ZČU Plzeň, Konference KOPES   3 dni v roku 2018

Ing. Belány Pavol
12th International Conference ELEKTRO 2018, Mikulov, Czech Republic   3 dni v roku 2018

Ing. Bolf Andrej
12th International Conference ELEKTRO 2018, Mikulov, Czech Republic   3 dni v roku 2018

Ing. Varecha Patrik
12th International Conference ELEKTRO 2018, Mikulov, Czech Republic   3 dni v roku 2018

Ing. Varecha Patrik
Symep 2018   3 dni v roku 2018

doc. Ing. Braciník Peter, PhD.
RAMBOLL UK Ltd., Glasgow, UK - výskumná stáž   31 dní v roku 2018

Ing. Varecha Patrik
University of Catania, IT   88 dní v roku 2018

Ing. Sovička Pavel
University of Catania, IT   88 dní v roku 2018

Ing. Sovička Pavel
12th International Conference ELEKTRO 2018, Mikulov, Czech Republic   2 dni v roku 2018

Ing. Sovička Pavel
Technical Computing Camp 2018 Brno   2 dni v roku 2018

Ing. Repák Michal
12th International Conference ELEKTRO 2018, Mikulov, Czech Republic   3 dni v roku 2018

Ing. Sovička Pavel
8th IEEE International Symposium on Sensorless Control for Electrical Drives Catania   5 dní v roku 2017

Ing. Höger Marek, PhD.
ABB Medium Voltage factory, Brno   2 dni v roku 2017

Ing. Sovička Pavel
VÚT Brno, Konference KOPES   3 dni v roku 2017

Ing. Sovička Pavel
Konference IYCE 2017 Budapešť   4 dni v roku 2017

Ing. Belány Pavol
Konferencia IYCE 2017 Budapešť   4 dni v roku 2017

Ing. Bolf Andrej
Konferencia IYCE 2017 Budapešť   4 dni v roku 2017

Ing. Reguľa Michal, PhD.
ABB Medium Voltage factory in Brno, Czech Republic   2 dni v roku 2017
Training for Relion 615 series and IEC 61850

Ing. Litvaj Ivan, PhD.
Vysoké učení technické v Brne,   4 dni v roku 2017
ERASMUS+

Ing. Pácha Matěj, PhD.
University of Catania   2 dni v roku 2017
Erasmus

Ing. Pácha Matěj, PhD.
IEEE Stockholm, Sweeden   4 dni v roku 2017

Ing. Pácha Matěj, PhD.
Igor Sikorsky Polytechnic Institute, Kiev, Ukrajina   5 dní v roku 2017

Ing. Pácha Matěj, PhD.
IEEE, Sydney, Australia   5 dní v roku 2017

Ing. Pácha Matěj, PhD.
ČVUT Praha, Czech Republic   5 dní v roku 2017

Ing. Pácha Matěj, PhD.
IEEE Region8   8 dní v roku 2016
Region 8 Committee meetings

doc. Ing. Braciník Peter, PhD.
University of Maribor, ERASMUS+ Staff mobility for teaching   5 dní v roku 2016

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
ČVUT Praha   4 dni v roku 2016
Vyzvané prednášky

Ing. Litvaj Ivan, PhD.
VŠB Technická univerzita Ostrava,   4 dni v roku 2016
ERASMUS+

prof. Ing. Rafajdus Pavol, PhD.
TU Liberec, CZ   2 dni v roku 2016

Ing. Pácha Matěj, PhD.
Freescale Semiconductor, China, Shenzhen   4 dni v roku 2016
NXP FTF China 2016

Ing. Pácha Matěj, PhD.
Innotrans Berlin   2 dni v roku 2016

prof. Ing. Rafajdus Pavol, PhD.
ZCU Plzen   2 dni v roku 2016

doc. Ing. Braciník Peter, PhD.
Vyzvaná prednáška na The University of Monte Negro. Podgorica, Monte Negro   1 deň v roku 2015

Ing. Höger Marek, PhD.
Vyzvaná prednáška na The University of Monte Negro. Podgorica, Monte Negro   1 deň v roku 2015

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
ČVUT Praha   4 dni v roku 2015
Vyzvané prednášky

doc. Ing. Braciník Peter, PhD.
Ústav elektroenergetiky, VUT Brno - člen štátnicovej komisie   2 dni v roku 2015

doc. Ing. Braciník Peter, PhD.
Erasmus Teaching Mobility - Aalto University, Finland   4 dni v roku 2014

