Aktuality
O nás
Štúdium
Dokt. štúdium
  Všeobecné informácie
  Zoznam doktorandov
  Zoznam absolventov
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
Zoznam absolventov
Ing. Furmanik Marek, PhD. 25. 8. 2023 prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
Control topology for multiphase permanent magnet synchronous machine

Ing. Širanec Marek, PhD. 23. 8. 2021 doc. Ing. Otčenášová Alena PhD.
Využitie dát z leteckého LiDARu pre pokročilú diagnostiku vonkajších elektrických vedení a ich koridorov

Ing. Tomašov Marián, PhD. 23. 8. 2021 doc. Ing. Braciník Peter PhD.
Analýza využitia umelej zotrvačnosti decentralizovanej výroby

Ing. Kočan Štefan, PhD. 20. 8. 2021 prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
Konštrukčný návrh elektrického stroja reluktančného typu pre vysokorýchlostné aplikácie

Ing. Kaprál Dávid, PhD. 27. 8. 2020 doc. Ing. Braciník Peter PhD.
Optimalizácia prevádzky VN sietí s OZE

Ing. Motyka Dávid, PhD. 27. 8. 2020 doc. Ing. Braciník Peter PhD.
Návrh metodiky pre určenie veľkosti a umiestnenia batériových systémov v distribučných sieťach s OZE z hľadiska dlhodobej prevádzky

Ing. Novák Marek, PhD. 27. 8. 2020 doc. Ing. Roch Marek PhD.
Výskum využiteľnosti konceptu virtuálneho bloku pre napájanie inteligentných budov

Ing. Sumega Martin, PhD. 19. 8. 2020 prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
Minimalizácia zvlnenia momentu elektrických pohonov s PM motormi

Ing. Varecha Patrik, PhD. 19. 8. 2020 doc. Ing. Makyš Pavol PhD.
Optimalizácia topológie merania prúdov v elektrických pohonoch v automobilovom priemysle

Ing. Zoššák Šimon, PhD. 19. 8. 2020 doc. Ing. Makyš Pavol PhD.
Bezsnímačové riadenie vysokorýchlostného pohonu

Ing. Sovička Pavel, PhD. 22. 8. 2019 prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
Riadenie spínaného reluktančného motora bez snímača polohy

Ing. Struharňanský Ľuboš, PhD. 22. 8. 2019 doc. Ing. Makyš Pavol PhD.
Pohony s asynchrónnym motorom pre trakčné aplikácie

Ing. Belány Pavol, PhD. 19. 8. 2019 doc. Ing. Roch Marek PhD.
Analýza retrofitu osvetlenia spoločných priestorov administratívnych budov z pohľadu zvyšovania energetickej efektívnosti

Ing. Bolf Andrej, PhD. 19. 8. 2019 doc. Ing. Otčenášová Alena PhD.
Vplyv kvality elektrickej energie na straty v distribučnej sieti

Ing. Diko Milan, PhD. 23. 8. 2018 prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
Optimalizácia účinnosti elektrických strojov z hľadiska minimalizácie strát v automobilových aplikáciách  

Ing. Peniak Adrián, PhD. 23. 8. 2018 prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
Návrh vhodného elektrického pohonu so spínaným reluktančným motorom pre automobilové a elektromobilové aplikácie

Ing. Baňas Marek, PhD. 20. 8. 2018 prof. Ing. Altus Juraj PhD.
Parametrizácia a nastavovanie digitálnych elektrických ochrán v priemyselných, distribučných a prenosových sieťach

Ing. Repák Michal, PhD. 20. 8. 2018 doc. Ing. Otčenášová Alena PhD.
Možnosti estimácie vybraných parametrov kvality elektrickej energie v distribučnej sieti

Ing. Butko Peter, PhD. 24. 8. 2017 prof. Ing. Vittek Ján PhD.
Inteligentné pohony s asynchrónnymi motormi so zníženou energetickou náročnosťou

