Aktuality
O nás
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Výročné správy
  Mapa katedry
  Kontakt
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD.
E -mail:  valeria.hrabovcova(at)feit.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 2157
Miestnosť:  BD208 (ND208)
<<<<
 Oblasť záujmu:
 elektrické stroje, elektronicky komutované elektrické stroje (SRM, RSM, krokové motory, atd.), elektrické stroje s permanentnými magnetmi, vlastnosti neharmonicky napájaných elektrických strojov, vyšetrovanie parametrov elektrických strojov pre použitie v riadení elektrických pohonov
 Doktorandi:
 Ing. Onufer Matúš
 doc. Ing. Janoušek Ladislav, PhD.,  doc. Ing. Rafajdus Pavol, PhD.,  Ing. Ličko Miroslav, PhD.
 Ing. Saitz Július, PhD.,  Ing. Belicová Eva, PhD.,  Ing. Lipták Martin, PhD.
 Ing. Franko Marek, PhD.,  Ing. Hudák Peter, PhD.,  Ing. Sekerák Peter, PhD.
 Ing. Mušák Marek, PhD.
 Návštevy v zahraničí:
 ČVUT Praha - 4 dní v roku: 2016
 ČVUT Praha - 4 dní v roku: 2015
 ČVUT Praha - 4 dní v roku: 2014
 China University of Mining and Technology, Xuzhou, China - 14 dní v roku: 2010
 ZČU v Plzni - 2 dní v roku: 2007
 Univerzita obrany v Brne - 3 dní v roku: 2007
 University of Lappeenranta, Finland - 3 dní v roku: 2007
 EPE 2005 - 4 dní v roku: 2005
 Lappeenranta University of Technology, Finland - 7 dní v roku: 2005
 VUT Brno, ČR - 4 dní v roku: 2004
  Technische Universität Dresden, Germany - 7 dní v roku: 2003
 Lappeenranta University of Technology, Finland - 3 dní v roku: 2003
 TU Cluj Napoca, RO - 5 dní v roku: 2002
 ZČU Plzeň, CZ - 2 dní v roku: 2002
 EK Brusel, BE - 3 dní v roku: 2002
 Universita Bologna, IT - 4 dní v roku: 2002
 TU Oradea, RO - 2 dní v roku: 2002
 TU Bochum, DE - 7 dní v roku: 2002
 Helsinki University of Technology, Finland - 3 dní v roku: 2002
 Ruhr-University in Bochum, Germany - 7 dní v roku: 2001
 Technische Universität, Darmstadt, Germany - 7 dní v roku: 2001
  Technische Universität Dresden, Germany - 7 dní v roku: 2000
 Technische Universiät, Wien, Austria - 7 dní v roku: 2000
 Ruhr-University in Bochum, Germany - 7 dní v roku: 1999
 Technische Universiät, Dresden, Germany - 14 dní v roku: 1999
 INT-Evry, Paris, France - 7 dní v roku: 1999
 Helsinki University of Technology, Finland - 7 dní v roku: 1999
 University of Kent, Canterbury, UK - 7 dní v roku: 1999
 University of Derby, UK - 7 dní v roku: 1999
 Durham University in Darlington, UK - 14 dní v roku: 1998
 INT-Evry, Paris, France - 14 dní v roku: 1998
 Technische Universiät, Wien, Austria - 14 dní v roku: 1998
 University of Derby, UK - 14 dní v roku: 1997
 University of Kent, Canterbury, UK - 14 dní v roku: 1997
 INT-Evry, Paris, France - 14 dní v roku: 1997
 Helsinki University of Technology, Finland - 14 dní v roku: 1996
 Technische Universiät, Wien, Austria - 30 dní v roku: 1996
 University of East London, London, GB - 60 dní v roku: 1994
 Universita degli studi di Catania, Catania, Italy - 60 dní v roku: 1993
 University of East London, London, GB - 60 dní v roku: 1992
 Universita degli studi di Catania, Catania, Italy - 30 dní v roku: 1990
 Universita degli studi di Roma "La Sapienza", Roma, Italy - 60 dní v roku: 1989
 Publikácie:
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013 a skôr
 Projekty:
VEGA 1/0615/19 Scientific research of high-speed drive with minimal torque ripple
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Pavol Makyš, Valéria Hrabovcová, Vladimír Vavrúš, Lukáš Gorel, Pavel Lehocký, Marek Štulrajter, Juraj Makarovič, Martin Sumega, Patrik Varecha, Šimon Zoššák

VEGA 1/0774/18 Research of high speed and high efficiency electric drive
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Makyš
Spoluriešitelia: Pavol Rafajdus, Vladimír Vavrúš, Lukáš Gorel, Marek, Štulrajter, Ján Vittek, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Makarovič, Slavomír Kaščák, Jozef Šedo, Ľuboš Struharňanský, Milan Diko, Pavel Sovička