Ing. Pácha Matěj, PhD.
ZČU Plzeň, Fakulta elektrotechnická   3 dni v roku 2014
ERASMUS mobilita

Ing. Dúbravka Peter
Technical University of Cluj-Napoca, Rumunsko   90 dní v roku 2014

doc. Ing. Braciník Peter, PhD.
Vyzvaná prednáška na State University of Novi Pazar, Serbia   1 deň v roku 2014
vyzvaná prednáška

Ing. Höger Marek, PhD.
Vyzvaná prednáška na State University of Novi Pazar, Serbia   1 deň v roku 2014
Vyzvaná prednáška

Ing. Pácha Matěj, PhD.
IEEE, R8 Meeting and Sections Congress, Amsterdam   5 dní v roku 2014

Ing. Pácha Matěj, PhD.
Innotrans Berlin   2 dni v roku 2014
Medzinárodný veľtrh železničnej dopravy

Ing. Pácha Matěj, PhD.
Vilniaus lokomotyvų remonto depas, Vilnius, Litva   10 dní v roku 2014

doc. Ing. Braciník Peter, PhD.
Aalto University, School of Electrical Engineering, Finland - oponentúra dizertačnej práce   2 dni v roku 2014

Ing. Pácha Matěj, PhD.
IAS, IEEE, Vancouver, Kanada   11 dní v roku 2014
IAS Annual Meeting 2014

Ing. Mušák Marek
University of Catania   151 dní v roku 2014

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
ČVUT Praha   4 dni v roku 2014
Vyzvané prednášky

Ing. Reguľa Michal
VŠB-TU Ostrava   60 dní v roku 2013

Ing. Dúbravka Peter
Technical University of Cluj-Napoca, Rumunsko   4 dni v roku 2013

doc. Ing. Braciník Peter, PhD.
Austrian Institute of Technology (AIT) Wien   1 deň v roku 2013
Slávnostné otvorenie AIT SmarTEST Laboratory

doc. Ing. Braciník Peter, PhD.
Vyzvaná prednáška na FEKT VUT Brno, CZ   1 deň v roku 2013
Vyzvaná prednáška

Ing. Hropko Daniel
Tampere University of Technology   90 dní v roku 2013

Ing. Pácha Matěj, PhD.
ESIEE Paris, France   2 dni v roku 2013
Freescale Cup - finále súťaže, reprezentácia ŽU

Ing. Hropko Daniel
Silesian University of Technology   14 dní v roku 2013

Ing. Reguľa Michal
Silesian University of Technology, Gliwice, Poland   14 dní v roku 2013
CEEPUS summer school

doc. Ing. Braciník Peter, PhD.
Silesian University of Technology   14 dní v roku 2013

Ing. Pácha Matěj, PhD.
AMPER2013 Brno   5 dní v roku 2013
Expozícia EF ŽU

Ing. Makyš Pavol, PhD.
Technical University of Cluj-Napoca, Rumunsko   4 dni v roku 2012

Ing. Pácha Matěj, PhD.
Электротяжмаш Charkov, Ukrajina   2 dni v roku 2012

Ing. Pácha Matěj, PhD.
ČVUT Praha   4 dni v roku 2012
Freescale Cup - Smart Car Race

Ing. Braciník Peter, PhD.
ERASMUS Teaching Mobility - Ústav elektroenergetiky, VUT Brno   4 dni v roku 2012

Ing. Pácha Matěj, PhD.
Transmash holding Moskva   2 dni v roku 2012
Projekt hybridní lokomotivy

doc. Ing. Otčenášová Alena, PhD.
HTW Dresden www.htw-dresden.de, dohoda o spolupráci HTW - ŽU s podporou DAAD   4 dni v roku 2012

Ing. Kováč Miroslav
Lappeenranta University of Technology   90 dní v roku 2012

Ing. Ivanecký Ján
University of Porto   92 dní v roku 2012
Faculty of Engineering

Ing. Dúbravka Peter
Technical University of Cluj-Napoca, Rumunsko   4 dni v roku 2012

Ing. Vavrúš Vladimír, PhD.
Technical University of Cluj-Napoca, Rumunsko   4 dni v roku 2012

Ing. Mušák Marek
Technical University of Cluj-Napoca, Rumunsko   4 dni v roku 2012

doc. Ing. Braciník Peter, PhD.
ERASMUS Teaching Mobility - Ústav elektroenergetiky, VÚT Brno   4 dni v roku 2012

doc. Ing. Rafajdus Pavol, PhD.
Technical University of Cluj-Napoca, Rumunsko   4 dni v roku 2012