Ing. Fedor Tomáš , PhD. 24. 8. 2017 prof. Ing. Vittek Ján PhD.
Návrh robustného riadenia pre robotický systém

Ing. Látková Martina, PhD. 21. 8. 2017 doc. Ing. Braciník Peter PhD.
Modelling of energy sources suitable to feed a Smart Region using finite state machines' approach

Ing. Bodnár Roman, PhD. 25. 8. 2016 doc. Ing. Otčenášová Alena PhD.
Poklesy napätia v elektrizačnej sústave

Ing. Dubravka Peter, PhD. 14. 12. 2015 prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
Zvýšenie spoľahlivosti priemyselných procesov s pohonmi so spínanými reluktančnými motormi (SRM)

Ing. Mušák Marek, PhD. 14. 12. 2015 prof. Ing. Hrabovcová Valéria PhD.
Analýza vplyvu znížených výrobných nákladov na vlastnosti synchrónnych strojov s permanentnými magnetmi

Ing. Gorel Lukáš, PhD. 23. 10. 2015 prof. Ing. Vittek Ján PhD.
Eliminácia torzných vibrácií pohonov s pružnou väzbou

Ing. Reguľa Michal, PhD. 28. 8. 2015 doc. Ing. Otčenášová Alena PhD.
Kvalita elektrickej energie a elektromagnetická kompatibilita Smart Grid

Ing. Sitár Ján, PhD. 17. 8. 2015 prof. Ing. Altus Juraj PhD.
Napájacie systémy plazmatrónov a ich vplyv na napájaciu sústavu

Ing. Szabó Dominik, PhD. 17. 8. 2015 prof. Ing. Altus Juraj PhD.
Kompenzácia poklesov napätia v distribučných sieťach

Ing. Hropko Daniel, PhD. 11. 11. 2014 prof. Ing. Altus Juraj PhD.
Riadenie obnoviteľných zdrojov el. energie v inteligentných sieťach

Ing. Dubovský Miroslav, PhD. 25. 8. 2014 doc. Ing. Otčenášová Alena PhD.
Kvalita elektrickej energie v distribučnej sústave

Ing. Ivanecký Ján, PhD. 25. 5. 2014 doc. Ing. Braciník Peter PhD.
Autonómne riadenie distribuovanej výroby OZE

Ing. Hrkeľ Michal, PhD. 30. 1. 2014 prof. Ing. Vittek Ján PhD.
Energeticky optimálne riadenie asynchrónneho motora

Ing. Biel Zdeno, PhD. 22. 8. 2013 prof. Ing. Vittek Ján PhD.
Energeticky optimálne riadenie SMPM

Ing. Kováč Miroslav, PhD. 22. 7. 2013 prof. Ing. Altus Juraj PhD.
Autonómne riadenie časti sústavy na úrovni 22 kV

Ing. Faber Ján, PhD. 1. 3. 2013 prof. Ing. Vittek Ján PhD.
SOFTWARE-BASED METHODS TO IMPROVE RESOLVER-TO-DIGITAL CONVERSION

Ing. Minárech Peter, PhD. 24. 8. 2012 prof. Ing. Vittek Ján PhD.
Energeticky optimálne polohové riadenie synchrónneho motora s permanentnými magnetmi (SMPM)

Ing. Kalamen Lukáš, PhD. 22. 8. 2012 prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
Vyšetrovanie vlastností elektrických generátorov použitých vo veterných elektrárňach

Ing. Sekerák Peter, PhD. 30. 7. 2012 prof. Ing. Hrabovcová Valéria PhD.
Skúmanie vlastností synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi a optimalizácia ich konštrukcie s ohľadom na účinnosť

Ing. Šušota Martin, PhD. 18. 8. 2011 prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
Minimalizácia zvlnenia momentu v spínanom reluktančnom motore

Ing. Höger Marek, PhD. 31. 5. 2011 prof. Ing. Pokorný Michal PhD.
Model riadenia a prevádzky elektrickej stanice pre napájanie elektrických dráh

