Aktuality
O nás
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
  KEGA 053ŽU-4/2021
  Inoving
  Smart Grids
  VIPIES
  SPOZUTU
  KVES CUBE
  E-SCOOTER
  Elearning
  LOKMIPO22
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Martin Šušota, PhD.
Absolvent
Dátum obhajoby: 
Téma:  Minimalizácia zvlnenia momentu v spínanom reluktančnom motore
Školiteľ:  prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
<<<<
 Návštevy v zahraničí:
 University of California, Berkeley - 160 dní v roku: 2019
 Univerzita obrany Brno - 3 dní v roku: 2007
 ČVUT Praha - 3 dní v roku: 2007
 Silesian University of Technology - 14 dní v roku: 2007
 Univerzita obrany v Brne - 3 dní v roku: 2007
 ČVUT Praha - 3 dní v roku: 2006
 ČVUT Praha - 3 dní v roku: 2006
 Universitat Dortmund, Nemecko - 90 dní v roku: 2004
 TU of Lodz, Poľsko - 3 dní v roku: 2004
 Helsinki University of Technology, Helsinki, FI - 90 dní v roku: 2004
 Publikácie:
  2019
  2013 a skôr
 Projekty:
VEGA 1/0615/19 Scientific research of high-speed drive with minimal torque ripple
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Pavol Makyš, Valéria Hrabovcová, Vladimír Vavrúš, Lukáš Gorel, Pavel Lehocký, Marek Štulrajter, Juraj Makarovič, Martin Sumega, Patrik Varecha, Šimon Zoššák

KEGA 045ŽU-4/2019 Innovation of the educational process by modernization of Electrical Machines Laboratory
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Pavel Lehocký, Juraj Makarovič, Rudolf Madaj, Martin Sumega, Pavel Sovička

ITMS 22420320024 Vytvorenie informačného portálu na zvyšovanie povedomia prihraničia v oblasti inteligentných elektrických sietí
Zodpovedný riešiteľ: Peter Braciník
Spoluriešitelia: Ivana Brídová, Daniela Piovarčiová, Mariana Kazimírová, Juraj Altus, Alena Otčenášová, Matilda Drozdová, Martina Látková Kajanová, Marek Höger, Marek Roch

ITMS 26220220088 Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnych zdrojov energie pre ultra vysoko tlakové impulzy
Zodpovedný riešiteľ: Ecoland, s.r.o.
Spoluriešitelia: Pavol Rafajdus, Branislav Dobrucký, Vladimír Vavrúš, Jozef Kúdelčík, Martin Vaculík

2004 SP 2606K0C02 Characteristics of New Technical Equipment (FACTS) in Terms of Operation Optimisation of Power System
Zodpovedný riešiteľ: Milan Novak
Spoluriešitelia: prof. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Ing. Peter Braciník, Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Novotný, Ing. Martin Murgaš

2004 SP 2606K0C02 Implementation of Distributed Sources of Electrical Energy into an Existing Part of Electrical Power Network
Zodpovedný riešiteľ: Milan Novak
Spoluriešitelia: prof. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Ing. Peter Braciník, Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Novotný, Ing. Martin Murgaš

APVV-51-045605 Superconducting wires in the conditions of power electric devices
Zodpovedný riešiteľ: Gomory Fedor,
Spoluriešitelia: Hrabovcová Valéria, Rafajdus Pavol, Gilan Ján, Šušota Martin

VEGA 1/2052/05 Improvement of chosen electrical qualitative factors by means of permanent magnets employment and theoretical analysis of their performances
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Martin Lipták, Ing. Eva Belicová, Ing. Ivan Zrak, Ing. Marek Štulrajter, Ing. Martin Šušota

17/2004 R&D of the Modern Electric Drives
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Vittek, PhD.,
Spoluriešitelia: Ing. Martin Hrasko, Ing. Rastislav Kaštier, Ing.Daniel Vaňko,PhD.,Ing. Pavol Makyš, Ing. Marek Štulrajter

32/603-XII/04 Nové druhy elektrických strojov na premenu mechanickej energie na elektrickú – spínaný reluktančný motor
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Rafajdus, PhD.,
Spoluriešitelia: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD., Ing. Marek Franko, Ing. Martin Lipták, Ing. Ivan Zrak, Ing. Eva Belicová, Anna Žuffová

44/603 Elektrické a tepelné matematické modely elektrických strojov s permanentnými magnetmi
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.,
Spoluriešitelia: Ing. Pavol Rafajdus, PhD, Ing. Marek Franko, Ing. Martin Lipták, Ing. Ivan Zrak, Ing. Eva Belicová, Anna Žuffová

3/603 Vplyv trhového prostredia na prenosy a premeny elektrickej energie
Zodpovedný riešiteľ: doc.Ing. Milan Novak, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Doc. Ing. Michal Pokorný, PhD., Ing. Peter Bojda, Ing. Peter Braciník, Ing. František Knap, Ing. Oliver Knapp, Ing. Peter Ďurana, Ing. Štefan Lojek, Ing. Martin Murgaš, Ing. Marek Novotný

APVT/03/603 Vedecký výskum vlastností a parametrov elektrických strojov reluktančného typu
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Rafajdus, PhD.,
Spoluriešitelia: Ing. Martin Lipták, Ing. Eva Belicová, Ing. Ivan Zrak, Ing. Marek Franko

17/603-02-XII/04 Vývoj nových typov pozorovateľov pre el. pohony s vnútenou dynamikou bez snímača na hriadeli
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Vittek, PhD.
Spoluriešitelia: Doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD, Ing. Daniel Vaňko, Ing. Tibor Baculák, Ing. Rastislav Kaštier, Ing. Martin Hrasko, Ing. Tomáš Fecura.

ŽSR PP5.4 Metodika diagnostiky hodnotenia jednotlivých súčastí infraštruktúry (súčasť Pilotného projektu ŽSR PP5.4: Program na plánovanie údržby a opráv infraštruktúry)
Zadávateľ:
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Rastislav Tabaček, PhD.,

2003 SP 51/028 09 00/028 09 05 Zlepšovanie kvality a využívania elektrickej energie v priemyselných, trakčných a všeobecných aplikáciách
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radovan Ovcarčík
Spoluriešitelia: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD., prof. Ing. Ján Vittek, PhD., Ing. Mariana Beňová, Ing. Martin Lipták, Ing. Ján Duda, Ing. Marek Franko, Ing. Roman Holček, Ing. Martin Hrasko, Ing. Gabriel Kácsor, Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Zsolt Csépe, Ing. Marek Roch, Ing. Rastislav Pavlanin, Ing. Daniel Vaňko, Ing. Rastislav Kaštier