Aktuality
Katedra
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
Katedra výkonových elektrotechnických systémov
Žilinská univerzita v Žiline
Žilinská univerzita Elektrotechnická fakulta
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovakia
Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity
Tel: +421 41 5132151
Fax: +421 41 5131518
Email:
kves@fel.uniza.sk
Oznamy pre študentov

O Z N A M pre 3. ročník BŠ na KVES

Dňa 3. 5. 2017 (streda) o 10.00 hod. v BD211 
sa uskutoční odovzdávanie bakalárskych prác.

Dostanete aj ďalšie informácie o termínoch a štátnych skúškach.

Osobná účasť všetkých študentov 3. ročníka je povinná.
Práce môžu odovzdať len tí študenti, ktorí majú splnené všetky povinnosti
a úspešne prešli povinnou kontrolou štúdia na Referáte pre vzdelávanie.
 
                                                                                           Otčenášová