Aktuality
O nás
Štúdium
Dokt. štúdium
  Všeobecné informácie
  Zoznam doktorandov
  Zoznam absolventov
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Kalamen Lukáš, PhD.
Absolvent
Dátum obhajoby:  22. 8. 2012
Téma:  Vyšetrovanie vlastností elektrických generátorov použitých vo veterných elektrárňach
Školiteľ:  prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
<<<<
 Návštevy v zahraničí:
 Technical University of Cluj-Napoca, Rumunsko - 5 dní v roku: 2011
 VUT Brno, Česká Republika - 2 dní v roku: 2011
 20th International Conference on Soft Magnetic Materials, Kos, Greece - 5 dní v roku: 2011
 ČVUT Praha, Česká Republika - 3 dní v roku: 2011
 University of Mining and Technology, Xuzhou, Čína - 14 dní v roku: 2010
 Brno University of Technology - 3 dní v roku: 2010
 IAS Annual Meeting 2010, Houston, Texas, USA - 5 dní v roku: 2010
 ČVUT Praha, Česká Republika - 3 dní v roku: 2010
 IEEE Conference SPEEDAM, Pisa, Taliansko - 5 dní v roku: 2010
 ABB Helsinki, Fínsko - 102 dní v roku: 2009
 Publikácie:
  2013 a skôr
Sekerák, P.,Hrabovcová, V., Pyrhönen, J., Kalamen, L., Rafajdus, P., Onufer, M. : Comparison of synchronous motors with different permanent magnet and winding types , IEEE, Transaction on Magnetics, Vol. 49, no. 3 (2013), 2013, ADC, str.: 1256-1263, EN.
Sekerák, P., Hrabovcová, V., Onufer, M., Rafajdus, P., Kalamen, L.: Losses, efficiency and thermal behavior of the synchronous motors with different PM materials, COMMUNICATIONS - Scientific letters of the University of Žilina, vol. 15, 2A/2013, Žilina, 2013, ADF, str.: 46-54, EN.
Kalamen L., Rafajdus P., Sekerák P., Hrabovcová V.: A Novel Method of Magnetizing Inductance Investigation of Self-Excited Induction Generators, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 48, No. 4, April 2012, ADC, str.: 1657-1660, EN.
Sekerák, P., Hrabovcová, V., Pyrhonen, J., Kalamen, L., Rafajdus, P., Onufer, M.: FERRITES AND DIFFERENT WINDING TYPES IN PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR, Journal of Electrical Engineering, Volume 63, no. 3, 2012, FEI Bratislava, 2012, ADF, str.: 162-170, EN.
Kalamen L., Rafajdus P., Sekerák P., Hrabovcová V.: Representation of Saturation in Transformer Model used in Wind Turbine Simulator, ELEKTRO 2012, Rajecke Teplice, 2012, 05, 21. - 22., AFD, str.: 201 - 206, EN.
Sekerák, P., Hrabovcová, V., Onufer, M., Kalamen, L., Rafajdus, P.: Synchronous Motors with Different PM Materials, Elektro 2012, Rajecké teplice, 2012, 05, 21.-22., AFD, str.: 241-246, EN.
Praženica M., Dobrucký B., Sekerák P., Kalamen L.: Design, Modeling and Simulation of Two-Phase Two- Stage Electronic System With Orthogonal Output for Supplying of Two-Phase ASM, Advances in Electrical and Electronic Engineering, , 2011, 03, 30, ADE, str.: 56 - 64, EN.
Praženica M., Dobrucký B., Sekerák P., Kalamen L.: Design, Modeling and Simulation of Two-Phase Two- Stage Electronic System With Orthogonal Output for Supplying of Two-Phase ASM, Advances in Electrical and Electronic Engineering, , 2011, 03, 30, ADE, str.: 56 - 64, EN.
Rafajdus, P., Sekerák, P., Kalamen, L., Hrabovcová, V., Chen, H.: Static and Dynamic Analysis of Linear Switched Reluctance Machine, Communications, The Scientific Letters of the University of Zilina, Volume 13, Zilina, 2011, 12, 01, ADF, str.: 6-11, EN.
Kalamen L., Rafajdus P., Sekerák P., Hrabovcová V.: Asynchronous Generators with Dynamic Slip Control, ISEM 2011, Praha, Česká Republika, 2011, 09, 6. - 8., AFC, str.: 75 - 80, EN.
Sekerák, P., Hrabovcová, V., Rafajdus, P., Kalamen, L., Onufer, M.: EFFECT OF PERMANENT MAGNET ROTOR DESIGN ON PMSM PROPERTIES, ISEM 2011, Prague, 2011, 09, 7.-8., AFC, str.: 97-104, EN.
Kalamen L., Rafajdus P., Sekerák P., Hrabovcová V.: A novel method of magnetizing inductance investigation of self-excited induction generators, 20th International Conference on Soft Magnetic Materials, Kos, Greece, 2011, 09, 18.-22., AFC, str.: 82, EN.
