Aktuality
Katedra
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Mapa katedry
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Zoššák Šimon
Doktorand ročník:  III. - interný
Školiteľ:  doc. Ing. Makyš Pavol PhD.
Téma:  Bezsnímačové riadenie vysokorýchlostného pohonu
E -mail:  simon.zossak(at)feit.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 2270
Miestnosť:  BD218 (ND220)
<<<<
 Oblasť záujmu:
 hudba, elektrické vozidlá
 Publikácie:
  2020 - 2019
Zoššák, Š., Mušák, M., Štulrajter, M., Makyš, P.: Challenges of Sensorless Controlled High-speed PMSM Drives, IEEE International Symposium on Sensorless Control for Electrical Drives, SLED 2019, Torino, Italy, 2019, 09, 9.- 10., AEC, str.: 1-6, ISBN: 978-1-7281-0766-0, EN.
Pácha, M., Zoššák, Š.: Improved Simple I-F Open-Loop Start-up of PMSM Drives Without Speed or Position Sensor, IEEE International Symposium on Sensorless Control for Electrical Drives, SLED 2019, Torino, Italy, 2019, 09, 9.-10., AED, str.: 1-6, ISBN: 978-1-7281-0766-0, EN.
Zoššák, Š., Sovička, P., Sumega, M., Rafajdus, P.: Evaluating Low Speed Limit of Back-EMF Observer for Permanent Magnet Synchronous Motor, 13th International Scientific Conference on Sustainable, Modern and Safe Transport, Transcom 2019, Novy Smokovec, Slovakia, 2019, 05, 29.-31., AED, str.: 610-615, ISSN: 2352-1457, EN.
Sovička, P., Pácha, M., Rafajdus, P., Varecha, P., Zoššák, Š.: Improved train simulation with speed control algorithm, 13th International Scientific Conference on Sustainable, Modern and Safe Transport, Trancom 2019, Novy Smokovec, Slovakia, 2019, 05, 29.-31., AED, str.: 1563-1570, ISSN: 2352-1457, EN.
Sumega, M., Zoššák, Š., Varecha, P., Rafajdus, P., Štulrajter, M. : Adaptive algorithm to reduce acoustic noise and torque ripple in low-cost PM motors, Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics - Optimization of Electrical & Electronic Equipment Conference, ACEMP-OPTIM 2019, Istanbul, Turkey, 2019, 08, 27. - 29., AFC, str.: 100-107, ISBN 978-1-5386-7687-5, EN.
  2018
 Projekty:
VEGA 1/0615/19 Scientific research of high-speed drive with minimal torque ripple
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Pavol Makyš, Valéria Hrabovcová, Vladimír Vavrúš, Lukáš Gorel, Pavel Lehocký, Marek Štulrajter, Juraj Makarovič, Martin Sumega, Patrik Varecha, Šimon Zoššák