VEGA 1/0957/16 Scientific research of new construction designs for electrical reluctance machines used as main electrical vehicle traction drive
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Pavol Makyš, Vladimír Vavrúš, Juraj Makarovič, Milan Diko, Adrian Peniak

APVV SK-CN-2015-0007 Progressive electric drives for automotive fault tolerant applications
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol MAkyš, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Marek Štulrajter, PhD., Prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.,Ing. Juraj Makarovič, MTD, Ing. Pavel Sovička

VEGA 1/0610/15 Scientific research of fractional winding of synchronous machines with permanent magnets
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valeria Hrabovcová, PhD.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Pavol Makyš, PhD., Ing. Milan Diko, Ing. Lukáš Gorel, PhD., Ing. Pavel Sovička, Ing. Juraj Makarovič, PhD.

SK-RO-0028-12 Switched reluctance machines for advanced automotive applications
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavol Makyš, Vladimír Vavrúš, Pavel Lehocký, Juraj Makarovič, Peter Dúbravka, Marek Mušák, Adrián Peniak

VEGA 1/0940/13 Vedecký výskum a analýza vlastností spínaných reluktančných strojov pre využitie v automobilových aplikáciách
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavol Makyš, Pavel Lehocký, Vladimír Vavrúš, Matúš Onufer

APVV SK-RO-0016-10 – 06K1199 Zlepšenie vlastností spínaných reluktančných strojov pre zvýšenie bezpečnosti priemyselných procesov
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Peter Sekerák, Lukáš Kalamen, Vladimír Vavrúš

APVV SK-CN-0020-09 Výskum elektromagnetického návrhu lineárneho spínaného reluktančného motora
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Peter Sekerák, Lukáš Kalamen

ITMS 26220120003 Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Ján Vittek, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Altus, Peter Braciník, Marek Roch

ITMS 26220120046 Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty II
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Ján Vittek, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Altus, Peter Braciník, Marek Roch, Matěj Pácha, Vladimír Vavrúš

VEGA 1/0474/09 Výskum topológie a riadenia výkonového elektronického napájacieho systému s jednofázovým vf. vstupom a dvojfázovým ortogonálnym výstupom pre dvojfázové SM/AM elektrické motory
Zodpovedný riešiteľ: Branislav Dobrucký
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavol Rafajdus

SK-RO-0016-10 Zlepšenie vlastností spínaných reluktančných strojov pre zvýšenie bezpečnosti priemyselných procesov
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Peter Sekerák, Lukáš Kalamen, Vladimír Vavrúš

VEGA 1/0474/09 Výskum a topológie a riadenia výkonového elektronického napájacieho systému s jednofázovým vf. vstupom a dvojfázovým ortogonálnym výstupom
Zodpovedný riešiteľ: Branislav Dobrucký
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavol Rafajdus

ELCOR Vplyv veterných elektrární na elektrizačnú sústavu SR
Zadávateľ: SEPS, a.s. Bratislava
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus

VEGA 1/3086/06 Výskum nových metód modelovania, riadenia a simulácie mechatronických systémov
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD., doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.

APVV-51-045605 Superconducting wires in the conditions of power electric devices
Zodpovedný riešiteľ: Gomory Fedor,
Spoluriešitelia: Hrabovcová Valéria, Rafajdus Pavol, Gilan Ján, Šušota Martin

2004SP22/06K 0E 01/000 00 02 The Analysis of Housing Situation of Internal PhD Students in Science and Research Younger than 35 and Proposals for Its Improvement
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Dušan Polonský, CSc.
Spoluriešitelia: Ing. Peter Braciník, prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., doc. Ing. Mária Franeková, PhD., prof. Ing. Štefan Hittmar, PhD., prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD., Ing. Darina Chlebíková, PhD., Ing. Radoslav Jankal, Ing. Miriam Jankalová, PhD., doc. PhDr. Helena Janotová,CSc., Darina Loncová, RNDr. Elena Michalíková, Silvia Pirníková, Ing. Helena Vráblová

VEGA 1/2052/05 Improvement of chosen electrical qualitative factors by means of permanent magnets employment and theoretical analysis of their performances
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Martin Lipták, Ing. Eva Belicová, Ing. Ivan Zrak, Ing. Marek Štulrajter, Ing. Martin Šušota

6RP/28/603 Premena a prispôsobovanie elektrickej energie (ECON2)
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.,
Spoluriešitelia: prof. Ing. Ján Vittek, PhD., prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.

