Aktuality
Katedra
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Mapa katedry
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Kočan Štefan
Doktorand ročník:  III. - interný
Školiteľ:  prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
Téma:  Konštrukčný návrh elektrického stroja reluktančného typu pre vysokorýchlostné aplikácie
E -mail:  stefan.kocan(at)feit.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 2270
Miestnosť:  BD218 (ND220)
<<<<
 Publikácie:
  2021 - 2020
  2019
  2018
Kočan, Š., Rafajdus, P., Makyš, P., Bašťovanský, R.: Design of High Speed Switched Reluctance Motor, INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXPOSITION ON ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING, EPE 2018, Iasi, Romania, 2018,10,18.-19., AFC, str.: 1-6, ISBN 978-1-5386-5061-5, EN.