Aktuality
O nás
Štúdium
Dokt. štúdium
  Všeobecné informácie
  Zoznam doktorandov
  Zoznam absolventov
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
Učebnice
Pyrhönen, J., Jokinen, T., Hrabovcová, V.: Design of Rotating Electrical Machines, 2nd edition, , , 2018, AAA, str.: 458, ISBN 978-7-111-59700-1, EN.

Hrabovcová, V., Rafajdus, P., Makyš, P.: Analýza elektrických strojov, vysokoškolská učebnica, EDIS-Vydavateľské centrum ŽU, 2017, ACB, str.: 225, 978-80-554-1323-5, SK.

Ivan Litvaj: Základy manažérstva kvality, LAP LAMBERT Academic Publishing, Nemecko, 2016, 05,31., ACA, str.: 65, ISBN 978-3-659-87454-3, EN.

Juha Pyrhonen, Tapani Jokinen, Valéria Hrabovcová: Design of Rotating Electrical Machines, Second Edition (Návrh točivých elektrcikých strojov, druhé vydanie), John WILEY and Sons, Ltd, UK, United Kingdom, 2014, AAA, str.: 584, 978-1-118-58157-5, EN.

Rafajdus Pavol: Spínaný reluktančný motor, EDIS, vedecká monografia, Zilina, 2014, AAB, str.: 189, 978-80-554-0836-1, SK.

Beran J.: Štruktúry materiálov a technológie v elektrotechnike, skriptá, EDIS ŽU, Žilina , 2014, BCI, str.: 170, ISBN 978-80-554-0848-4, SK.

Roch, M., Höger M.: Rozvod elektrickej energie, MARKAB s.r.o., Žilina, 2014, BCI, str.: 150, ISBN 978-80-89072-67-5, SK.

Braciník, P., Höger, M., Rafajdus, P.: Prvky elektroenergetických distribučných sústav, skriptá, EDIS, Žilinská univerzita v Žiline, 2012, BCI, str.: 224, ISBN 978-80-554-0464-6, SK.

Alena Otčenášová: Mechanika vonkajších silových vedení, EDIS ŽU v Žiline, Žilina, 2010, ACB, str.: 245, ISBN 978-80-554-0181-2 , SK.

Pácha, M.: Hybridní pohon kolejových vozidel, Doktorandská dizertačná práca, Žilina, 2010,09,30, DAI, str.: 183, , CZ.

Drábek, J.:: Moderné elektrické trakčné pohony a ich aplikácie., Modern Electric Traction – Vehicles (Part 1), Chapter 1. © Gdansk University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, Gdańsk, PL, 2009, ABA, str.: 3 - 11, ISBN 83-911669-6-1, EN.

Hrabovcová, V., Rafajdus, P.: Elektrické stroje. Teória a príklady, EDIS ŽU v Žiline, Žilina, 2009, ACB, str.: 415, in slovak language, ISBN 978-80-554-0101-0, SK.

Hrabovcová, V., Rafajdus, P., Franko, M., Hudák, P.: : Meranie a modelovanie elektrických strojov, druhé vydanie, EDIS ŽU v Žiline, Žilina, second edition, 2009, ACB, str.: 335, in slovak language, , SK.

Vavrúš Vladimír: RÝCHLOSTNÉ RIADENIE LINEÁRNEHO SYNCHRÓNNEHO MOTORA S PERMANENTNÝMI MAGNETMI, Žilinská univerzita v Žiline, Doktorandská dizertačná práca, Žilina, 2009, 09, 3., DAI, str.: 116, , SK.

Juha Pyrhonen, Tapani Jokinen, Valéria Hrabovcová: Design of Rotating Electrical Machines (Návrh elektrických točivých strojov), John Wiley&Sons Ltd., Chichester, West Sussex, United Kingdom, 2008, 12, AAA, str.: 512, ISBN: 978-0-470-69516-6, EN.

Kopecký, V.: Ochrana pred prepätím a ochrana pred bleskom, , MARKAB Žilina, 2008, BAB, , SK.

Kopecký, V.: Bezpečnosť elektrických zariadení, , MARKAB Žilina, 2008, BAB, , SK.

BERAN, J., POLANSKÝ, R., TRNKA, P.:: Látkové struktury a technologie, skriptá ŽU, Žilina, 2008, BCI, ISBN 978-8070-804-7, SK.

Novak, M., Kopecký, V., Roch, M., Braciník, P.: Elektroenergetika, MARKAB s.r.o., Žilina, 2007, ACB, str.: CD ROM 42 MB, , SK.

