Aktuality
O nás
Štúdium
  Študijné programy
  Profil absolventa
  Predmety
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Šušota Martin, PhD.
Absolvent
Dátum obhajoby:  18. 8. 2011
Téma:  Minimalizácia zvlnenia momentu v spínanom reluktančnom motore
Školiteľ:  prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
<<<<
 Návštevy v zahraničí:
 Univerzita obrany Brno - 3 dní v roku: 2007
 ČVUT Praha - 3 dní v roku: 2007
 Silesian University of Technology - 14 dní v roku: 2007
 Univerzita obrany v Brne - 3 dní v roku: 2007
 ČVUT Praha - 3 dní v roku: 2006
 ČVUT Praha - 3 dní v roku: 2006
 Publikácie:
  2013 a skôr
Rafajdus, P., Hrabovcová, V., Šušota, M., Vojenčiak, M. : Návrh supravodivého trakčného transformátora a jeho tepelná analýza, International Conference on Electrical Machines, Vilamoura, Portugal, 2008, September, 6.-9., AFC, str.: CD, EN.
Hrabovcová, V., Rafajdus, P., Vojenčiak, M., Šušota, M.: Tepelná analýza supravodivého trakčného transformátora, Internation Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, Ischia, Italy, 2008, June, 11.-13., AFC, str.: 1223-1228, EN.
Šušota,M., Rafajdus, P.: VARIOUS METHODS OF SWITCHED RELUCTANCE MOTOR TORQUE RIPPLE MINIMIZATION, Low Voltage Electrical Machines, LVEM07, Brno-Slapanice, CR, 2007, 11-12, November, AFC, str.: CD, EN.
Šušota, M., Rafajdus, P.: IDENTIFICATION OF ROTOR POSITION IN SWITCHED RELUCTANCE MOTOR (SRM), International Symposium on Electric Machinery, Prague, Czech Republic, 2007, 09, 5.-6., AFC, str.: CD, EN.
Rafajdus, P.- Hrabovcová, V.- Lipták, M.- Šušota, M.: Switched Reluctance Machine - Its History, Presence and Future, International Conference on Low Voltage Electrical Machines, Brno-Šlapanice, 2006, November, AFA, str.: 30-40, EN.
Rafajdus, P.; Šušota, M.; Hrabovcová, V.: Investigation of Tourqe Ripple in Schwitched Reluctance Motor (SRM), ISEM 2006, Praha, 2006, 09, 6. -7., AFC, str.: CD, EN.
 Projekty:
APVV-51-045605 Superconducting wires in the conditions of power electric devices
Zodpovedný riešiteľ: Gomory Fedor,
Spoluriešitelia: Hrabovcová Valéria, Rafajdus Pavol, Gilan Ján, Šušota Martin

VEGA 1/2052/05 Improvement of chosen electrical qualitative factors by means of permanent magnets employment and theoretical analysis of their performances
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Martin Lipták, Ing. Eva Belicová, Ing. Ivan Zrak, Ing. Marek Štulrajter, Ing. Martin Šušota