Ing. Peter Briš, PhD. 28. 1. 2011 prof. Ing. Vittek Ján PhD.
Polohové riadenie dvojhmotovej sústavy s pružnou väzbou a synchrónnym motorom s permanentnými magnetmi

Ing. Hečko Petr, PhD. 30. 9. 2010 prof. Ing. Altus Juraj PhD.
Kompenzácia poklesov a prerušení napatia v elektrickej stanici 110/25 kV

Ing. Pácha Matěj, PhD. 30. 9. 2010 doc. Mgr. Ing. Pospíšil Milan PhD.
Hybridný pohon kolejových vozidel

Ing. Bůžek Miloslav, PhD. 3. 6. 2010 prof. Ing. Altus Juraj PhD.
Systém zberu a spracovania dát pevných trakčných zariadení

Ing. Franko Marek, PhD. 3. 9. 2009 prof. Ing. Hrabovcová Valéria PhD.
Synchrónny motor s permanentnými magnetmi v trakčnej aplikácii

Ing. Vavrúš Vladimír, PhD. 3. 9. 2009 prof. Ing. Vittek Ján PhD.
Bezsnímačové riadenie rýchlosti lineárneho synchrónneho motora s permanentnými magnetmi

Ing. Šmidovič Rastislav, PhD. 25. 6. 2009 prof. Ing. Pokorný Michal PhD.
Spolupráca elektrizačnej sústavy s paralelne zapojenými trakčnými napájacími stanicami

Ing. Malek Michal, PhD. 29. 1. 2009 prof. Ing. Vittek Ján PhD.
Polohove riadenie SMPM

Ing. Hudák Peter, PhD. 12. 9. 2008 prof. Ing. Hrabovcová Valéria PhD.
Reluktančný synchrónny motor v priemyselných aplikáciách

Ing. Braciník Peter, PhD. 5. 5. 2008 prof. Ing. Altus Juraj PhD.
Model prenosového súboru elektrickej stanice a jeho využitie v riadení elektrických staníc

Ing. Lojek Štefan, PhD. 1. 2. 2008 doc. Ing. Otčenášová Alena PhD.
Poklesy napätia v elektrizačnej sústave a možnosti ich obmedzenia

Ing. Lipták Martin, PhD. 21. 11. 2007 prof. Ing. Hrabovcová Valéria PhD.
Generátorický režim spínaného reluktančného stroja

Ing. Hraško Martin, PhD. 15. 12. 2006 prof. Ing. Vittek Ján PhD.
Vektorové riadenie ASM s priamym zadávaním momentu v trakčných aplikáciách

Ing. Kaštier Rastislav, PhD. 15. 12. 2006 prof. Ing. Vittek Ján PhD.

Ing. Belicová Eva, PhD. 14. 12. 2006 prof. Ing. Hrabovcová Valéria PhD.
Tepelná analýza elektrických strojov s permanentnými magnetmi

Ing. Holček Roman, PhD. 14. 12. 2006 prof. Ing. Dobrucký Branislav PhD.

Ing. Makyš Pavol, PhD. 28. 9. 2006 prof. Ing. Vittek Ján PhD.
Polohový servopohon s asynchrónnym motorom bez snímača na hriadeli

Ing. Štulrajter Marek, PhD. 28. 9. 2006 prof. Ing. Vittek Ján PhD.
Bezsnímačový polohový servomechanizmus so synchrónnym motorom s permanentnými magnetmi

Ing. Gombárska Daniela, PhD. 7. 11. 2005 prof. Ing. Altus Juraj PhD.
Modelovanie a určovanie harmonických zložiek spôsobených elektrickou trakciou na zlepšenie prevádzkových vlastností trakčných transformovní

Ing. Baculák Tibor, PhD. 10. 6. 2004 prof. Ing. Vittek Ján PhD.
Návrh bezsnímačového riadenia pohonu so SMPM a s predpísanou dynamikou

Ing. Feňo Ivan, PhD. 10. 6. 2004 prof. Ing. Špánik Pavol PhD.
Analýza a syntéza spínacích techník IGBT a ich verifikácia v sériovom čiastočne rezonančnom meniči