Ing. Sekerák Peter
Technical University, Cluj-Napoca, Romania   6 dní v roku 2011

Ing. Kalamen Lukáš
20th International Conference on Soft Magnetic Materials, Kos, Greece   5 dní v roku 2011

Ing. Höger Marek, PhD.
ČEZ - Jadrová elektráreň Dukovany   10 dní v roku 2011

Ing. Sekerák Peter
IEEE Conference SMM20, Kos, Greece   4 dni v roku 2011

Ing. Kalamen Lukáš
ČVUT Praha, Česká Republika   3 dni v roku 2011

Ing. Sekerák Peter
CVUT Praha   2 dni v roku 2011

Ing. Kubátka Karel
Czech Raildays   1 deň v roku 2011

Ing. Turček Ján
Silesian University of Technology   14 dní v roku 2011

doc. Ing. Otčenášová Alena, PhD.
Rím, 10-th International Conference on Environment and Electrical Engineering – EEEIC 2011   4 dni v roku 2011

Ing. Kováč Miroslav
VSB TU Ostrava   1 deň v roku 2011

Ing. Kubátka Karel
EPE 12th international Scientific Conference   2 dni v roku 2011

Ing. Ivanecký Ján
Silesian University of Technology   13 dní v roku 2011
Faculty of Electrical Engineering

Ing. Kalamen Lukáš
VUT Brno, Česká Republika   2 dni v roku 2011

Ing. Kalamen Lukáš
Technical University of Cluj-Napoca, Rumunsko   5 dní v roku 2011

Ing. Sekerák Peter
VUT Brno   2 dni v roku 2011

Ing. Braciník Peter, PhD.
Silesian University of Technology   14 dní v roku 2011
CEEPUS mobility

Ing. Minárech Peter
XV International Conference on Computer Systems aided Science, Industry and Transport (TRANSCOMP 2011), Zakopane, Poland   3 dni v roku 2011

Ing. Vavrúš Vladimír, PhD.
Technical University of Cluj-Napoca, Rumunsko   6 dní v roku 2011

Ing. Vavrúš Vladimír, PhD.
Politecnico di Milano, Taliansko   5 dní v roku 2011
Projekt HECTOR

Ing. Pácha Matěj, PhD.
Politecnico di Milano   10 dní v roku 2011
Projekt HECTOR

Ing. Kalamen Lukáš
IAS Annual Meeting 2010, Houston, Texas, USA   5 dní v roku 2010

Ing. Pácha Matěj
Innotrans 2010   2 dni v roku 2010
Medzinárodný veltrh dopravnej techniky

Ing. Sekerák Peter
International conference ISEM 2010, Praha   2 dni v roku 2010

Ing. Kalamen Lukáš
ČVUT Praha, Česká Republika   3 dni v roku 2010

Ing. Sekerák Peter
IEEE Conference SPEEDAM   5 dní v roku 2010

Ing. Lukáš Kalamen
IEEE Conference SPEEDAM, Pisa, Taliansko   5 dní v roku 2010

Ing. Braciník Peter, PhD.
University of Porto - ERASMUS Teaching Mobility   7 dní v roku 2010
ERASMUS Teaching Mobility

Ing. Kubátka Karel
TU Wien, Austria   3 dni v roku 2010

Ing. Kubátka Karel
InnoTrans 2010, Berlin   2 dni v roku 2010
Medzinárodní veletrh dopravní techniky

doc. Ing. Drábek Jiří, PhD.
HTW Dresden, DE   4 dni v roku 2010
DAAD

Ing. Litvaj Ivan, PhD.
VŠB Technická univerzita Ostrava   30 dní v roku 2010
CEEPUS

Ing. Pácha Matěj
Freescale Semiconductor, Inc.   1 deň v roku 2010
Freescale Technical Seminar

Ing. Hečko Petr
TU Wien, Austria   3 dni v roku 2010

Ing. Turček Ján
Silesian University of Technology   14 dní v roku 2010

Ing. Sekerák Peter
Silesian University of Technology   14 dní v roku 2010

Ing. Turček Ján
VSB TU Ostrava   1 deň v roku 2010

Ing. Pavol Makyš, PhD.
Augusta Westland - Milano, Taliansko   3 dni v roku 2010
Hector - Koordinačna porada