Kopecký, V.: Elektrické rozvody a inštalácie - 1, , MARKAB Žilina, 2007, BCI, , SK.

Kopecký, V.: SATURN e-learningový systém V601-53 "full", MARKAB, Žilina, 2007, BCI, , SK.

Kopecký, V.: Bezpečnosť elektrických zariadení, , MARKAB Žilina, 2007, BCI, , SK.

Kopecký, V.: Elektrické rozvody a inštalácie - 2, , MARKAB Žilina, 2007, BCI, , SK.

Kmeť, S.: Manažment kvality, ZES, EF , Žilina, 2007, BCI, , SK.

Lanáková,G;Španik,P.; Posp93il,M.:: Napájanie elektických dráh,Návody na cvičenia, EDIS- ˇvydavateľstvo ŽU, Žilina, 2007,05, BCI, str.: 130, , SK.

Kopecký, V.: Bezpečnosť elektrických zariadení. Elektrotechnická spôsobilosť, MARKAB, Žilina, 2006, BCI, , SK.

Lanáková,G;Oslovič,V:: Pevné elektrické trakčné zariadenia, Edis- vydavateľstvo ˇŽU, Žilina, 2006, 04, BCI, str.: 197, , SK.

Kopecký, V.: Manažment a ekonomika podniku - s1, Markab, Žilina, 2006, BCI, , SK.

Kopecký, V.: Manažment a ekonomika podniku - v1, Markab, Žilina, 2006, BCI, , SK.

Kopecký, V.: SATURN-V601 - e-learningový systém pre precvičovanie a overovanie vedomostí, MARKAB, Žilina, 2006, BCI, , SK.

Roch, M.: Distribuované riadenie výkonových polovodičových systémov, FEI, STU Bratislava, Doktorandská dizertačná práca, Bratislava, 2006, 06, DAI, str.: 110, , SK.

Makyš Pavol: Polohový servopohon s asynchrónnym motorom bez snímača na hriadeli, Žilinská univerzita, Doktoradská dizertačná práca, Žilina, 2006, 09, DAI, str.: 110, , SK.

Hrasko M.: Priame vektorové riadenie asychrónneho motora a možnosti pozorovania rotorového toku, Žilinská univerzita, Doktoradská dizertačná práca, Žilina, Slovensko, 2006,12,15., DAI, , SK.

Belicová, Eva: 3D-MKP a tepelno -elektrický model elektrického stroja a axiálnym poľom permanentných magnetov, Žilinská univerzita v Žiline, Doktorandská dizertačná práca, Žilina, 2006, DAI, , SK.

Štulrajter Marek: Bezsnimačový polohový servomechanizmus so synchrónnym motorom s permanetnými magnetmi, Žilinská univerzita, Doktoradská dizertačná práca, Ž, 2006, 09, 29., DAI, , SK.

Kaštier Rastislav: Priame momentové riadenie pohonu s asynchrónnym motorom bez snímača na hriadeli , Žilinská univerzita, Doktoradská dizertačná práca, Žilina, Slovensko, 2006, 12, 15., DAI, , SK.

Kopecký, V.: SATURN-V601 - mono, MARKAB, Žilina, 2006, GII, , SK.

Altus J.: Modelovanie a výpočty elektrických sietí I. Výpočty ustáleného chodu sústavy, EDIS Žilina, Žilina, 2005, AAB, str.: 115 strán, ISBN 80-8070-380-9, SK.

Altus J.: Prenos elektrickej energie, EDIS Žilina, Žilina, 2005, ACB, str.: 178 strán, , ISBN 80-8070-343-4, SK.

Roch M.: Microsoft Office Word, ŽU ÚCV, Žilina, 2005, 05, BCI, , SK.

Roch M.: Využitie internetovej komunikácie, ŽU ÚCV, Žilina, 2005, 05, BCI, , SK.

Roch M.: Microsoft Office Excel, ŽU ÚCV, Žilina, 2005, 05, BCI, , SK.

Roch M.: Základy práce s operačným systémom, ŽU ÚCV, Žilina, 2005, 05, BCI, , SK.

Lanaková,G.,Oslovič,V.: Pevné elektrické trakčné zariadenia, EDIS, ŽU v Žiline, 2005, BCI, str.: 197, .

Altus, J., Novak, M., Otčenášová, A., Pokorný, M.: Elektromagnetická kompatibilita elektrizačných sústav, EDIS, Žilina, 2004, AAB, str.: 328, .

