Aktuality
Katedra
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Mapa katedry
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Furmanik Marek
Doktorand ročník:  I. - interný
Školiteľ:  prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
Téma:  Návrh topológie riadenia viac fázového motora s permanentnými magnetmi s ohľadom na kvalitatívne parametre pohonu
E -mail:  marek.furmanik(at)feit.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 2270
Miestnosť:  BD 218
<<<<