Ing. Makyš Pavol, PhD.
VUT BRNO   2 dni v roku 2010
SYMEP - Sympózium učitelov elektrických pohonov

Ing. Makyš Pavol, PhD.
EDA - european defence agency, Brusel, Belgicko   3 dni v roku 2010
Projekt HECTOR

Ing. Litvaj Ivan
Technická univerzita Ostrava   30 dní v roku 2010
učiteľská mobilita, program CEEPUS

Ing. Sekerák Peter
BUT Brno   3 dni v roku 2010

Ing. Sekerák Peter
Cina university of mining and technology, Xuzhou, Čína   14 dní v roku 2010

Ing. Braciník Peter, PhD.
Silesian University of Technology   14 dní v roku 2010

Ing. Kalamen Lukáš
University of Mining and Technology, Xuzhou, Čína   14 dní v roku 2010

Ing. Kalamen Lukáš
Brno University of Technology   3 dni v roku 2010

prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.
China University of Mining and Technology, Xuzhou, China   14 dní v roku 2010
Slovensko-Čínska medzivládna vedecko-technická spolupráca - APVV projekt

Ing. Kubátka Karel
CZ Loko, a.s.   1 deň v roku 2009
Technická konference 2009

Ing. Kubátka Karel
VŠB-TU Ostrava   1 deň v roku 2009
XLI. seminář Katedry elektrotechniky

Ing. Kubátka Karel
Czech Raildays - Ostrava   1 deň v roku 2009
Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy

Ing. Hečko Petr
IEEE Workshop Králiky 2009   3 dni v roku 2009

Ing. Pácha Matěj
CZ Loko, a.s.   1 deň v roku 2009
Technická konference 2009

prof. Ing. Altus Juraj, PhD.
HTW Dresden, DE   4 dni v roku 2009
DAAD

Ing. Kubátka Karel
IEEE Workshop Králiky 2009   3 dni v roku 2009

Ing. Kalamen Lukáš
ABB Helsinki, Fínsko   102 dní v roku 2009

Ing. Pácha Matěj
CZ Loko, a.s.   1 deň v roku 2008
Exkurzia pre študentov na pracovisku Česká Třebová

Ing. Pácha Matěj
VŠB-TU Ostrava   1 deň v roku 2008
XXXIX. seminář Katedry elektrotechniky

Ing. Pácha Matěj
Innotrans Berlin 2008   1 deň v roku 2008
Veľtrh železninčej a dopravnej techniky

Ing. Pácha Matěj
CZ Loko, a.s.   5 dní v roku 2008
Prax

Ing. Braciník Peter, PhD.
Department of Mechatronics, Silesian University of Technology   14 dní v roku 2008

doc. Ing. Rafajdus Pavol, PhD.
Západočeská univerzita v Plzni   7 dní v roku 2008

Ing. Braciník Peter, PhD.
Štokholm, Švédsko, Projekt Understand - Leonardo da Vinci   2 dni v roku 2008

Ing. Höger Marek
Silesian University of Technology   14 dní v roku 2008

Ing. Pácha Matěj
Silesian University of Technology   14 dní v roku 2008
OWD 2008

prof. Ing. Altus Juraj, PhD.
Silesian University of Technology   3 dni v roku 2008

doc. Ing. Drábek Jiří, PhD.
HTW Dresden www.htw-dresden.de, dohoda o spolupráci HTW - ŽU s podporou DAAD 4 2008   4 dni v roku 2008

prof. Ing. Altus Juraj, PhD.
HTW Dresden www.htw-dresden.de, dohoda o spolupráci HTW - ŽU s podporou DAAD   4 dni v roku 2008

Ing. Hečko Petr
Silesian University of Technology   3 dni v roku 2008

doc. Ing. Rafajdus Pavol, PhD.
Conference LVEM, Brno-Šlapanice   2 dni v roku 2008

doc. Ing. Rafajdus Pavol, PhD.
IEEE Conference ICEM, Villamoura, Portugal   6 dní v roku 2008

doc. Ing. Rafajdus Pavol, PhD.
IEEE conference SPEEDAM, Ischia, Italy   5 dní v roku 2008

doc. Ing. Otčenášová Alena, PhD.
HTW Dresden www.htw-dresden.de, dohoda o spolupráci HTW - ŽU s podporou DAAD 4 2008   4 dni v roku 2008

prof. Ing. Altus Juraj, PhD.
Európska akadémia Švédsko-Štokholm, Pracovná skupina EASAC,   2 dni v roku 2007

prof. Ing. Altus Juraj, PhD.
Praha, ČR, Konferencia Elektromatika 2007,   2 dni v roku 2007

