Aktuality
O nás
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Výročné správy
  Mapa katedry
  Kontakt
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Peniak Adrián, PhD.
Absolvent
Dátum obhajoby:  23. 8. 2018
Téma:  Návrh vhodného elektrického pohonu so spínaným reluktančným motorom pre automobilové a elektromobilové aplikácie
Školiteľ:  prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
<<<<
 Publikácie:
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
Dúbravka, P., Rafajdus, P., Hrabovcová, V., Mušák, M., Peniak, A.: Improvement of Switched Reluctance Motor Fault Tolerances Using Novel Design by Means of 3D FEM Parametrical Model, SMM21-Soft Magnetic Materials, Conference Program and Book of Abstracts, Budapešť, 2013, 09, 1.-4., AFG, str.: 319, , EN.
Peniak, A., Rafajdus, P., Dúbravka, P.: Transient Analysis of Switched Reluctance Motor with Converter Solved by means of 3D FEM Parametrical Model, ISEM 2013, ČVUT Praha, 2013, 09, 10.-12., BEE, str.: 66-70, 978-80-01-05377-5, EN.
Dúbravka, P., Rafajdus, P., Peniak, A.: Investigation and Comparison of Switched Reluctance Motor Parameters Obtained by 2D and 3D FEM, ISEM 2013, ČVUT Praha, 2013, 09, 10.-12., BEE, str.: 33-37, 978-80-01-05377-5, EN.
  2012 a skôr
 Projekty:
VEGA 1/0957/16 Scientific research of new construction designs for electrical reluctance machines used as main electrical vehicle traction drive
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Pavol Makyš, Vladimír Vavrúš, Juraj Makarovič, Milan Diko, Adrian Peniak

SK-RO-0028-12 Switched reluctance machines for advanced automotive applications
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavol Makyš, Vladimír Vavrúš, Pavel Lehocký, Juraj Makarovič, Peter Dúbravka, Marek Mušák, Adrián Peniak