Aktuality
O nás
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Výročné správy
  Mapa katedry
  Kontakt
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Novák Marek, PhD.
Absolvent
Dátum obhajoby:  27. 8. 2020
Téma:  Výskum využiteľnosti konceptu virtuálneho bloku pre napájanie inteligentných budov
Školiteľ:  doc. Ing. Roch Marek PhD.
<<<<
 Publikácie:
  2021 - 2020
Novák, P., Belány, P., Braciník, P., Roch, M.: Návrh neurónovej siete pre predikciu spotreby elektrickej energie, Elektroenergetika, Vol. 13, No. 1, 2020, Technical University of Košice, 2020, ADF, str.: 5, ISSN 1337-6756, SK.
  2019
  2018
 Projekty:
APVV-16-0505 The short-term PREDICtion of photovoltaic energy production for needs of pOwer supply of Intelligent BuildiNgs - PREDICON
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Peter Braciník, PhD., Ing. Marek Novák a katedra KMIKT