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
ZČU v Plzni   2 dni v roku 2007
Účasť na obhajobe dizertačnej práce ako oponentka

doc. Ing. Drábek Jiří, PhD.
HTW Dresden   3 dni v roku 2007
dohoda o spolupráci HTW - ŽU s podporou DAAD

doc. Ing. Otčenášová Alena, PhD.
Nemecko, Dresden, Hochschule fur Technik und Wirtschaft   4 dni v roku 2007
pracovná návšteva v rámci dohody o vzájomnej výmene pedagogických pracovníkov s podporou DAAD

doc. Ing. Otčenášová Alena, PhD.
Politechnika Varšava   4 dni v roku 2007
8. medzinárodná vedecká konferencia Politechniky Varšava MET’2007 „Modern Electric Traction in Integraded XXIst Century Europe“

prof. Ing. Pokorný Michal, PhD.
University of Cranfield, Londýn, U.K., stretnutie v rámci riešenia projektu UNDERSTAND   0 v roku 2007

prof. Ing. Pokorný Michal, PhD.
British Council, Belfast, U.K,seminári Enhancing the Quality of Teaching, Learning and Assessment   0 v roku 2007

prof. Ing. Altus Juraj, PhD.
Praha, ČR, Stretnutie vedeckého výboru konferencie Elektromatika 2007,   2 dni v roku 2007

doc. Ing. Drábek Jiří, PhD.
Politechnika Warszawa   3 dni v roku 2007
aktívna účasť na konferencii MET´07

doc. Ing. Drábek Jiří, PhD.
VTK Elektro - Pardubice   1 deň v roku 2007
účasť na konferencii k 50. výročí elektrizácie Praha - Č. Třebová

doc. Ing. Drábek Jiří, PhD.
Škoda Plzeň, Siemens Praha, Metro, ŽZO - VÚŽ Cerhenice   3 dni v roku 2007
exkurzia študentov KVES

Ing. Makyš Pavol, PhD.
ČR - Liberec, Technicka univerzita LIBEREC   3 dni v roku 2007
Konferencia LIPO

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
Univerzita obrany v Brne   3 dni v roku 2007
Kolokvium ucitelov elektrických strojov

Ing. Braciník Peter
Silesian University of Technology   14 dní v roku 2007

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
University of Lappeenranta, Finland   3 dni v roku 2007
Účasť na obhajobe dizertačnej práce ako oponentka

Ing. Šušota Martin
Univerzita obrany Brno   3 dni v roku 2007

prof. Ing. Altus Juraj, PhD.
Varšava, Poľsko, Konferencia MET 2007,   4 dni v roku 2007

doc. Ing. Drábek Jiří, PhD.
ŠKODA Plzeň, SIEMENS.CZ, Metro Praha, ŽZO Cerhenice   3 dni v roku 2007

doc. Ing. Rafajdus Pavol, PhD.
CVUT, Praha, konferencia ISEM   3 dni v roku 2007

Ing. Vavrúš Vladimír
Univerzita obrany, Brno   3 dni v roku 2007

Ing. Šušota Martin
ČVUT Praha   3 dni v roku 2007
ISEM2007

prof. Ing. Altus Juraj, PhD.
Miláno,Taliansko, Projekt Understand - Leonardo da Vinci,   2 dni v roku 2007

doc. Ing. Rafajdus Pavol, PhD.
VUT, Brno, konferencia LVEM   2 dni v roku 2007

doc. Ing. Rafajdus Pavol, PhD.
University of Catania, Italy   7 dní v roku 2007

doc. Ing. Rafajdus Pavol, PhD.
Univerzita obrany, Brno   3 dni v roku 2007

prof. Ing. Vittek Ján, PhD.
Londýn, Anglicko - Projekt KEGA K-07-056-00,   9 dní v roku 2007

doc. Ing. Rafajdus Pavol, PhD.
University of Darmstad, Germany   2 dni v roku 2007

prof. Ing. Altus Juraj, PhD.
Nemecko, Dresden, Hochschule fur Technik und Wirtschaft 4 2007 , pracovná návšteva v rámci dohody o vzájomnej výmene pedagogických pracovníkov s podporou DAAD,   4 dni v roku 2007

