Aktuality
O nás
Štúdium
Dokt. štúdium
  Všeobecné informácie
  Zoznam doktorandov
  Zoznam absolventov
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Peniak Adrián, PhD.
Absolvent
Dátum obhajoby:  23. 8. 2018
Téma:  Návrh vhodného elektrického pohonu so spínaným reluktančným motorom pre automobilové a elektromobilové aplikácie
Školiteľ:  prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
<<<<
 Publikácie:
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013 a skôr
Dúbravka, P., Rafajdus, P., Hrabovcová, V., Mušák, M., Peniak, A.: Improvement of Switched Reluctance Motor Fault Tolerances Using Novel Design by Means of 3D FEM Parametrical Model, SMM21-Soft Magnetic Materials, Conference Program and Book of Abstracts, Budapešť, 2013, 09, 1.-4., AFG, str.: 319, EN.
Peniak, A., Rafajdus, P., Dúbravka, P.: Transient Analysis of Switched Reluctance Motor with Converter Solved by means of 3D FEM Parametrical Model, ISEM 2013, ČVUT Praha, 2013, 09, 10.-12., BEE, str.: 66-70, EN.
Dúbravka, P., Rafajdus, P., Peniak, A.: Investigation and Comparison of Switched Reluctance Motor Parameters Obtained by 2D and 3D FEM, ISEM 2013, ČVUT Praha, 2013, 09, 10.-12., BEE, str.: 33-37, EN.
Rafajdus Pavol, Peniak Adrián, Brandt Martin: Parametrical model of power transformers used for diagnostics systems, MECHATRONIKA 2012, 15th International Symposium, Prague (Czech Republic), 2012, 12, 5-7, AFC, str.: 1-7, EN.
Brandt Martin, Rafajdus Pavol, Peniak Adrián, Michalík Ján: Diagnostics system of power transformers supported by Finite Element Analysis, SPEEDAM 2012, international symposium on power electronics, electrical drives, automation and motion , Sorrento (Italy) , 2012, 06, 20.-22., AFC, str.: 806-811, EN.
Adrian Peniak and Juraj Makarovič, Pavol Rafajdus: Replacing of DC motor in the first Slovak electric car by an optimized switched reluctance motor, ELEKTRO 2016, 11th international conference IEEE, Štrbské Pleso - High Tatras, Slovak Republic, May 16-18, 2016, AFD, str.: CD-ROM, s. 92-95, EN.
 Projekty:
VEGA 1/0957/16 Scientific research of new construction designs for electrical reluctance machines used as main electrical vehicle traction drive
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Pavol Makyš, Vladimír Vavrúš, Juraj Makarovič, Milan Diko, Adrian Peniak

SK-RO-0028-12 Switched reluctance machines for advanced automotive applications
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavol Makyš, Vladimír Vavrúš, Pavel Lehocký, Juraj Makarovič, Peter Dúbravka, Marek Mušák, Adrián Peniak