Aktuality
O nás
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Výročné správy
  Mapa katedry
  Kontakt
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Litvaj Ivan, PhD.
E -mail:  Ivan.Litvaj(at)feit.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 2168
Miestnosť:  BD218 (ND220)
<<<<
 Oblasť záujmu:
 Manažérstvo kvality, Manažment, Metrológia
 Výučba predmetov:
 Publikácie:
  2017
  2016
  2015
Litvaj, I., Stančeková, D.: Ako implementovať poznanie procesov do malých a stredných podnikov, Total quality management - advanced and intelligent approaches : the 8th international working conference , Belgrade, Serbia. , 2015, AFC, str.: 147-153., ISBN 978-86-7083-858-1. , EN.
  2014
  2013 a skôr
 Projekty:
KEGA 031ŽU-4/2016 Implementation of GPS product specifications into the teaching of engineering study programs and into technical practice
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Bronček, PhD
Spoluriešitelia: Ing. Ivan Litvaj, PhD.

VEGA 1/0526/13 Modeling the multilateral relationships of economic subjects and enhancing the quality of their decision-making processes with IT support
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Emeše Tokarčíková, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Ivan Litvaj, PhD.

ITMS 26110230060 Development of culture of quality at the University of Zilina based on European standards of education
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. M. Mária Rostášová, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Ivan Litvaj, PhD.

AAA Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II
Zodpovedný riešiteľ: Ľubomír Galbavý (Štátny inštitút odborného vzdelávania)
Spoluriešitelia: Ivan Litvaj, Viliam Kopecký