Aktuality
O nás
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Výročné správy
  Mapa katedry
  Kontakt
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Peniak Adrián, PhD.
Absolvent
Dátum obhajoby:  23. 8. 2018
Téma:  Návrh vhodného elektrického pohonu so spínaným reluktančným motorom pre automobilové a elektromobilové aplikácie
Školiteľ:  prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
<<<<
 Publikácie:
  2017
  2016
  2015
  2014
A. Peniak, J. Makarovič, P. Rafajdus, P. Dúbravka: Optimization of Switched Reluctance Motor for Drive System in Automotive Applications, ICPE 2014 : International Conference on Power Engineering, Rome, Italy, 2014, 09, 18-19, AAA, str.: 895-902, eISSN: 1307-6892, EN.
M. Brandt, A. Peniak, J. Makarovič, P. Rafajdus : A Novel Approach of Power Transformer Diagnostic Using 3D FEM Parametrical Model, ICPE 2014 : International Conference on Power Engineering , Rome, Italy, 2014, 09, 18-19, AAA, str.: 887-894, eISSN: 1307-6892, EN.
Peniak A., Makarovič J., Rafajdus P.:  Investigation of power transformer full equivalent circuit using 3D FEM parametrical model, DESAM 2014: Diagnostic of Electrical Machines and Materials, Papradno, Slovak Republic, 2014, 07, 19.-20, AEC, str.: 88-92, ISBN 978-80-554-0888-0, EN.
Peniak A.: Optimization of Switched Reluctance Motor Design Procedure for Electrical Vehicles, POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague: Czech Technical University, 2014, 05, 15, AEC, str.: 1-6, ISBN 978-80-01-05499-4, EN.
Rafajdus, P., Peniak, A., Dúbravka, P., Makyš, P., Szabó, L.: Optimization of Switched Reluctance Motor Design Procedure for Electrical Vehicles, 14th International Conference on OPTIMIZATION OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT, OPTIM 2014, Brasov, Romania, 2014, 05, 22.-24., AEC, str.: 397-404, ISBN 978-1-4799-5183-3, EN.
P. Dúbravka, P. Rafajdus, P. Makyš, V. Hrabovcová, A. Peniak, L. Szabó, M. Ruba: Design of fault tolerant control technique for SRM drive, EPE´14-ECCE Europe: 16th European conference on power electronics and applications, Lappeenranta, Finland, 2014, 08, 26.-28., AFC, ISBN 978-1-4799-3014-2; 978-9-0758-1520-7, EN.
Rafajdus P., Dúbravka P., Peniak A., Saitz J., Szabó L.: Design procedure of Switched Reluctance Motor used for electric car drive, SPEEDAM 2014 international symposium on power electronics, electrical drives, automation and motion, Italy, 2014, 06, 18.-20., AFC, str.: 112-117, ISBN 978-1-4799-4750-8, EN.
Brandt M., Peniak A.: Identification of the Power Transformer 110/23 kV Failure, ELEKTRO 2014, SLOVAKIA, 2014, 05, 19.-20., AFD, str.: 273-278, ISBN 978-1-4799-3720-2, EN.
  2013
  2012 a skôr
 Projekty:
VEGA 1/0957/16 Scientific research of new construction designs for electrical reluctance machines used as main electrical vehicle traction drive
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Pavol Makyš, Vladimír Vavrúš, Juraj Makarovič, Milan Diko, Adrian Peniak

SK-RO-0028-12 Switched reluctance machines for advanced automotive applications
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavol Makyš, Vladimír Vavrúš, Pavel Lehocký, Juraj Makarovič, Peter Dúbravka, Marek Mušák, Adrián Peniak