Aktuality
  Oznamy študenti
  Kalendár udalostí
  Dokumenty
O nás
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Kočan Štefan, PhD.
Absolvent
Dátum obhajoby:  20. 8. 2021
Téma:  Konštrukčný návrh elektrického stroja reluktančného typu pre vysokorýchlostné aplikácie
Školiteľ:  prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
<<<<
 Publikácie:
  2020
Kočan, Š., Rafajdus, P., Sumega, M.: Effect of air gap size on parameters of high speed switched reluctance motor, ELEKTRO 2020, Taormina, Italy, 2020, 05, 25.-28., AFC, str.: 1-5, ISBN 978-1-7281-7541-6, EN.
Sumega, M., Rafajdus, P., Kočan, Š., Štulrajter, M.: Torque ripple reduction in PM motors using current harmonics controller, ELEKTRO 2020, Taormina, Italy, 2020, 05, 25.-28., AFC, str.: 1-6, ISBN 978-1-7281-7541-6, EN.
  2019
  2018