Ing. Abdalmula Mahmud Ali Rzig, PhD. 19. 12. 2003 prof. Ing. Dobrucký Branislav PhD.
Riadenie pohonu s PMSM bez snímačova na hriadeli so zameraním na určovanie polohy v oblasti nulových a nízkych otáčok

Ing. Vaňko Daniel, PhD. 19. 12. 2003 prof. Ing. Vittek Ján PhD.
Bezsnímačové riadenie asynchrónneho motora s predpísanou dynamikou pohonu

doc. Ing. Rafajdus Pavol, PhD. 15. 11. 2002 prof. Ing. Hrabovcová Valéria PhD.
Vyšetrovanie vlastností a identifikácia parametrov spínaného reluktančného motora

doc. Ing. Janoušek Ladislav, PhD. 31. 5. 2002 prof. Ing. Hrabovcová Valéria PhD.
Identifikácia parametrov asynchrónneho motora pre použitie v riadení elektrických pohonov

Ing. Hukel Miroslav, PhD. 3. 5. 2002 prof. Ing. Dobrucký Branislav PhD.
Analýza inverzného režimu výkonového MOSFET tranzistora a jeho využitie vo výkonových elektronických systémoch

Ing. Cabaj Peter, PhD. 2. 5. 2002 prof. Ing. Dobrucký Branislav PhD.
Nové možnosti riadenia trojfázového paralelného aktívneho filtra.

Ing. Diosi Tomáš, PhD. 2. 5. 2002 prof. Ing. Pokorný Michal PhD.
Predikčný model zaťaženia elektrizačnej sústavy trakčnými modelmi.

Ing. Koudela Peter, PhD. 7. 3. 2002 prof. Ing. Pokorný Michal PhD.
Riešenie regulácie napätia a jalového výkonu v Elektrizačnej sústave Slovenska.

Ing. Havrila Rastislav, PhD. 2. 11. 2001 prof. Ing. Dobrucký Branislav PhD.
Trojfázový maticový menič a jeho aplikácia

Ing. Ličko Miroslav, PhD. 20. 5. 2000 prof. Ing. Hrabovcová Valéria PhD.
Vyšetrovanie vlastností a identifikácia parametrov reluktančného synchrónneho motora (RSM)

Ing. Saitz Július, PhD. 4. 5. 2000 prof. Ing. Hrabovcová Valéria PhD.
Nový prístup k riešeniu elektromagnetického poľa a strát v železe v elektrických strojoch metódou konečných prvkov

Ing. Jozefák Ľubomír, PhD. 7. 11. 1998 prof. Ing. Dobrucký Branislav PhD.
Priame momentové riadenie asynchrónneho motora s predikčným filtrom

Ing. Mienkina Martin, PhD. 10. 10. 1997 prof. Ing. Vittek Ján PhD.
Riadenie asynchrónneho motora s nútenou dynamikou

Ing. Chaloupka František, PhD. 12. 7. 1995 prof. Ing. Dobrucký Branislav PhD.
Čtyřkvadrantový pohon s impulsním usměrňovačem a s vektorovým momentovým řízením asynchronního motoru

Dr. Ing. Kucer Peter, 1. 1. 1994 prof. Ing. Dobrucký Branislav PhD.
Adaptívne riadenie výkonových polovodičových systémov

Ing. Skotnický Severín, PhD. 31. 1. 1990 prof. Ing. Vittek Ján PhD.
Metodika návrhu vymedzenia optimálneho výkonu elektrických jednosmerných hnacích vozidiel

Ing. Trúchly Ľubomír, PhD. 30. 9. 1988 prof. Ing. Vittek Ján PhD.
Číslicový rýchlostný servopohon obrábacieho stroja so stavovým regulátorom

Ing. Makovic Ladislav, PhD.   prof. Ing. Dobrucký Branislav PhD.

Ing. Martin Šušota, PhD.   prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
Minimalizácia zvlnenia momentu v spínanom reluktančnom motore