Aktuality
O nás
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Výročné správy
  Mapa katedry
  Kontakt
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Belány Pavol, PhD.
Absolvent
Dátum obhajoby:  19. 8. 2019
Téma:  Analýza retrofitu osvetlenia spoločných priestorov administratívnych budov z pohľadu zvyšovania energetickej efektívnosti
Školiteľ:  doc. Ing. Roch Marek PhD.
<<<<
 Návštevy v zahraničí:
 INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXPOSITIONS ON ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING, Iasi, Rumunsko - 5 dní v roku: 2018
 12th International Conference ELEKTRO 2018, Mikulov, Czech Republic - 3 dní v roku: 2018
 Konferencia IYCE 2017 Budapešť - 4 dní v roku: 2017
 Publikácie:
  2021 - 2020
  2019
Pavol Belány, Marek Novák, Marek Širanec, Marek Roch: Retrofit of the lighting system in common spaces of buildings, IYCE'19, Bled, Slovenia, 2019, 07, 3.-6., AFC, str.: 1-6, 978-1-7281-3923-4, EN.
Marek Novák, Pavol Belány, Marek Širanec, Marek Roch: Analysis of a power looses and local factors affecting the performance of the photovoltaic power plant, Elektroenergetika 2019, Stará Lesná, Slovak Republic, 2019, 09, 16.-18., AFD, str.: 1-5, 978-80-553-3324-3, EN.
Pavol Belány, Marek Novák, Marek Širanec, Marek Roch: The impact of the retrofitted lighting system to the electrical power grid, Elektroenergetika 2019, Stará Lesná, Slovak Republic, 2019, 09, 16.-18., AFD, str.: 494-498, 978-80-553-3324-3, EN.
Pavol Belány, Marek Novák, Marek Širanec, Marek Roch, Juraj Odelga: Design of a filter compensation device for traction systems support, TRANSCOM 2019, Amsterdam: Elsevier Science, 2019, 05, 29.-31., AFD, str.: 136-143, 2352-1465. - 1, EN.
Marek Širanec, Alena Otčenášová, Marek Novák, Pavol Belány, Andrej Bolf: Technologies used for construction of overhead power lines, ZES - Združenie elektrotechnikov Slovenska, Žilina, 2019, 05, 21-23, AFD, str.: 110-117, ISBN 978-80-969729-1-3, EN.
Marek Novák, Pavol Belány, Andrej Bolf, Marek Širanec, Miloslav Bůžek: Design of a passive filter for a 22kV grid, ZES - Združenie elektrotechnikov Slovenska, Žilina, 2019, 05, 21-23, AFD, str.: 85-91, ISBN 978-80-969729-1-3, EN.
Pavol Belány, Marek Novák, Marek Širanec, Andrej Bolf, Marek Roch: Design of communication interface for measuring power consumption, ZES - Združenie elektrotechnikov Slovenska, Žilina, 2019, 05, 21-23, AFD, str.: 14-18, ISBN 978-80-969729-1-3, EN.
Andrej Bolf, Marek Novák, Marek Širanec, Pavol Belány, Miloslav Bůžek: Optimization algorithms in power systems, ZES - Združenie elektrotechnikov Slovenska, Žilina, 2019, 05, 21-23, AFD, str.: 19-24, ISBN 978-80-969729-1-3, EN.
  2018
  2017