Ing. Šušota Martin
Univerzita obrany v Brne   3 dni v roku 2007
Kolokvium ucitelov elektrických strojov

prof. Ing. Vittek Ján, PhD.
Rumunsko - Brašov, Sokrates, Prednáškový pobyt na univerzite,   7 dní v roku 2007

prof. Ing. Vittek Ján, PhD.
Nemecko - Mníchov, Forum, Prednáška na Freescale Tech.   2 dni v roku 2007

prof. Ing. Vittek Ján, PhD.
ČR - Liberec, Technicka univerzita LIBEREC, Konferencia LIPO,   4 dni v roku 2007

prof. Ing. Vittek Ján, PhD.
Austrália - Adelaide, Konferencia Aupec 2007,   10 dní v roku 2007

Ing. Vavrúš Vladimír
University of Catania, Italy   101 dní v roku 2006
SOCRATES/ERASMUS program

Ing. Braciník Peter
Silesian University of Technology   14 dní v roku 2006
CEEPUS Summer School

Ing. Braciník Peter
ČVUT Praha   2 dni v roku 2006

Ing. Beran Josef, PhD.
ZČU Plzeň, ČR,   3 dni v roku 2006

doc. Ing. Drábek Jiří, PhD.
Technische Universität Darmstadt, Institut für Elektrische Energiewandlung, Darmstadt, DE   7 dní v roku 2006
Prednáškový pobyt SOCRATES/ERASMUS

Ing. Makyš Pavol
University of Nottingham   365 dní v roku 2006
Marie Currie project

Ing. Makyš Pavol
National Semiconductor   1 deň v roku 2006
Odborný seminár, Praha

Ing. Makyš Pavol
FreeScale   1 deň v roku 2006
Odborný seminár, Bratislava

Ing. Makyš Pavol
EPE-PEMC 2006   4 dni v roku 2006
Medzinárodná konferencia - aktívna účasť

Ing. Štulrajter Marek
University of Malta, Malta   220 dní v roku 2006

Ing. Makyš Pavol
IECON 2006   5 dní v roku 2006
Mezdinárodná konferencia - Aktívna účasť

doc. Ing. Drábek Jiří, PhD.
HTW Dresden, FB Elektrotechnik   3 dni v roku 2006
Návšteva v rámci dohody o spolupráci HTW-D a ŽU-Ž

doc. Ing. Drábek Jiří, PhD.
Univerzita Ostrava, výstava Czech Rail Ostrava   1 deň v roku 2006
Prednáška na seminári KTE U-Ostrava, návšteva výstavy

doc. Ing. Drábek Jiří, PhD.
ŠKODA Transportation/Electric/BrushSEM Plzeň, Siemens CZ Praha, AŽD/VÚŽ Praha/Cerhenice   3 dni v roku 2006
- sprievod exkurzie študentov KVES ŽU

Ing. Šušota Martin
ČVUT Praha   3 dni v roku 2006
ISEM2006

Ing. Šušota Martin
ČVUT Praha   3 dni v roku 2006
ISEM2006

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
Lappeenranta University of Technology, Finland   7 dní v roku 2005

doc. Ing. Drábek Jiří, PhD.
HTW Dresden, D   3 dni v roku 2005
návšteva v rámci dohody ŽU - HTW

doc. Ing. Rafajdus Pavol, PhD.
ZČU Plzeň   3 dni v roku 2005

Ing. Makyš Pavol
Freescale, ČR   5 dní v roku 2005

Ing. Belicová Eva
Lappeenranta University of Tehcnology, Finland   90 dní v roku 2005

doc. Ing. Rafajdus Pavol, PhD.
TU Bochum   7 dní v roku 2005

Ing. Lojek Štefan
TU Dresden, D   90 dní v roku 2005

Ing. Štulrajter Marek
Freescale, ČR   5 dní v roku 2005

doc. Ing. Drábek Jiří, PhD.
Univerzita Pardubice, prac. Č. Třebová, CZ   2 dni v roku 2005
XVII. medz. konferencia, aktívna účasť

doc. Ing. Drábek Jiří, PhD.
ŽS Brno   1 deň v roku 2005
Slávnostné otovrenie úseku VR koridoru Třebovice - Rudoltice (zvaný ako spoluriešiteľ)

Ing. Štulrajter Marek
University of Catania, IT   96 dní v roku 2005

doc. Ing. Drábek Jiří, PhD.
ŠKODA/Trolejbusy/SEM Plzeň, Metro Praha, ČD Praha, ŽZO Velim   3 dni v roku 2005
vedúci exkurzie KVES ŽU

doc. Ing. Drábek Jiří, PhD.
Politechnika Warszawa, PL   3 dni v roku 2005
Medzinárodná konferencia MET´05, aktívna účasť

