Aktuality
O nás
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Výročné správy
  Mapa katedry
  Kontakt
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
doc. Mgr. Ing. Pospíšil Milan, PhD.
E -mail:  Milan.Pospisil(at)feit.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 2274
Miestnosť:  BD218 (ND220)
<<<<
 Doktorandi:
 Ing. Fecura Tomáš,  Ing. Kubátka Karel
 Ing. Pácha Matěj, PhD.
 Publikácie:
  2020
  2016
  2015
  2014
  2013 a skôr
 Projekty:
KEGA 006ŽU-4/2014 Advanced computer locomotive simulator for electric traction and railway based lectures
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matěj Pácha, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD., Ing. Marek Höger, PhD., Ing. Michal Reguľa,

VEGA 1/0794/14 Unconventional Actuators Control System Research and Development
Zodpovedný riešiteľ: Ján Vittek
Spoluriešitelia: Vladimír Vavrúš, Pavel Lehocký, Milan Pospíšil, Matěj Pácha, Marek Štulrajter, Zdeno Biel, Lukáš Gorel, Tomáš Fedor, Peter Butko, Ľuboš Struharňanský

VEGA 1/0355/11 Optimal Control Techniques for Reducing the Losses of AC Electric Drives
Zodpovedný riešiteľ: Ján Vittek
Spoluriešitelia: Pavel Lehocký, Pavol Makyš, Milan Pospíšil, Matěj Pácha, Marek Štulrajter, Vladimír Vavrúš, Zdeno Biel, Michal Hrkeľ, Lukáš Gorel

APVV-0549-06 Výskum a vývoj komponentov trakčných výzbrojí pre modernizáciu vybraných rušňov pre nový trakčný systém V. koridoru
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Jiří Drábek, PhD., doc. Ing. Mgr. Milan Pospíšil, PhD., Ing. Matěj Pácha

APVV-0549-06 Výskum a vývoj komponentov trakčných výzbrojí pre modernizáciu vybraných rušňov pre nový trakčný systém V. koridoru
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Jiří Drábek, PhD., doc. Ing. Mgr. Milan Pospíšil, PhD. Ing. Matěj Pácha

P-103-0015/2008 Žiarovková elektrická polarizovaná drenáž ŽEPD-01
Zadávateľ: ELCOR, s.r.o. Poprad
Zodpovedný riešiteľ: Milan Pospíšil

VEGA 1/4087/07 Servosystémy s rotačnými a lineárnymi striedavými motormi bez snímačov polohy
Zodpovedný riešiteľ: Ján Vittek
Spoluriešitelia: Milan Pospíšil, Pavel Lehocký, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Vladimír Vavrúš, Michal Malek, Matěj Pácha, Peter Briš, Michal Kurek

ŽSR PP5.4 Metodika diagnostiky hodnotenia jednotlivých súčastí infraštruktúry (súčasť Pilotného projektu ŽSR PP5.4: Program na plánovanie údržby a opráv infraštruktúry)
Zadávateľ:
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Rastislav Tabaček, PhD.,

45/603 Elektrický prenos výkonu motorových rušňov s asynchrónnym generátorom
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Rastislav Tabaček, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Ing. Milan Pospíšil, PhD., doc. Ing. Jiří Drábek, PhD., Ing. Tomáš Fecura, Anna Žuffová

18/603-02-XII/03 Simulácia jazdy vlaku a jeho riadenia s pohonom s asynchrónnym motorom
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Rastislav Tabaček, PhD.
Spoluriešitelia: Doc. Ing. Jiří Drábek, PhD., Doc. Ing. Milan Pospíšil, PhD., Ing. Ján Valuška, Ing. Slavomír Čekeľ, Anna Žuffová

TEMPUS JEN 1939/95-96 Improvement of Educational Activities in Power Electronics and its Applications
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD
Spoluriešitelia: prof. Steven Dodds, University of East London, London, UK, prof. Wada Hosny, University of East London, London, UK, prof. Tapani Jokinen, Helsinki University of Technology, Espoo, Finland, prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., prof.Ing. Ján Vittek, PhD., doc. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Michal Pokorný, PhD., doc. Ing. Pavol Špánik, PhD., doc. Ing. Jiří Drábek, PhD., doc. Ing. Milan Pospíšil, PhD., doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., doc. Ing. Rastislav Tabaček, PhD.

TEMPUS JEP 01939/91-94 Improvement of Educational Activities in Power Electronics and its Applications
Zodpovedný riešiteľ: prof. Alfio Consoli, University of Catania, Italy, prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD., University of Zilina
Spoluriešitelia: prof. Steven Dodds, University of East London, London, UK, prof. Wada Hosny, University of East London, London, UK, prof. Tapani Jokinen, Helsinki University of Technology, Espoo, Finland, prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., prof.Ing. Ján Vittek, PhD., doc. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Michal Pokorný, PhD., doc. Ing. Pavol Špánik, PhD., doc. Ing. Jiří Drábek, PhD., doc. Ing. Milan Pospíšil, PhD., doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., doc. Ing. Rastislav Tabaček, PhD.