32/603-XII/04 Nové druhy elektrických strojov na premenu mechanickej energie na elektrickú – spínaný reluktančný motor
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Rafajdus, PhD.,
Spoluriešitelia: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD., Ing. Marek Franko, Ing. Martin Lipták, Ing. Ivan Zrak, Ing. Eva Belicová, Anna Žuffová

1/603 Výskum a vývoj bezsnímačových, mikroprocesorom riadených striedavých pohonov so synchrónnymi rotačnými a lineárnymi motormi – projekt DAAD
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Vittek, PhD.,
Spoluriešitelia: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD., doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., Ing. Daniel Vaňko, Ing. Tibor Baculák, PhD., Ing. Rastislav Kaštier, Ing. Matej Hrasko, Ing. Tomáš Fecura

44/603 Elektrické a tepelné matematické modely elektrických strojov s permanentnými magnetmi
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.,
Spoluriešitelia: Ing. Pavol Rafajdus, PhD, Ing. Marek Franko, Ing. Martin Lipták, Ing. Ivan Zrak, Ing. Eva Belicová, Anna Žuffová

16/603-02-XII/03 Identifikácia parametrov a vyšetrovanie vlastností elektric. strojov
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Pavol Rafajdus, Ing. Marek Franko, Ing. Peter Hudák, Anna Žuffová

VEGA 1/8259/01 Výskum bezsnímačových metód určovania polohy rotora polohového servomechanizmu so zameraním na pohon so synchrónnym motorom s PM a maticovým meničom, v spriahnutom (on-line) režime
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.
Spoluriešitelia: Prof. Ing. Ján Vittek, PhD. (zástupca), Prof. Ing. Mikuláš Alexík, PhD., Doc. Ing.Valéria Hrabovcová, PhD., Doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., Doc. Ing. Pavol Špánik, PhD., Ing. Marek Roch, Ing. Daniel Vaňko, Ing. Pavol Rafajdus, Ing. Peter Balažovič, Ing. Peter Cabaj, Ing. Ivan Feňo, Ing. Tibor Baculák, MSc. Mahmud. A.R. Abdalmoula, Ing. Roman Filka, Ing. Roman Holček

14/603-01-XII/02 Vyšetrovanie vlastností spínaného reluktančného motora (SRM) s novým konštrukčným usporiad. Rotora
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Pavol Rafajdus, Ing. Ladislav Janoušek, Ing. Peter Hudák, Anna Žuffová

VEGA 1/6111/99 Výskum a vývoj a vývoj nových rýchlostne riadených bezsnímačových pohonov s predpísanou spätnoväzobnou dynamikou pre trakčné aplikácie
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Vittek, PhD.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD., doc. Ing. Rastislav Tabaček, PhD., Ing. Daniel Vaňko, Ing. Slavomír Seman, Ing. Ján Valuška, Ing. Ladislav Janoušek, Ing. Peter Roško, Ing. Tibor Baculák, Ing. Ladislav Makovic, PhD., Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Anna Žuffová

TEMPUS CME 03509-97 INFOPAM - Information Package Modularisation
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD
Spoluriešitelia: Universities in Vienna, Helsinki, Canterbury

TEMPUS S_JEP 112 74/96-99 PRIMA - Professional Improvement for Management of Administration
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Milan Dado, PhD., prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.
Spoluriešitelia: Universities in Vienna, Dresden, Bochum, Paris- Evry, Derby, STU-Bratislava, TU- Košice

TEMPUS JEN 1939/95-96 Improvement of Educational Activities in Power Electronics and its Applications
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD
Spoluriešitelia: prof. Steven Dodds, University of East London, London, UK, prof. Wada Hosny, University of East London, London, UK, prof. Tapani Jokinen, Helsinki University of Technology, Espoo, Finland, prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., prof.Ing. Ján Vittek, PhD., doc. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Michal Pokorný, PhD., doc. Ing. Pavol Špánik, PhD., doc. Ing. Jiří Drábek, PhD., doc. Ing. Milan Pospíšil, PhD., doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., doc. Ing. Rastislav Tabaček, PhD.

TEMPUS S_JEP 09428-95 DECENT- Development of Centres for Continuing Education
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.,
Spoluriešitelia: Ing. Marek Roch, Ing. Ladislav Janoušek

TEMPUS JEP 01939/91-94 Improvement of Educational Activities in Power Electronics and its Applications
Zodpovedný riešiteľ: prof. Alfio Consoli, University of Catania, Italy, prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD., University of Zilina
Spoluriešitelia: prof. Steven Dodds, University of East London, London, UK, prof. Wada Hosny, University of East London, London, UK, prof. Tapani Jokinen, Helsinki University of Technology, Espoo, Finland, prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., prof.Ing. Ján Vittek, PhD., doc. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Michal Pokorný, PhD., doc. Ing. Pavol Špánik, PhD., doc. Ing. Jiří Drábek, PhD., doc. Ing. Milan Pospíšil, PhD., doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., doc. Ing. Rastislav Tabaček, PhD.