Aktuality
Katedra
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Mapa katedry
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Kaprál Dávid
Doktorand ročník:  IV. - externý
Školiteľ:  doc. Ing. Braciník Peter PhD.
Téma:  Návrh a modelovanie konceptu riadiaceho systému Smart regiónu pomocou konečných auomatov
<<<<
 Publikácie:
  2018
  2017
  2016
  2015