Aktuality
O nás
Štúdium
Dokt. štúdium
  Všeobecné informácie
  Zoznam doktorandov
  Zoznam absolventov
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Diko Milan, PhD.
Absolvent
Dátum obhajoby:  23. 8. 2018
Téma:  Optimalizácia účinnosti elektrických strojov z hľadiska minimalizácie strát v automobilových aplikáciách  
Školiteľ:  prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
<<<<
 Publikácie:
  2017
Diko, M., Rafajdus, P., Makyš, P., Vavrúš, V., Makarovič, J., Saitz, J.: Design and Parameter Analysis of Short-Flux Path Switched Reluctance Motor in Electrical Vehicles, International Conference on Enviroment and Electrical Engineering, Milano, Italy, 2017, 06, 6.-9., AFC, str.: 540-545, 978-1-5386-3917-7, EN.
  2015
  2014
  2013 a skôr
 Projekty:
VEGA 1/0774/18 Research of high speed and high efficiency electric drive
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Makyš
Spoluriešitelia: Pavol Rafajdus, Vladimír Vavrúš, Lukáš Gorel, Marek, Štulrajter, Ján Vittek, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Makarovič, Slavomír Kaščák, Jozef Šedo, Ľuboš Struharňanský, Milan Diko, Pavel Sovička

VEGA 1/0957/16 Scientific research of new construction designs for electrical reluctance machines used as main electrical vehicle traction drive
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Pavol Makyš, Vladimír Vavrúš, Juraj Makarovič, Milan Diko, Adrian Peniak

VEGA 1/0610/15 Scientific research of fractional winding of synchronous machines with permanent magnets
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valeria Hrabovcová, PhD.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Pavol Makyš, PhD., Ing. Milan Diko, Ing. Lukáš Gorel, PhD., Ing. Pavel Sovička, Ing. Juraj Makarovič, PhD.