Aktuality
O nás
Štúdium
  Študijné programy
  Profil absolventa
  Predmety
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Sovička Pavel, PhD.
Absolvent
Dátum obhajoby:  22. 8. 2019
Téma:  Riadenie spínaného reluktančného motora bez snímača polohy
Školiteľ:  prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
<<<<
 Návštevy v zahraničí:
 ČVUT Praha, Konference KOPES 2019 - 3 dní v roku: 2019
 Technical Computing Camp 2018 Brno - 2 dní v roku: 2018
 12th International Conference ELEKTRO 2018, Mikulov, Czech Republic - 2 dní v roku: 2018
 University of Catania, IT - 88 dní v roku: 2018
 ZČU Plzeň, Konference KOPES - 3 dní v roku: 2018
 8th IEEE International Symposium on Sensorless Control for Electrical Drives Catania - 5 dní v roku: 2017
 Setkání Kateder Elektrotechniky SELEK2017 Dolní Lomná - 1 dní v roku: 2017
 Konference IYCE 2017 Budapešť - 4 dní v roku: 2017
 Czech Raildays Ostrava - 1 dní v roku: 2017
 VÚT Brno, Konference KOPES - 3 dní v roku: 2017
 Shanghai Jiao Tong University - 3 dní v roku: 2016
 Innotrans Berlin - 1 dní v roku: 2016
 Publikácie:
  2020
  2019
  2018
  2017
  2015
 Projekty:
KEGA 045ŽU-4/2019 Innovation of the educational process by modernization of Electrical Machines Laboratory
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Pavel Lehocký, Juraj Makarovič, Rudolf Madaj, Martin Sumega, Pavel Sovička

VEGA 1/0774/18 Research of high speed and high efficiency electric drive
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Makyš
Spoluriešitelia: Pavol Rafajdus, Vladimír Vavrúš, Lukáš Gorel, Marek, Štulrajter, Ján Vittek, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Makarovič, Slavomír Kaščák, Jozef Šedo, Ľuboš Struharňanský, Milan Diko, Pavel Sovička

APVV SK-CN-2015-0007 Progressive electric drives for automotive fault tolerant applications
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol MAkyš, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Marek Štulrajter, PhD., Prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.,Ing. Juraj Makarovič, MTD, Ing. Pavel Sovička

VEGA 1/0610/15 Scientific research of fractional winding of synchronous machines with permanent magnets
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valeria Hrabovcová, PhD.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Pavol Makyš, PhD., Ing. Milan Diko, Ing. Lukáš Gorel, PhD., Ing. Pavel Sovička, Ing. Juraj Makarovič, PhD.