Aktuality
O nás
Štúdium
  Študijné programy
  Profil absolventa
  Predmety
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Kalamen Lukáš, PhD.
Absolvent
Dátum obhajoby:  22. 8. 2012
Téma:  Vyšetrovanie vlastností elektrických generátorov použitých vo veterných elektrárňach
Školiteľ:  prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
<<<<
 Návštevy v zahraničí:
 Technical University of Cluj-Napoca, Rumunsko - 5 dní v roku: 2011
 VUT Brno, Česká Republika - 2 dní v roku: 2011
 20th International Conference on Soft Magnetic Materials, Kos, Greece - 5 dní v roku: 2011
 ČVUT Praha, Česká Republika - 3 dní v roku: 2011
 University of Mining and Technology, Xuzhou, Čína - 14 dní v roku: 2010
 Brno University of Technology - 3 dní v roku: 2010
 IAS Annual Meeting 2010, Houston, Texas, USA - 5 dní v roku: 2010
 ČVUT Praha, Česká Republika - 3 dní v roku: 2010
 IEEE Conference SPEEDAM, Pisa, Taliansko - 5 dní v roku: 2010
 ABB Helsinki, Fínsko - 102 dní v roku: 2009
 Publikácie:
  2013 a skôr
 Projekty:
APVV SK-RO-0016-10 – 06K1199 Zlepšenie vlastností spínaných reluktančných strojov pre zvýšenie bezpečnosti priemyselných procesov
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Peter Sekerák, Lukáš Kalamen, Vladimír Vavrúš

APVV SK-CN-0020-09 Výskum elektromagnetického návrhu lineárneho spínaného reluktančného motora
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Peter Sekerák, Lukáš Kalamen

SK-RO-0016-10 Zlepšenie vlastností spínaných reluktančných strojov pre zvýšenie bezpečnosti priemyselných procesov
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Peter Sekerák, Lukáš Kalamen, Vladimír Vavrúš