Aktuality
Katedra
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Mapa katedry
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Kočan Štefan
Doktorand ročník:  III. - interný
Školiteľ:  prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
Téma:  Konštrukčný návrh elektrického stroja reluktančného typu pre vysokorýchlostné aplikácie
E -mail:  stefan.kocan(at)feit.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 2270
Miestnosť:  BD218 (ND220)
<<<<
 Publikácie:
  2021 - 2020
  2019
Kočan, Š., Rafajdus, P., Makyš, P., Bašťovanský, R.: Number of Turns Influence on the Parameters of High Speed Switched Reluctance Motor, Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics - Optimization of Electrical & Electronic Equipment Conference, ACEMP-OPTIM 2019, Istanbul, Turkey, 2019, 08, 27. - 29., AEC, str.: 240-245, ISBN 978-1-5386-7686-8, EN.
Kočan, Š., Rafajdus P.: Dynamic model of High Speed Switched Reluctance Motor for automotive applications, 13th International Scientific Conference on Sustainable, Modern and Safe Transport, Transcom 2019, Novy Smokovec, Slovakia, 2019, 05, 29.-.31., AED, str.: 302-309, ISSN: 2352-1457, EN.
  2018