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
EPE 2005   4 dni v roku 2005
Medzinárodná konferencia - príspevok v rámci projektu Marie Curie

doc. Ing. Drábek Jiří, PhD.
ŠKODA/BRUSH Plzeň, Siemens/ČD/Metro Praha, ŽZO Velim   5 dní v roku 2005
vedúci exkurzie KET Politechniky Varšava, PL

Ing. Makyš Pavol
EPE 2005   4 dni v roku 2005
Medzinárodná konferencia - Aktívna účasť- Marie Currie projekt

prof. Ing. Vittek Ján, PhD.
University of East London, UK   10 dní v roku 2004

doc. Ing. Altus Juraj, PhD.
TU Dresden, Nemecko   7 dní v roku 2004

doc. Ing. Drábek Jiří, PhD.
TU Darmstadt, Nemecko   5 dní v roku 2004

doc. Ing. Drábek Jiří, PhD.
HTW Dresden, Nemecko   5 dní v roku 2004

doc. Ing. Otčenášová Alena, PhD.
ZČU Plzeň, ČR   2 dni v roku 2004

Ing. Štulrajter Marek
Freescale, Rožnov p.Radh   10 dní v roku 2004

prof. Ing. Vittek Ján, PhD.
Riga Technical University, Lotyšsko   6 dní v roku 2004

doc. Ing. Altus Juraj, PhD.
VUT Brno, ČR   2 dni v roku 2004

Ing. Makyš Pavol
UEL Londyn   90 dní v roku 2004

doc. Ing. Otčenášová Alena, PhD.
ČVUT Praha   2 dni v roku 2004

Ing. Štulrajter Marek
ČVUT Praha, ČR   3 dni v roku 2004

Ing. Novotný Marek
Universitat Bochum, Nemecko   90 dní v roku 2004

Ing. Murgaš Martin
Universitat Dortmund, Nemecko   90 dní v roku 2004

Ing. Lipták Martin
TU of Lodz, Poľsko   3 dni v roku 2004

Ing. Rafajdus Pavol, PhD.
TU of Lodz, Poľsko   3 dni v roku 2004

doc. Ing. Rafajdus Pavol, PhD.
University of Patras, Grécko   7 dní v roku 2004

Ing. Makyš Pavol
Freescale, Rožnov p.Radh.   10 dní v roku 2004

Ing. Braciník Peter
Silesian University of Technology   14 dní v roku 2004

doc. Ing. Drábek Jiří, PhD.
Politechnika Warszawa, Poľsko   3 dni v roku 2004

prof. Ing. Vittek Ján, PhD.
Trans. Univers. of Brašov, Rumunsko   7 dní v roku 2004

prof. Ing. Vittek Ján, PhD.
VŠB TU Ostrava, ČR   6 dní v roku 2004

prof. Ing. Vittek Ján, PhD.
EK Brusel, Belgicko   3 dni v roku 2004

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
VUT Brno, ČR   4 dni v roku 2004

Ing. Braciník Peter
HtW Dresden   7 dní v roku 2004

doc. Ing. Altus Juraj, PhD.
ČVUT Praha, ČR   2 dni v roku 2004

Ing. Vaňko Daniel, PhD.
Freescale (Motorola) Rožnov p. Radhoštem, CZ   7 dní v roku 2004

prof. Ing. Vittek Ján, PhD.
Silesian Univ.of Technology, Poľsko   2 dni v roku 2004

doc. Ing. Otčenášová Alena, PhD.
TU Dresden, D   7 dní v roku 2004

doc. Ing. Otčenášová Alena, PhD.
VUT Brno, ČR   2 dni v roku 2004

doc. Ing. Altus Juraj, PhD.
HTW Dresden, Nemecko   5 dní v roku 2004

Ing. Martin Lipták
Helsinki University of Technology, Helsinki, FI   90 dní v roku 2004

doc. Ing. Altus Juraj, PhD.
CIGRE Paríž, Francúzsko   5 dní v roku 2004

prof. Ing. Vittek Ján, PhD.
TU Dresden, Nemecko   7 dní v roku 2004

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
Lappeenranta University of Technology, Finland   3 dni v roku 2003

Ing. Marek Roch
Motorola, Toulouse, FR   180 dní v roku 2003
V rámci projektu Leonardo da Vinci

