Aktuality
  Oznamy študenti
  Kalendár udalostí
  Dokumenty
O nás
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
Oddelenia katedry
 Oddelenie elektroenergetiky:
 Vedúci oddelenia:
  doc. Ing. Otčenášová Alena, PhD. 041 513 2162 BD209 Alena.Otcenasova(at)feit.uniza.sk
 Pracovníci oddelenia:
  prof. Ing. Altus Juraj, PhD. 041 513 2172 BD202 (ND202) Juraj.Altus(at)feit.uniza.sk
  doc. Ing. Braciník Peter, PhD. 041 513 2150 BD203 (ND203) Peter.Bracinik(at)feit.uniza.sk
  doc. Ing. Roch Marek, PhD. 041 513 1521 BD205 (ND205) marek.roch(at)feit.uniza.sk
  Ing. Beran Josef, PhD. 041 513 2274 BD218 (ND220) Josef.Beran(at)feit.uniza.sk
  Ing. Bůžek Miloslav, PhD. 041 513 2280 BD218 (ND220) Miloslav.Buzek(at)feit.uniza.sk
  Ing. Höger Marek, PhD. 041 513 2163 BD210 (ND209) Marek.Hoger(at)feit.uniza.sk
  Ing. Kajanová Martina, PhD. 041 513 2069 BC209 (NC210) martina.kajanova(at)feit.uniza.sk
  Ing. Litvaj Ivan, PhD. 041 513 2168 BD218 (ND220) Ivan.Litvaj(at)feit.uniza.sk
  Ing. Reguľa Michal, PhD. 041 513 2163 BD210 (ND209) michal.regula(at)feit.uniza.sk
 Doktorandi oddelenia:
  Ing. Baherník Michal bahernik(at)gmail.com
  Ing. Rybárik Marek rybarik17(at)stud.uniza.sk
 
 Oddelenie elektrických pohonov a elektrickej trakcie:
 Vedúci oddelenia:
  doc. Ing. Makyš Pavol, PhD. 041 513 2154 BD206 (ND206) pavol.makys(at)feit.uniza.sk
 Pracovníci oddelenia:
  prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD. 041 513 2157 BD208 (ND208) valeria.hrabovcova(at)feit.uniza.sk
  prof. Ing. Rafajdus Pavol, PhD. 041 513 2158 BD208 (ND208) pavol.rafajdus(at)feit.uniza.sk
  doc. Mgr. Ing. Pospíšil Milan, PhD. 041 513 2274 BD218 (ND220) Milan.Pospisil(at)feit.uniza.sk
  Ing. Gorel Lukáš, PhD. 041 513 2167 BD213 (ND214) lukas.gorel(at)feit.uniza.sk
  Ing. Lehocký Pavel, PhD. 041 513 2154 BD206 (ND206) pavel.lehocky(at)feit.uniza.sk
  Ing. Pácha Matěj, PhD. 041 513 2156 BD207 (ND207) matej.pacha(at)feit.uniza.sk
  Ing. Štulrajter Marek, PhD. 041 513 2155 BD207 (ND207) marek.stulrajter(at)feit.uniza.sk
  Ing. Vavrúš Vladimír, PhD. 041 513 2167 BD213 (ND214) vladimir.vavrus(at)feit.uniza.sk
 Doktorandi oddelenia:
  Ing. Hlaváč Adam hlavac7@stud.uniza.sk
  Ing. Konvičný Daniel 041 513 2270 BD 218 daniel.konvicny(at)feit.uniza.sk
  Ing. Kováčik Michal 041 513 2167 BD213 (ND214) michal.kovacik(at)feit.uniza.sk
  Ing. Staňo Michal 041 513 2270 BD 218 michal.stano(at)feit. uniza.sk
  Ing. Vidlák Michal 041 513 2270 BD 218 michal.vidlak(at)feit.uniza.sk