HRABOVCOVÁ, V.; RAFAJDUS, P.; HUDÁK, P; FRANKO, M: Meranie a modelovanie elektrických strojov, EDIS – Žilinská univerzita v Žiline,, Žilina, 2004, ACB, str.: 335, ISBN 80-8070-229-2.

Vittek, Ján: Vybrané metódy riadenia elektrických pohonov v prostredí MatLab-Simulink, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín, 2004, ACB, str.: 242, .

Vittek, J., Dodds, S. J.: Riadenie elektrických pohonov s vnútenou dynamikou, Forced Dynamics Control of Electric Drives , dvoj-jazyčná publikácia, EDIS – Publishing Centre of Zilina University, 2003, 06, AAB, str.: 235, .

BERAN, J., CHOLUJ, F., BŮŽEK, M.: Materiály a technológie, EDIS, Žilina, 2003, BCI, ISBN 80-8070-000-1, SK.

Drábek, J., Valuška, J.: Programy na simuláciu jazdy vozidiel METRÖ a WinVLAK., EDIS ŽU, skriptá., Žilina, 2002, nezaradene, str.: 67, , SK.

Bednárik,B., Pospíšil.M., Fecura.T., Lehocký.P.: Elektrické pohony dieselelektrických vozidiel, EF ŽU v Žiline, Žilina, 2002, nezaradene, str.: 44, .

Jurišica, L.; Hrabovcová, V.; Kalužný, J.: Trendy vysokoškolského vzdelávania v technických odboroch, STU Bratislava,, Bratislava, 2001, AAB, str.: 200, ISBN -80-227-1526-3.

HRABOVCOVÁ, V.; JANOUŠEK, L.; RAFAJDUS, P.; LIČKO, M.: Moderné elektrické stroje, vysokoškolská učebnica, EDIS Žilinská univerzita,, Žilina, 2001, 05, ACB, str.: 265, ISBN 80-7100-809-5.

Griger, V.; Gramblička, M.; Novak, M.; Pokorný M.: Prevádzka, riadenie a kontrola prepojenej elektrizačnej sústavy, ŽU v Žiline EDIS, Žilina, 2001, nezaradene, str.: 236, .

Novak, M.: Vplyv elektroenergetiky na životné prostredie, ŽU v Žiline EDIS, Žilina, 1999, AAB, str.: 123, .

HRABOVCOVÁ, V.; RAFAJDUS, P.; JANOUŠEK, L.: Elektrické stroje v teórii a príkladoch, vysokoškolská učebnica, vydala Žilinská univerzita,, Žilina, 1998, ACB, str.: 183, ISBN 80-7100-544-4.

Hukel, M.; Paška, R.; Roch, M.: Pegasus Mail v 2.52, ŽU ÚCV, Žilina, 1997, BCI, , SK.

Hukel, M.; Paška, R.; Roch, M.: Microsoft Internet Explorer 3.0, ŽU ÚCV, Žilina, 1997, BCI, , SK.

Hukel, M.; Paška, R.; Roch, M.: Služba Telnet, ŽU ÚCV, Žilina, 1997, BCI, , SK.

Hukel, M.; Paška, R.; Roch, M.: Microsoft EXCEL 7.0 : Príručka pre začiatočníkov, ŽU ÚCV, Žilina, 1997, BCI, , SK.

Dubovský, J.; Roch, M.: Merací mikropočítač fy TI MSP430, ŽU ÚCV, Žilina, 1997, BCI, , SK.

Hrabovcová, V., Ondrejkovič, M.: Elektrické stroje v anglickom jazyku, VŠDS Žilina,, Žilina, 1996, BCI, str.: 78, ISBN 80-7100-342-5.

Altus, J., Novak, M.: Riadenie elektrizačných sústav, Edičné stredisko VŠDS , Žilina, 1995, ACB, str.: 153, .

Bršlica, V.; Hrabovcová, V.; Poliak, J.: Elektrické stroje a prístroje (Návody na výpočtové a laboratórne cvičenia), Skriptá VŠDS v Žiline, Alfa Bratislava, 1984, BCI, str.: 305, .

Otčenášová Alena, Reguľa Michal: Nepriaznivé vplyvy na elektrizačnú sústavu - návody na cvičenia , EDIS, Žilinská univerzita, 2016, Žilina, nov. 2016, BCI, str.: 87, ISBN 978-80-554-1264-1, SK.