Aktuality
Katedra
Štúdium
Dokt. štúdium
  Všeobecné informácie
  Zoznam doktorandov
  Zoznam absolventov
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
Zoznam doktorandov
Ing. Furmanik Marek I. prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
Návrh topológie riadenia viac fázového motora s permanentnými magnetmi s ohľadom na kvalitatívne parametre pohonu

Ing. Konvičný Daniel I. doc. Ing. Makyš Pavol PhD.
Návrh riadenia motora s permanentnými magnetmi bez snímača polohy na hriadeli motora v oblasti ultra-vysokých rýchlostí

Ing. Staňo Michal I. prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
Návrh konštrukčného usporiadania a analýza parametrov viacfázového elektrického stroja pre trakčné aplikácie

Ing. Ťažký Matej I. doc. Ing. Otčenášová Alena PhD.
Vplyv odberu elektrickej energie na účinník v spoločnom napájacom bode

Ing. Vidlák Michal I. doc. Ing. Makyš Pavol PhD.
Návrh kompaktného elektrického pohonu s reluktančným motorom

Ing. Kováčik Michal II. prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
Konštrukčný návrh elektrického stroja s permanentnými magnetmi pre vysokorýchlostné aplikácie

Ing. Kočan Štefan III. prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
Konštrukčný návrh elektrického stroja reluktančného typu pre vysokorýchlostné aplikácie

Ing. Širanec Marek III. doc. Ing. Otčenášová Alena PhD.
Využitie dát z leteckého LiDARu pre pokročilú diagnostiku vonkajších elektrických vedení a ich koridorov

Ing. Tomašov Marián III. doc. Ing. Braciník Peter PhD.
Analýza využitia umelej zotrvačnosti decentralizovanej výroby