Aktuality
Katedra
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Mapa katedry
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Varecha Patrik
Doktorand ročník:  III. - interný
Školiteľ:  doc. Ing. Makyš Pavol PhD.
Téma:  Elektrický pohon s vysokou účinnosťou v elektromobilových a automobilových aplikáciách
E -mail:  patrik.varecha(at)feit.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 2270
Miestnosť:  BD218 (ND220)
<<<<
 Oblasť záujmu:
 elektronika, turistika
 Návštevy v zahraničí:
 Electrimacs 2019, Salerno. Italy - 4 dní v roku: 2019
 University of Catania, IT - 88 dní v roku: 2018
 Symep 2018 - 3 dní v roku: 2018
 12th International Conference ELEKTRO 2018, Mikulov, Czech Republic - 3 dní v roku: 2018
 Publikácie:
  2020 - 2019
Varecha, P., Pácha, M., Sumega, M., Furmaník, M.: Influence of power traces arrangement on quality and reliability of the DC-link current sensing, Electrical Engineering, vol. 102, iss. 1, , 2020, ADC, str.: 157–165, ISSN 0948-7921, EN.
Varecha, P., Scelba, G., Cacciato, M., Makyš, P., Pácha, M.: Low-side MOSFET current sensing technique for Power Converters used in Automotive Applications, Lecture Notes in Electrical Engineering 604, Electrimacs2019, vol.1 , 2020, ADC, str.: 125-138, ISBN 978-3-030-37160-9, EN.
Sovička, P., Pácha, M., Rafajdus, P., Varecha, P., Zoššák, Š.: Improved train simulation with speed control algorithm, 13th International Scientific Conference on Sustainable, Modern and Safe Transport, Trancom 2019, Novy Smokovec, Slovakia, 2019, 05, 29.-31., AED, str.: 1563-1570, ISSN: 2352-1457, EN.
Sumega, M., Žoššák, Š., Varecha, P., Rafajdus, P.: Sources of torque ripple and their influence in BLDC motor drives, 13th International Scientific Conference on Sustainable, Modern and Safe Transport, Transcom 2019, Novy Smokovec, Slovakia, 2019, 05, 29.-31., AED, str.: 519-526, ISSN: 2352-1457, EN.
Varecha, P., Makyš, P., Sumega, M., Sovička, P.: Power losses analysis in MOSFET 3-phase high current power inverter for automotive application area, 13th International Scientific Conference on Sustainable, Modern and Safe Transport, Transcom 2019, Starý Smokovec, 2019, 05, 29.-31., AED, str.: 571-578, ISSN: 2352-1457, EN.
Sumega, M., Zoššák, Š., Varecha, P., Rafajdus, P., Štulrajter, M. : Adaptive algorithm to reduce acoustic noise and torque ripple in low-cost PM motors, Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics - Optimization of Electrical & Electronic Equipment Conference, ACEMP-OPTIM 2019, Istanbul, Turkey, 2019, 08, 27. - 29., AFC, str.: 100-107, ISBN 978-1-5386-7687-5, EN.
  2018
 Projekty:
VEGA 1/0615/19 Scientific research of high-speed drive with minimal torque ripple
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Pavol Makyš, Valéria Hrabovcová, Vladimír Vavrúš, Lukáš Gorel, Pavel Lehocký, Marek Štulrajter, Juraj Makarovič, Martin Sumega, Patrik Varecha, Šimon Zoššák