Aktuality
Katedra
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Mapa katedry
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Novák Marek
Doktorand ročník:  III. - interný
Školiteľ:  doc. Ing. Roch Marek PhD.
Téma:  Výskum využiteľnosti konceptu virtuálneho bloku pre napájanie inteligentných budov
E -mail:  marek.novak(at)feit.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 2197
Miestnosť:  BD212
<<<<
 Publikácie:
  2020 - 2019
Pavol Belány, Marek Novák, Marek Širanec, Marek Roch: Retrofit of the lighting system in common spaces of buildings, IYCE'19, Bled, Slovenia, 2019, 07, 3.-6., AFC, str.: 1-6, 978-1-7281-3923-4, EN.
Marek Novák, Pavol Belány, Marek Širanec, Marek Roch: Analysis of a power looses and local factors affecting the performance of the photovoltaic power plant, Elektroenergetika 2019, Stará Lesná, Slovak Republic, 2019, 09, 16.-18., AFD, str.: 1-5, 978-80-553-3324-3, EN.
Pavol Belány, Marek Novák, Marek Širanec, Marek Roch: The impact of the retrofitted lighting system to the electrical power grid, Elektroenergetika 2019, Stará Lesná, Slovak Republic, 2019, 09, 16.-18., AFD, str.: 494-498, 978-80-553-3324-3, EN.
Pavol Belány, Marek Novák, Marek Širanec, Marek Roch, Juraj Odelga: Design of a filter compensation device for traction systems support, TRANSCOM 2019, Amsterdam: Elsevier Science, 2019, 05, 29.-31., AFD, str.: 136-143, 2352-1465. - 1, EN.
Širanec Marek, Bolf Andrej, Otčenášová Alena, Reguľa Michal, Novák Marek: The influences of electrical traction on distribution system, TRANSCOM 2019 , Amsterdam: Elsevier Science, 2019, AFD, str.: 489-496 , ISSN 2352-1465, EN.
Marek Širanec, Alena Otčenášová, Marek Novák, Pavol Belány, Andrej Bolf: Technologies used for construction of overhead power lines, ZES - Združenie elektrotechnikov Slovenska, Žilina, 2019, 05, 21-23, AFD, str.: 110-117, ISBN 978-80-969729-1-3, EN.
Marek Novák, Pavol Belány, Andrej Bolf, Marek Širanec, Miloslav Bůžek: Design of a passive filter for a 22kV grid, ZES - Združenie elektrotechnikov Slovenska, Žilina, 2019, 05, 21-23, AFD, str.: 85-91, ISBN 978-80-969729-1-3, EN.
Pavol Belány, Marek Novák, Marek Širanec, Andrej Bolf, Marek Roch: Design of communication interface for measuring power consumption, ZES - Združenie elektrotechnikov Slovenska, Žilina, 2019, 05, 21-23, AFD, str.: 14-18, ISBN 978-80-969729-1-3, EN.
Andrej Bolf, Marek Novák, Marek Širanec, Pavol Belány, Miloslav Bůžek: Optimization algorithms in power systems, ZES - Združenie elektrotechnikov Slovenska, Žilina, 2019, 05, 21-23, AFD, str.: 19-24, ISBN 978-80-969729-1-3, EN.
  2018
 Projekty:
APVV-16-0505 The short-term PREDICtion of photovoltaic energy production for needs of pOwer supply of Intelligent BuildiNgs - PREDICON
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Peter Braciník, PhD., Ing. Marek Novák a katedra KMIKT