Sekerák, P., Hrabovcová, V., Rafajdus, P., Kalamen, L., Pyrhonen, J..: Effect of PM demagnetization on permanent magnet synchronous motor performance, 20th International Conference on Soft Magnetic Materials, Kos, Greece, 2011, 09, 18.-22., AFC, str.: 79, EN.
Kalamen L., Rafajdus P., Sekerák P., Hrabovcová V., Onufer M.: Magnetizing Inductance as a Decisive Factor of Induction Generator Self-Excitation, XI. International Conference on Low Voltage Electric Machines LVEM 2011, Šlapanice, Česká Republika, 2011, 11, 7.-8., AFC, EN.
Sekerák, P., Hrabovcová, V., Rafajdus, P., Kalamen, L., Onufer, M.: Operation Optimization of Permanent Magnet Synchronous Motor with Regard to Efficiency, Low Voltage Electric Machines LVEM 201, Šlapanice, Czech Republic, 2011,11,7.-8., AFC, EN.
Rafajdus, P., Onufer, M., Hrabovcová, V., Sekerák, P., Kalamen, L., CHen, H.,: Optimized Design of Linear Switched Reluctance Machine, LVEM , Šlapanice, CZ, 2011,11,7.-8., AFC, EN.
Rafajdus P., Sekerák P., Kalamen L., Xing W., Hrabovcová V.: FEM Analysis of Linear Switched Reluctance Machine, Transcom, Žilina, 2011,06,27-29, AFC, str.: 113-116, EN.
Dobrucky, B., Frivaldsky, M., Prazenica, M., Spanik, P., M., Hrabovcová, V., Sekerák, P., Kalamen, L., Rafajdus, P.: Two-Phase Power Electronic Drive with Split - Single- Phase Induction Motor, 36th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Glendale, AZ, USA, 2010,11,07.-10., AFC, str.: 163, EN.
Kalamen L., Rafajdus P., Hrabovcová V., Sekerák P.: Transient Analysis of Series-Compensated Three-Phase Self-Excited Induction Generator Feeding Induction Motor Load, LVEM 2010 Conference, Brno, 2010, 11, 8.-9., AFC, str.: CD ROM, EN.
Sekerák, P., Hrabovcová, V., Rafajdus, P., Kalamen, L.: EMPTY SLOT EFFECT IN INTERIOR PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR, LVEM 2010, Brno, Czech republik, 2010,11,08.-09., AFC, str.: CD-ROM, EN.
Sekerák, P., Hrabovcová, V., Rafajdus, P., Kalamen, L., Praženica, M.: Behaviour of Two-Phase Machine Under Non-Harmonic Supply, OWD 2010, Wisla, Poland, 2010,10,23.-26., AFC, str.: 181-185, EN.
Praženica M., Sekerák P., Kalamen L., Dobrucký B.: Research of Two-Phase Electronic System with Orthogonal Output Using Matrix Converter for Two-Phase Application, Technical Computing Bratislava 2010, Bratislava, 2010, 10, 20., AFC, str.: 83, EN.
Sekerák, P., Hrabovcová, V., Rafajdus, P., Kalamen, L.: Interior Permanent Magnet Synchronous Motor Parameters Identification, Scientific Conference ISEM 2010, Prague, 2010, 09, 8.-9., AFC, str.: 107 - 116, EN.
Kalamen, L., Rafajdus, P., Hrabovcová, V., Sekerák, P.: Investigation of Wound Rotor Induction Machine Parameters, Scientific Conference ISEM 2010, Prague, 2010, 09, 8.-9., AFC, str.: 85 - 93, EN.
Hrabovcová, V., Kalamen, L., Sekerák, P., Rafajdus, P.:  Determination of Single Phase Induction Motor Parameters, SPEEDAM 2010, Pisa, Taliansko, 2010, 06, 14. - 16., AFC, str.: 6, EN.
Kalamen L., Rafajdus P.: Analýza prechodových dejov blokového transformátora použitého vo veternej elektrárni, ALER 2009, Liptovský Ján, 2009, 10, 8.-9., AFD, str.: 46 - 63, SK.
 Projekty:
APVV SK-RO-0016-10 – 06K1199 Zlepšenie vlastností spínaných reluktančných strojov pre zvýšenie bezpečnosti priemyselných procesov
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Peter Sekerák, Lukáš Kalamen, Vladimír Vavrúš

APVV SK-CN-0020-09 Výskum elektromagnetického návrhu lineárneho spínaného reluktančného motora
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Peter Sekerák, Lukáš Kalamen

SK-RO-0016-10 Zlepšenie vlastností spínaných reluktančných strojov pre zvýšenie bezpečnosti priemyselných procesov
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Peter Sekerák, Lukáš Kalamen, Vladimír Vavrúš