Aktuality
O nás
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Výročné správy
  Mapa katedry
  Kontakt
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Kalamen Lukáš, PhD.
Absolvent
Dátum obhajoby:  22. 8. 2012
Téma:  Vyšetrovanie vlastností elektrických generátorov použitých vo veterných elektrárňach
Školiteľ:  prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
<<<<
 Návštevy v zahraničí:
 Technical University of Cluj-Napoca, Rumunsko - 5 dní v roku: 2011
 VUT Brno, Česká Republika - 2 dní v roku: 2011
 20th International Conference on Soft Magnetic Materials, Kos, Greece - 5 dní v roku: 2011
 ČVUT Praha, Česká Republika - 3 dní v roku: 2011
 University of Mining and Technology, Xuzhou, Čína - 14 dní v roku: 2010
 Brno University of Technology - 3 dní v roku: 2010
 IAS Annual Meeting 2010, Houston, Texas, USA - 5 dní v roku: 2010
 ČVUT Praha, Česká Republika - 3 dní v roku: 2010
 IEEE Conference SPEEDAM, Pisa, Taliansko - 5 dní v roku: 2010
 ABB Helsinki, Fínsko - 102 dní v roku: 2009
 Publikácie:
  2013
Sekerák, P.,Hrabovcová, V., Pyrhönen, J., Kalamen, L., Rafajdus, P., Onufer, M. : Comparison of synchronous motors with different permanent magnet and winding types , IEEE, Transaction on Magnetics, Vol. 49, no. 3 (2013), 2013, ADC, str.: 1256-1263, 0018-9464, EN.
Sekerák, P., Hrabovcová, V., Onufer, M., Rafajdus, P., Kalamen, L.: Losses, efficiency and thermal behavior of the synchronous motors with different PM materials, COMMUNICATIONS - Scientific letters of the University of Žilina, vol. 15, 2A/2013, Žilina, 2013, ADF, str.: 46-54, ISSN: 1335-4205, EN.
  2012 a skôr
 Projekty:
APVV SK-RO-0016-10 – 06K1199 Zlepšenie vlastností spínaných reluktančných strojov pre zvýšenie bezpečnosti priemyselných procesov
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Peter Sekerák, Lukáš Kalamen, Vladimír Vavrúš

APVV SK-CN-0020-09 Výskum elektromagnetického návrhu lineárneho spínaného reluktančného motora
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Peter Sekerák, Lukáš Kalamen

SK-RO-0016-10 Zlepšenie vlastností spínaných reluktančných strojov pre zvýšenie bezpečnosti priemyselných procesov
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Peter Sekerák, Lukáš Kalamen, Vladimír Vavrúš