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
Technische Universität Dresden, Germany   7 dní v roku 2003

doc. Ing. Rafajdus Pavol, PhD.
Helsinki University of Technology   7 dní v roku 2003

Ing. Braciník Peter
Silesian University of Technology   10 dní v roku 2003

prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.
TU Bochum, DE   7 dní v roku 2002

prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.
ZČU Plzeň, CZ   2 dni v roku 2002

doc. Ing. Juraj Altus, PhD.
HtW Dresden, DE   4 dni v roku 2002

prof. Ing. Ján Vittek, PhD.
University of East London, UK   14 dní v roku 2002

prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.
TU Cluj Napoca, RO   5 dní v roku 2002

prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.
Universita Bologna, IT   4 dni v roku 2002

prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.
TU Oradea, RO   2 dni v roku 2002

Ing. Marek Roch
University of East London, UK   7 dní v roku 2002

prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.
EK Brusel, BE   3 dni v roku 2002

doc. Ing. Gabriela Lanáková, PhD.
HtW Dresden, DE   4 dni v roku 2002

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
Helsinki University of Technology, Finland   3 dni v roku 2002

doc. Ing. Rafajdus Pavol, PhD.
TU Dresden   7 dní v roku 2002

prof. Branislav Dobrucký, PhD.
University of Derby, UK   7 dní v roku 2002

prof. Branislav Dobrucký, PhD.
University of Patras, GR   7 dní v roku 2002

Ing. Marek Roch
Technical University Wien, AT   7 dní v roku 2001

doc. Ing. Pavol Špánik, PhD.
Universita degli studi Catania, IT   14 dní v roku 2001

Ing. Marek Roch
Universita degli studi Catania, IT   14 dní v roku 2001

Ing. Pavol Rafajdus
Universita degli studi Catania, IT   56 dní v roku 2001

Ing. Ladislav Janoušek
TU Dresden, DE   7 dní v roku 2001

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
Ruhr-University in Bochum, Germany   7 dní v roku 2001

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
Technische Universität, Darmstadt, Germany   7 dní v roku 2001

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
Technische Universiät, Wien, Austria   7 dní v roku 2000

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
Technische Universität Dresden, Germany   7 dní v roku 2000

Ing. Marek Roch
Technical University Wien, AT   7 dní v roku 2000
V rámci projektu DECENT

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
Helsinki University of Technology, Finland   7 dní v roku 1999

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
Technische Universiät, Dresden, Germany   14 dní v roku 1999

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
INT-Evry, Paris, France   7 dní v roku 1999

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
University of Derby, UK   7 dní v roku 1999

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
University of Kent, Canterbury, UK   7 dní v roku 1999

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
Ruhr-University in Bochum, Germany   7 dní v roku 1999

Ing. Marek Roch
LLLI, Helsinki University of Technology, Helsinki, FI   14 dní v roku 1998
V rámci projektu DECENT

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
Durham University in Darlington, UK   14 dní v roku 1998

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
Technische Universiät, Wien, Austria   14 dní v roku 1998

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
INT-Evry, Paris, France   14 dní v roku 1998

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
INT-Evry, Paris, France   14 dní v roku 1997

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
University of Derby, UK   14 dní v roku 1997

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
University of Kent, Canterbury, UK   14 dní v roku 1997

Ing. Marek Roch
University of East London, UK   7 dní v roku 1996
V rámci projektu TEMPUS

Ing. Vaňko Daniel, PhD.
University of East London, UK   7 dní v roku 1996

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
Helsinki University of Technology, Finland   14 dní v roku 1996

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
Technische Universiät, Wien, Austria   30 dní v roku 1996

prof. Ing. Vittek Ján, PhD.
East London University, UK   365 dní v roku 1995

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
University of East London, London, GB   60 dní v roku 1994

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
Universita degli studi di Catania, Catania, Italy   60 dní v roku 1993

prof. Ing. Vittek Ján, PhD.
Cleveland State University,USA   365 dní v roku 1992

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
University of East London, London, GB   60 dní v roku 1992

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
Universita degli studi di Catania, Catania, Italy   30 dní v roku 1990

prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
Universita degli studi di Roma "La Sapienza", Roma, Italy   60 dní v roku 1989

prof. Ing. Vittek Ján, PhD.
Guadalaraja,Mexico   35 dní v roku 1988

Ing. Litvaj Ivan, PhD.
  0 v roku